Druhý příběh, s nímž se můžete v nové expozici zámku seznámit, odhaluje soukromý život Jeronýma (1870-1942), mladšího z bratrů Colloredo-Mannsfeldů. Ten se proslavil jako námořní kapitán a komandant řadové lodi Zrinyi. Působil také jako námořní atašé rakousko-uherského velvyslanectví v Berlíně. Ani jemu ale nebyl dopřán klidný soukromý život. Jeho manželkou se v roce 1909 stala rovněž zajímavá žena. Hraběnka Bertha (1890-1962) pocházela z významného rodu Kolowrat-Krakowských.

628c9c8d0f596obrazek.jpg
Zdroj: Bertha Kolowrat Krakowská

Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Už její otec se postaral o jeden z největších skandálů své doby. V historicky posledním souboji na našem území v roce 1876 zastřelil svého soka knížete z Auerspergu. Poté raději emigroval do USA, kde se oženil s dcerou tabákového magnáta Josefa Joachima von Huppmann-Valbella. Vrátil se s ní, teprve až dostal milost od císaře. Dcera Bertha byla horkokrevná po něm. I ve šlechtických kruzích byla považována za poněkud výstřední.

První léta manželství to byla ale příkladná manželka i matka! Čtyři syny porodila v průběhu prvních osmi let manželství. Její veskrze klidný manžel Jeroným ji bezmezně miloval. V roce 1923 se však Bertha zamilovala do černošského zpěváka Rolanda Hayese. Zpočátku nesmělý vztah se rozhořel a na léta 1924 – 1925 si milenci naplánovali společné turné. Hraběnka opustila manžela i syny a následovala svou velkou lásku.

ss.jpg
Foto: Bertha se třemi syny - zleva Weikhard, Jeroným a Fridrich
Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Bertha byla mimořádně vzdělaná žena. Ovládala dvanáct jazyků a svému milenci rozšiřovala hudební vědomosti. Všichni to brali jako malou aférku a manžel byl dokonce ochoten jí odpustit a na všechno zapomenout. Jenže to Bertha hrdě odmítla. Tvrdila, že přece nemůže s jedním mužem snídat a s druhým večeřet. Zlom nastal, když Bertha zjistila, že je těhotná. Aférka už přerostla v aféru a nedala se ututlat. To obzvláště těžce nesl manžel Jeroným a starší děti. V lednu 1926 nakonec došlo k rozvodu.

V únoru 1926 přišla na svět dcera Maria Dolores Franzyska, které říkali Maya. Dostala příjmení Kolowrat po matce. Ze sňatku sešlo, protože hraběnka Bertha, která už přestala být hraběnkou, ztratila pro Ronalda Hayese veškerý půvab. Jaký byl její další osud? Nezbylo jí nic jiného než se stáhnout s dcerkou do ústraní na zámek ve francouzském Saint Lary, který jí pořídil manžel Jeroným.

ss1.jpg
Foto: Jeroným jako c. k. námořní důstojník
Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Jenže Bertha neměla smysl pro hospodaření a statek postupně zadlužila. O dům se také příliš nestarala. Nešlo o žádné přepychové sídlo. Nebyla tu zavedena elektřina, voda se nosila ze studně a slepice běhaly po pokojích. Berthě to ale nevadilo. Společnost nevyhledávala, a pokud jí nenavštívili příbuzní či staří přátelé, žila více méně v odloučení od společnosti, obklopena psy a uměleckými předměty. Postupně byla nucena rozprodávat svůj majetek a také zámek nakonec skončil v dražbě.

Jeroným se s rozvodem nikdy nevyrovnal, muselo to být pro něj ponižující. Na Berthu sice nezanevřel a posílal jí slušnou apanáž, údajně polovinu svého příjmu, ale odmítl se s ní po rozvodu setkávat. Stykům svých synů s matkou však nebránil...

ob.jpg
Foto: Velká obrazárna
Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Pokud navštívíte zámek Opočno, budete moci v rámci nově instalované prohlídky nahlédnout mimo jiné i do pokojů, které obývali Jeroným Colloredo-Mannsfeld i jeho žena Bertha. Ty jsou součástí prvního okruhu a nacházejí se v prvním patře zámku.

Letošní novinkou je zpřístupnění druhého patra zámku, které zahrnuje návštěvu soukromých pokojů sourozenců knížete Josefa - sester Johany, Marie Terezie, Ernestiny Karoliny, Idy Markéty a bratra Jeronýma. Nahlédnete i do pokoje služebné a přesunete se přes arkády do prostor čtyř synů Jeronýma a Berthy. Ty totiž kníže Josef Colloredo-Mannsfeld jako bezdětný adoptoval. Stali se tak dědici rodového majetku…

ar.jpg
Foto: Pro návštěvníky jsou od letošní sezóny nově zpřístupněny i arkády
Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Kdy můžete v roce 2022 zámek, nově dva prohlídkové okruhy, navštívit:

1. 5.– 30. 6. út–ne 10.00–16.00
1. 7.– 31. 8. út–ne 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 10.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–15.00
26. 10.–28. 10. st–pá 10.00–15.00

Více na: https://www.zamek-opocno.cz/cs
Zdroj info, textu i fotografií: Správa státního zámku Opočno

Na našem webu jste si mohli také přečíst: