Začátek školního roku je pravidelně spjat také s volbou mimoškolních aktivit pro děti. Doposud alespoň jeden „kroužek“ či oddíl navštěvovaly zhruba dvě třetiny českých dětí, minimálně stejně tomu bude i v následujícím školním roce. Největší oblibě se mezi rodiči a dětmi těší sportovní aktivity, v čele s fotbalem, plaváním a tancem či baletem.

v srpnu 2017 pojišťovna MetLife realizovala průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS a to na momentálně velmi aktuální téma oblíbenosti dětských zájmových kroužků a zároveň množství úrazů, které se při nich dětem přihodily. Z průzkumu vyplynulo mnoho zajímavých i překvapivých údajů, mezi nimi například:

fotbal

  • Přes 65 % rodičů se chystá v nadcházejícím školním roce přihlásit dítě alespoň na jeden kroužek, pětina rodičů hned na několik.
  • 80 % z nich bude dítě hlásit na sportovní kroužky/do sportovních oddílů.
  • Alespoň jeden sportovní kroužek doposud navštěvovalo zhruba 50 % českých dětí.
  • Třetina dětí navštěvuje kroužky jednou týdně, třetina dětí dvakrát týdně, zbytek častěji.
  • Většina dětí začíná s kroužky ve věku 4 – 7 let, se sportovními nejčastěji při nástupu do školy.
  • Nejoblíbenější sportovní kroužky jsou: plavání, fotbal, tanec/balet, florbal a bojové sporty.
  • Pětina dětí, které navštěvují sportovní kroužky, už dle vyjádření rodičů během nich alespoň jednou utrpěla úraz – většina z těchto úrazů se stala při tréninku (téměř 60 %), zhruba čtvrtina dětí utrpěla úraz během tréninku i při soutěži/turnaji.
  • Více než polovina z těchto úrazů musela být podle rodičů lékařsky ošetřena (okolo 56 %).

balet

Reklama