Kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva a konečníku je po karcinomu plic světově druhé nejčastější nádorové onemocnění, které způsobuje úmrtí. Dokládá to každoroční počet zesnulých, který činí okolo 500 000 lidí. Pokud se jej ale podaří odhalit včas, je léčba velmi úspěšná. „Samotné odhalení kolorektálního karcinomu je obtížné, neboť se onemocnění v raných stadiích může vyvíjet bezpříznakově. Pomoci nám může pravidelný screening, který by měl být nedílnou součástí běžné zdravotní péče u lidí ve věku nad 50 let,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Kolorektální karcinom vzniká z buněk, jež vystýlají tlusté střevo či konečník. Ty se vlivem navzájem provázaných mutací v určitých genech začnou nekoordinovaně množit a tvořit nádor. Růst střevních buněk ovlivňují také další procesy, např. střevní záněty. Vznik nádoru mohou podpořit i takzvané polypy, nezhoubné výrůstky ze stěny střeva, které se objevují s přibývajícím věkem. Dalšími rizikovými faktory mohou být strava s vysokým obsahem živočišných tuků a červeného masa, nízký obsah vlákniny, nadváha, kouření, konzumace alkoholu nebo nedostatečný příjem ochranných látek, jako je vitamin C nebo kyselina listová. Pokud si nejste jisti, zda se může riziko týkat i vás, je nejlepší volbou vyšetření.

rakovina střev

Ilustrační foto: Shutterstock

Kolorektální karcinom v ČR

V České republice jeho výskyt trvale roste. Podle nejnovějších dat GLOBOCAN z roku 2012 stojí česká populace mužů v evropském přehledu na 3. místě za Slovenskem a Maďarskem, u žen potom obsazujeme 10. nejvyšší pozici v Evropě. U mužů je výskyt kolorektálního karcinomu i úmrtnost vyšší než u žen. Ačkoli je největší výskyt tohoto onemocnění ve věkové skupině 60–79 let, téměř 20 % všech nemocných je mladších 60 let. Každý rok je v České republice rakovina tlustého střeva a konečníku diagnostikována asi 8 000 osobám a zhruba 4 000 pacientů na onemocnění umírá.

Jak tedy kolorektální karcinom včas odhalit?

Běžně se doporučuje u asymptomatických jedinců ve věku od 50 do 54 let jednou do roka podstoupit test detekce okultního krvácení ve stolici, u osob starších 55 let ve dvouletých intervalech nebo jednou za 10 let ambulantní kolonoskopii. „Ačkoliv jsou obě cesty v boji proti kolorektálnímu karcinomu účinné, jen zlomek cílové skupiny je opravdu využije. Společnost tyto testy vnímá jako pracné a nepříjemné. Přijatelnou alternativou je test Septin9,“ vysvětluje RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D., ředitelka CGB laboratoře.

Co je test Septin9?

Jedná se o jednoduchý krevní test, který může být prvním krokem při časném zjištění kolorektálního karcinomu a je alternativou standardního screeningového vyšetření. V krevní plazmě umožňuje odhalit jeho specifický marker. Lékař odebere krev a pošle ji do diagnostické laboratoře k analýze. „Pokud je ve vzorku detekován tento marker, existuje u pacienta zvýšená pravděpodobnost výskytu kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl podstoupit kolonoskopii pro potvrzení diagnózy,“ uzavírá RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

Toto vyšetření v současnosti není hrazeno z prostředků veřejného pojištění. Pokud máte o vyšetření zájem, seznam našich odběrových míst a další informace najdete na webu www.euclaboratore.czwww.pathology.cz.

Péče o vaše zdraví je nejlepší investice!