Odehrává se v době rakousko-uherského mocnářství, kdy se panujícím knížetem na Opočně stal Josef Jeroným Colloredo-Mannsfeld (1866-1957), mimořádně činorodý člověk - velkostatkář, filantrop, sběratel, bibliofil, spisovatel, politik i diplomat. Vlastnil ohromné jmění, které se i nadále rozrůstalo. Ženám se nevyhýbal a měl u nich úspěch. K jeho láskám patřila francouzská herečka Jane Hadingová a kromě toho měl mít snad s ženou opočenského truhláře i nemanželské dítě.

op1.jpg
Foto: Státní zámek Opočno
Zdroj: Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Když se konečně na prahu čtyřicítky rozhoupal k ženitbě, vzbudil výběrem nevěsty přinejmenším pozornost. Jeho vyvolená Lucy Sophie Yvonne de Jonquet (1878–1940) nepocházela z Rakouska, ani z vysoké a známé šlechty.  Přesto musela mít pro knížete nesporné kouzlo, ačkoliv nebyla klasickou krasavicí.

O jejím dětství i původu se toho ví pramálo. Narodila se v anglickém hrabství Surrey do rodiny francouzského šlechtice Adolpha Josepha de Jonqueta, matka byla Angličanka. Jako malá holčička osiřela a její výchovu převzala teta, hraběnka d’Etchegoyen, která ji také svěřila do péče londýnského katolického Konventu Ježíše a Panny Marie. Tady Lucy zůstala do svých šestnácti let. O rok později byla tetičkou uvedena do londýnské společnosti a brzy poté se provdala za Johna Grahama. Ten ale zemřel již v roce 1898, a protože pocházel z velmi bohaté obchodnické rodiny, Lucy od té doby žila jako zámožná rentiérka v Londýně. Alespoň tak se to uvádělo.

627a390d0cb27obrazek.jpg
Foto: Josef C.M. před první světovou válkou a Lucy Sophie Yvonne de Jonquet (1878–1940)
Zdroj: Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Protože se její teta provdala za hraběte d´Etchegoyen, obecně vznikl dojem, že i Lucy Yvonne pochází z významného rodu. Velkolepá svatba Josefa a Lucy se konala 18. dubna 1903 v Paříži. Ženichovi svědčili pozdější rakousko-uherský velvyslanec hrabě Karel Kinský a Josefův mladší bratr Jeroným, Lucy si zvolila své francouzské příbuzné. K této mimořádné události si šlechtic objednal u skladatele Raymonda Rose zvláštní svatební pochod.

Klidný a spokojený život novomanželů ovšem trval jen necelý rok. Pak se začaly objevovat zvěsti pochybující o urozeném původu mladé paní. Aby ochránil čest své ženy, vyzval uražený kníže šiřitele na souboj.

Jako sekundanty si zvolil hraběte Clam-Martinice a knížete Fürstenberga. Zklamali ho. Oba odmítli a duel mu rozmluvili. Jenže to už skandál propukl naplno. Kníže Kinský jakožto svědek na svatbě cítil povinnost varovat svého přítele, a tak si v Londýně najal advokáta a současně soukromého detektiva Lewise. Následně přivezl do Vídně usvědčující materiály o tom, že se Josef měl stát obětí klamu a jeho žena Lucy je podvodnice a dobrodružka. Některé informace byly tak přesvědčivé, že Josef Colloredo-Mannsfeld v první chvíli uvažoval o anulaci svazku.

af.jpg
Foto: Josef Colloredo-Mannsfeld byl velký cestovatel - pohled do africké haly s bohatou etnografickou sbírkou, která rovněž doznala výrazných změn
Zdroj: Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Kníže Kinský se především domníval, že budoucí kněžna Colloredo-Mannsfeldová pochází ze slavného skotského klanu Grahamů. To však byl zásadní omyl! Jméno získala po svém prvním manželovi Johnu Grahamovi, obyčejném obchodníkovi. Urozený původ díky manželovi tedy Lucy neměla, což v té době snobští aristokraté považovali za větší prohřešek než nemít majetek. To ale Josef Colloredo-Mannsfeld před svatbou věděl, jen to nikde neventiloval.

Jmění budoucí kněžny Colloredové pak mělo údajně pocházet částečně z kriminální činnosti, když získala peníze vydíráním jistého muže. Ani to, jak se později ukázalo, pravda nebyla. Ve svém londýnském bytě pak Lucy měla, podle detektiva, přijímat své ctitele.

hala.jpg
Foto: Původní zámecké arkády s opičkami a nově přístupné arkády zámku, kde budou i papoušci
Zdroj: Se souhlasem Správy státního zámku Opočno

Kinský a ostatní aristokraté Josefovi navrhli okamžitou anulaci svazku. Po prvním šoku kníže odjel do Paříže konfrontovat svou ženu. Ta vše označila za pomluvy. Kníže jí uvěřil a následně telegrafoval do Vídně, že k rozvodu nepřistoupí.
To už skandál přerostl z rodinného sporu do roviny mezistátní a začalo to řešit rakouské velvyslanectví v Paříži, ministerstvo zahraničí Francie a hlavně se o tom začalo psát v tisku. Josefovi nakonec dalo dost práce zajistit všechny dokumenty, které zbavovaly Lucy veškeré „viny“. A ještě delší dobu trvalo její přijetí mezi zkostnatělou rakousko-uherskou šlechtu.

A jak tento příběh dopadl? Ovlivnil další život manželů Colloredo-Mannsfeldových? Vše a mnohem více se dovíte při návštěvě zámku, kde si můžete prohlédnout mj. i místnosti, které Lucy obývala.
 
Kdy můžete v roce 2022 zámek, nově dva prohlídkové okruhy, navštívit:

1. 5.– 30. 6. út–ne  10.00–16.00
1. 7.– 31. 8. út–ne 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne   10.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–15.00
26. 10.–28. 10. st–pá  10.00–15.00

Více na: https://www.zamek-opocno.cz/cs
Zdroj info, textu i fotografií: Správa státního zámku Opočno

Na našem webu jste si mohli také přečíst: