Můžou za to ovce. Možná to vypadá, že ovce můžou za všechno, ale ať tak či tak, Hromnice bývaly kdysi v jejich režii. Tedy, spíše Imbolc - keltský svátek, který Hromnicím předcházel. Úplně původně se totiž jmenoval Oimelc, přesněji řečeno  La'áOimelc, což poukazovalo na skutečnost, že touto dobou začínala v oblastech původního keltského osídlení laktace ovcí. A samozřejmě, rodila se první jehňátka. Ve dnech, kdy zemi ještě stále svírala krutá ruka zimy, bylo narození jehňat znamením nového života, předzvěstí příchodu jara a tím i příležitostí k oslavě ze skrovných zásob, které lidem po zimě zůstaly.

Brigita a ovce
Podle některých autorů byl Imbolc slaven už 1. února, ve skutečnosti však zřejmě neměl pevné datum - byl vázán na již zmiňované ovce. Existuje ovšem také teorie, že se slavil při první vhodné příležitosti po 1. únoru. V každém případě byl kromě ovcí zasvěcen také bohyni Brigit, jedné z keltských trojjediných bohyní, která se právě v den tohoto svátku měnila ze stařeny v mladičkou pannu. A protože šlo mimo jiné i o bohyni ohňů, slunce, léčitelství a kovářství, byly na její počest zapalovány očistné ohně. Když se původní pohanská Brigit stala křesťanskou svatou Brigitou, zůstala jí tato symbolika a zároveň byla často, právě kvůli svému spojení s Imbolcem, znázorňována jako pastýřka s jehňaty.

Ohně proti bouřím
Svátek Imbolc byl právě kvůli Brigit také svátkem ohňů. Před vchody do domu se zapalovaly ohníčky a věřilo se, že tak po celý rok ochrání obydlí před úderem blesku a krupobitím. Zároveň se zhášely ohně v krbech a kovárnách, ohniště se čistila a zapalovaly se ohně nové. Tyto ohně směly zapálit jen mladé panny, symbolizující znovuzrozenou Brigit. V tento den se také slavnostně vyorávala první brázda, do níž se bohům obětovaly kusy chleba a sýra. Ostatně tradice ochranných ohňů se přenesla i do křesťanského folklóru - na svátek Uvedení Páně do chrámu se dosud světí svíce - takzvané hromničky - které mají, jsou li zapálené postaveny do oken - chránit stavení před bleskem a hromem. Odtud pochází jejich název a i lidový název celého svátku.

Čtyřicet dní
Křesťanský svátek, který překryl pohanský Imbolc, vychází ze zcela jiné události. Čtyřicet dní po Ježíšově narození přinesla Maria podle židovského obyčeje svého syna do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkala s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Kvůli této větičce se prý začaly v 11. století světit již zmiňované svíce - alespoň podle dobového výkladu. Podle židovské tradice se také po čtyřiceti dnech po porodu ženy očišťovaly - přestávaly být nečistými - proto se svátek dříve nazýval Očišťování Panny Marie.

Z hlediska pravoslavných církví je tento obřad, vocerkovlenije, mimo jiné uvedením člověka do církevního společenství a měl by předcházet křtu nemluvňat. Zároveň je tento svátek tradičně spojován s ochotou zasvětit svůj život Bohu, a proto je dnes v katolické církvi slaven také jako Den zasvěceného života - tedy svátek řeholníků a řeholnic.

Slavíte Hromnice? Budete mít doma hromničku? Půjdete na Hromnice do kostela? Jaké znáte „hromnicové“ pranostiky? Osvědčují se Vám?

Reklama