Už několik dnů sleduji diskuse týkající se navrácení hradu Kokořína jeho původním majitelům. Ano, je to národní kulturní památka, ano, navštěvuje jej ročně přes 60 000 turistů. Ale byla by to národní kulturní památka, kdyby zříceninu koncem 19. století nezakoupil zámožný pražský podnikatel Václav Špaček a nenechal ji zrekonstruovat?  Pravda jeho plány měly své příznivce i odpůrce. Mnoha lidem se nelíbilo, že nejde o autentickou podobu původního hradu. Správa hradu to na internetových stránkách komentuje slovy: "Lepší je zachovalý, i když neautentický hrad než autentická zřícenina, jakých je v české kotlině bezpočet.“ Rekonstrukce skončily v roce 1918, kdy už nad úpravami dohlížel syn Václava Špačka Jan. Ten dal také postavit rekreační zařízení, koupaliště a tenisové kurty v podhradí. Po r. 1948 byl Špačkům (měli již šlechtický titul, proto Špačkům) hrad znárodněn.

Nyní má stát dle verdiktu mělnického soudu hrad navrátit do rukou Jarmila Špačků a dalších osmi restituentů, kteří se rodinného majetku domáhají již od začátku 90. let. Na začátku vše hrálo do karet žadatelům, ale stát se nedal. Aby o Kokořín nepřišel, nechal jej r. 2001 zapsat na seznam národních kulturních památek. V té chvíli se na hrad vztahoval zákon o půdě, podle kterého nelze takto označené objekty vracet. Ovšem r. 2005 nastal obrat. Ústavní soud příslušnou část zákona o půdě zrušil – právě kvůli "kokořínským" restituentům.

Rozhodnutí soudu v Mělníce je precedensem. Nyní mohou o národní kulturní památky začít žádat nejen ti, kdo tak učinili na začátku 90. let a byli právě kvůli zákonu o půdě odmítnuti, ale i lidé, kteří zákon znali a považovali za zbytečné pokoušet se o nemovitost žádat. Národních kulturních památek je v Česku asi dvě stě. Vydán by mohl být například hrad Zvíkov patřící orlické větvi Schwarzenbergů, kterým již stát vrátil například nedaleký Orlík (protože ten na rozdíl od Zvíkova není národní památkou). Karel Schwarzenberg však zatím novou soudní při nezahájil.

Národní památkový úřad zvažuje odvolání proti verdiktu, ale zatím se oficiálně nevyjádřil. Oproti tomu Ministerstvo kultury ČR už v létě, kdy byl zrušen výše zmíněný paragraf o půdě, uvedlo: „Nepovažujeme možné vydání Kokořína za žádnou katastrofu. Nevnímáme to jako ohrožení. Z hlediska památkové ochrany má soukromý vlastník stejné povinnosti jako stát. Ze zákona se zkrátka musí o národní kulturní památku patřičně starat a udržovat ji.“

Co občané obce a samotný starosta? Jarmilovi Špačků věří.
Nezávidí mu získání majetku, nezávidí mu starosti s tím spojené. Starosta Kokořína Vladimír Šesták pro aktuálně.cz řekl: "S Jarmilem se znám a vím, že tam nechce udělat hotel nebo něco takového. Má zájem, aby hrad fungoval dál tak, jak funguje. Ostatně - ono je to tak malé, že by se tam stěží 4(bezpečná)dalo podnikat v čemkoli," dodává se smíchem.

Kokořín znám velmi dobře. Souhlasím s panem starostou, že využít spíše než hrad, hrádek k podnikání by bylo dost náročné. A udržování takové památky spolkne hodně času i peněz. I když budou restituenti dál pobírat dotace od státu a obce. Ty však spolkne právě údržba národní kulturní památky a platy zaměstnanců. Mně to nevadí, že Kokořín se vrací do rukou posledních majitelů. Vidím to na jiných objektech, které restituenti dostali nazpět. Je to jejich rodový majetek a ve velké většině se o něj vzorně starají. Na rozdíl od státu, který nemá dostatek financí na spravování všech památek. Špačkové – buďte vítáni na Kokoříně!

Souhlasíte s vydáváním hradů a zámků původním majitelům?
Měl by je nadále vlastnit stát?
Nehrozí, že se restituenti nebudou o vrácený majetek starat?
Stará se o něj stát?

Reklama