Klíšťová encefalitida je potenciálně závažné virové onemocnění, proti kterému neexistuje specifický antivirový lék, proto je účelné tomuto onemocnění předcházet očkováním.  Pro získání optimální ochrany je nutné kompletně provedené očkování, sestávající ze tří dávek.

Klíště obecné je v České republice hlavním přenašečem viru, který způsobuje tuto potenciálně závažnou akutní neuroinfekci u člověka. Jedná se o tzv. zoonózu, kdy nákaza volně žijících zvířat koluje nezávisle na lidech v přírodě prostřednictvím přenašeče – klíštěte a zároveň je přenosná na člověka. Dosud byla tato nákaza prokázána u 18 druhů volně žijících savců, 8 druhů ptáků, ale především také u chovaných krav, ovcí, koz a psů. Člověk se tak může nakazit nejen při pobytu v přírodě, ale i z  nepasterizovaného (nepřevařeného) mléka či nepasterizovaného sýru od nakaženého zvířete.

klíště

S klíšťaty se setkáte i na dovolené v zahraničí

Virus má v ČR trvale nejvyšší výskyt v oblasti Jižních Čech a Českomoravské vrchoviny, za pozornost stojí rovněž zvyšující se počet případů onemocnění v moravské části republiky. Setkat se s infikovaným  klíštětem můžete také nejen na celém území ČR, ale i ve většině států jižní části Euroasie. Důležitá je pro jeho výskyt příznivá teplota a optimální půdní a vzdušná vlhkost. Z důvodu globálního oteplování se rozšiřuje i  do oblastí se stále vyššími nadmořskými výškami a do severně položených států. Během roku u nás nejvíce lidí onemocní klíšťovou encefalitidou zpravidla v červenci a v případě, že v srpnu a září zaprší, zvyšuje se počet onemocnění i v podzimních měsících.

Příznaky a průběh klíšťové encefalitidy

Klíšťovou encefalitidu přenáší nakažená klíšťata všech vývojových stádií. Infikované klíště přenese virus na člověka přisátím. Onemocnění probíhá obvykle ve dvou fázích. První fáze se většinou objeví po inkubační době 7 – 14 dní a může trvat až jeden týden. Jedná se
o příznaky podobné chřipce. Ve druhé fázi onemocnění se mohou objevit vysoké teploty, silné bolesti hlavy, zvracení a porucha vědomí. Onemocnění klíšťovou encefalitidou může být i život ohrožující nebo zanechat trvalé následky – psychické poškození, bolesti hlavy, snížení soustředění a výkonnosti, obrny končetin.

Myslete na svoje zdraví dříve, než bude pozdě

Proti klíšťové encefalitidě neexistuje specifický antivirový lék. Princip léčby spočívá zejména v potlačování jednotlivých příznaků nemoci (podávání léků tlumících horečku, zánět a zvracení). Důležitý je zároveň klid na lůžku bez fyzické aktivity, která by zhoršila obtíže, a zvýšila tím riziko trvalého poškození nervového systému. Závažnější průběh onemocnění s nebezpečím trvalých neurologických problémů bývá u starších osob. Pro dosažení optimální ochrany proti klíšťové encefalitidě je nutné ukončit základní očkování, které sestává ze 3 podaných dávek.

klíště

Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) vyvinul model předpovědi aktivity klíštěte běžného právě v ČR, kde je možné sledovat aktuální stav míry ohrožení na desetistupňové stupnici. Předpověď je týdně aktualizována
a je dostupná na stránkách SZÚ nebo ČHMÚ.

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalovou informaci vakcíny, dostupnou také na www.sukl.cz.

Encepur® vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Vakcína Encepur® je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Nežádoucí účinky prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDRX00NU7ZR).

klíště

Stejně jako jiné vakcíny, ani vakcína Encepur® proti klíšťové encefalitidě neochrání 100 % očkovaných. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalových informacích přípravků.

GlaxoSmithKline, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz

CZ/VAC/0064/15

 

Reklama