Dnes je 2. února a ti, kteří se nezapomněli podívat do kalendáře, vědí, že k dnešnímu dni je v něm tučným písmem napsáno Hromnice.

Právě tento svátek dříve znamenal konec vánočního času, uklízení betlémů a adventní výzdoby. V některých českých obcích je tento zvyk dodržován dodnes. Na většině území se ale výzdoba uklidila před čtyřmi týdny – na Tři krále.

Ke dni 2. února se váže řada pranostik. Například rčení „na Hromnice o hodinu více“ nám připomíná, že se noci krátí a ve dne bývá déle světlo. Jako další jmenujme alespoň tyto:

  • Jihne-li na Hromnice, přilož do kamen, mrzne-li, po zimě amen.
  • Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
  • Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
  • Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
  • Kdyby o Hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.

Hromnice je tradiční lidové označení svátku Uvedení Páně do chrámu. V tento den měla Ježíšova matka Maria přinést svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami.

Zdroj: www.wikipedia.org

Co máte s Hromnicemi spojeno vy?

Reklama