Malebnými pražskými malostranskými uličkami vás vaše kroky mohou zavést až k tajemnému zákoutí domu, v němž v dobách vlády císaře Rudolfa II. pobýval věhlasný alchymista Edward Kelly. Dům se nachází na Jánském vršku, odbočkou uprostřed slavné Nerudovky.  

Ponořte se společně se mnou do světa mágů a alchymistů, přeneste se do doby dávno minulé, kdy na našem trůnu vládli Habsburkové, v čele s jeho milostí, císařem Rudolfem II. Habsburským. Tehdy, v roce 1584 přijíždí do Prahy i věhlasný anglický alchymista, Edward Talbot, známý více pod jménem Edward Kelly.

k

Jednoho nedělního dopoledne jsem se do domu, kde tento věhlasný mág pobýval a věnoval se svým pokusům, včetně proměny kovu ve zlato či vytvoření umělé nadpřirozené bytosti - homunculus, vypravila.
Na adrese sídlí Muzeum alchymie a já jsem měla to štěstí, že průvodce mi dělal sám „alchymista a mág“ v jedné osobě, majitel muzea Filip Zvolský.

Ještě k výše zmíněné fotografii průvodce Filipa Zvolského: podoba s naším Jakubem Kočím je čistě náhodná, ale ve finále jsme zjistili, že jsou to spolužáci z konzervatoře.

A teď už zpátky k Edwardu Kellymu. Po krátkém seznámení u hlavního vchodu do muzea jsme se vydali přes nádvoří směrem k věži, do jejího horního patra, kde (nejen) slavný alchymista pobýval. Jdeme nejstarším schodištěm v Praze, čítajícím 60 dřevěných schodů, které lze zespodu vyfotit pouze z jednoho jediného úhlu. Zkusila jsem to také.
Po tomto krátkém výšlapu se už ocitám v místech, kde propadám údivu a příjemnému mrazení v zádech. Bodejť by ne, když všude kolem straší!

V roce 1582 vstoupil Kelly pod jménem Talbot do služeb známého vzdělance, přírodovědce, geografa, ale také věhlasného astrologa, alchymisty, mága a mystika Johna Dee. Kelley o sobě tehdy tvrdil, že rozmlouvá s anděly. Dee mu uvěřil a učinil z něj svého společníka a médium pro své seance. V únoru 1584 odcestoval Dee s celou svou rodinou a také se svým asistentem Kelleyem do Polska, po měsíci pobytu odjeli do Krakova a pak do Prahy, kam dorazili 9. srpna 1584.

Někteří historici se domnívají, že John Dee a Edward Kelley byli ve skutečnosti tajnými agenty anglické královny Alžběty I. a měli za úkol vetřít se do přízně Rudolfa II., který byl znám svou slabostí pro alchymii a magii.

Více o této tajemné době a osobách, zabývající se (nejen) alchymií,se dozvíte, když navštívíte Muzeum alchymie na
Jánském vršku č. 8., Praha 1, Malá Strana

Tak seberte veškerou odvahu, Kelly už vás čeká - svou dílnu má otevřenou denně a v ní vás čeká NEOPAKOVATELNÝ zážitek!

  • Otevřeno od 10.00–22.00 hod.
  • Základní vstupné: 140 Kč
  • Studenti. 90 Kč
  • Děti do 6 let: zdarma
  • Rodinné vstupné: 290 Kč
  • Senioři: 70 Kč

www.muzeumalchymistu.cz

www.muzeumpovesti.cz

foto: Muzeum alchymie a autor

Reklama