„Loni jsme z Česka obdrželi 66 stížností, jen šest z nich však spadalo do mé kompetence. Většina stížností patřila ombudsmanovi Motejlovi, protože se týkaly českých institucí,“ prohlásil dnes Nikoforos Diamandouros. Zbytek stížností řešil český ombudsman Otakar Motejl.

České stížnosti se týkaly podle Diamandourose nesprávného postupu na provedení výběrového řízení na místa překladatelů a jazykových specialistů. Dvě žádosti byly směřovány na Evropskou komisi, aby přezkoumala oprávněnost stavby dálnice z Brna do Vídně.

Ročně evropskému ombudsmanovi přijde zhruba 3500 stížností, nejvíce z nich je z Německa, Španělska, Polska a Francie. Stížnosti se nejčastěji týkají Evropské komise, obvykle se jedná o nedostatek transparentnosti při rozhodování.

„Na úřad evropského ombudsmana se občané EU nebo společnosti, které mají v unii sídlo, mohou obracet za dvou základních podmínek. Pokud je porušeno evropské právo a pokud toto právo poruší unijní instituce. Jestliže je právo porušeno národní institucí, musí se občané obracet na českého ombudsmana,“ zdůraznil Diamandouros. Až 70 procent stížností, které evropský ochránce práv obdrží, tak není v jeho kompetenci. Nicméně i přesto může v takovém případě evropský ombudsman podle svých slov pomoci, a to tím, že stěžovateli doporučí, kam se obrátit.

Občané a společnosti se na ombudsmana mohou obracet především prostřednictvím elektronického formuláře. Na internetových stránkách zájemci nyní naleznou taktéž interaktivního průvodce pro podávání stížností, který funguje od ledna tohoto roku.

Během 14 let fungování obdržel evropský ombudsman již 30 tisíc žádostí. Čtvrtinu z nich podaly společnosti a nevládní organizace, zbytek pochází od fyzických osob.

Reklama