Mnoho venkovních aktivit, které patří k letním prázdninám, s sebou nese riziko přisátí klíštěte. Klíště je přenašečem různých infekčních onemocnění a dvěma nejčastějšími – klíšťovou encefalitidou a lymeskou boreliózou – je možné se nakazit ve všech krajích ČR. V bezpečí ovšem nejsme ani při dovolené v sousedních zemích nebo vzdálenějších oblastech Evropy.
 
Klíšťata v nížinách i na horách
 
Česká republika patří k zemím s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy i lymeské boreliózy. Výskyt klíšťové encefalitidy na našem území je v poslední době plošný. Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech regionech České republiky, včetně horských oblastí a městských parků. K zemím s endemickým výskytem klíšťové encefalitidy patří i Slovensko, Slovinsko, Německo, Rakousko, Polsko, pobaltské země i jih Skandinávie. Za riziková místa lze obecně považovat lokality s vyšší vlhkostí, listnaté a smíšené lesy a bujnou vegetaci do výšky jednoho metru. V bezpečí před klíšťaty ale nejsou ani turisté na horách. Klimatické změny jsou příčinou posunu klíšťat do vyšších nadmořských výšek.
5b238069940b9obrazek.png
Rybáři i turisté, mějte se na pozoru
 
Za rizikové aktivity lze s ohledem na výskyt klíšťat považovat i oblíbené rybaření či agroturistiku. Okolí řek a potoků je stejně jako louky prostředím, kde mají klíšťata vhodné životní podmínky. „Klíšťová encefalitida se navíc může přenášet nejen po přisátí infikovaného klíštěte, ale také tepelně neupraveným kozím, kravským či ovčím mlékem nebo nepasterizovanými mléčnými výrobky,“ vyjmenovává další možné zdroje nákazy docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu a předseda Koalice pro podporu očkování. Při pohybu ve vzrostlé vegetaci i vysoké trávě, které k turistice neodmyslitelně patří, by se měly zejména v oblastech s vyšším výskytem klíšťat dodržovat všechny zásady prevence přisátí klíštěte. Skutečnost, že nákaza klíšťovou encefalitidou není v ČR pouze teoretickým rizikem, dokládají statistiky: v letech 2000–2010 tvořily případy klíšťové encefalitidy v ČR 25 % všech případů tohoto onemocnění v celé Evropské unii. Nejúčinnější ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování, které je určeno pro všechny věkové kategorie. Na očkování navíc přispívají zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů. Aktuální výši příspěvků lze najít např. na www.pozorkliste.cz.
 
Poučte děti o klíšťatech dřív, než odjedou na tábor
 
Klíšťata znepříjemňují také pobyt na dětských táborech. Děti by měly být v rámci prevence přisátí klíšťat vybaveny světlým oblečením s dlouhými rukávy i nohavicemi, na kterém je možné klíště zpozorovat ještě před přesunem na tělo, dále uzavřenými botami a repelentem. Prevence by se neměla podceňovat ani na příměstských táborech, jelikož klíšťata se běžně vyskytují i ve městech. Podle zjištění Hygienické stanice hlavního města Prahy je čtvrtina klíšťat v pražských lesích a parcích nakažena lymeskou boreliózou. Na pobytových táborech by měla probíhat pravidelná každodenní kontrola, zda nedošlo k přisátí klíštěte, aby mohlo být co nejdříve odstraněno. „Doba přisátí klíštěte je důležitým faktorem – čím dříve je klíště odstraněno, tím menší je riziko přenosu nákazy na člověka. Boreliovou nákazu přenesou klíšťata na člověka za 24 hodin od přisátí, virus klíšťové encefalitidy však už za dvě hodiny. Pokud budou děti poučené, na kterých místech na těle se klíšťata s oblibou přisávají (například podkolenní jamky, třísla a podpaží), mohou se samy zběžně zkontrolovat i v průběhu dne a na případné klíště včas upozornit táborového zdravotníka. Na své očkování by rozhodně neměli zapomenout ani dospělí účastníci letních akcí v přírodě,“ upozorňuje doc. Maďar.
 
FSM-2018.01.092

Reklama