V tomto chřipkovém čase je spousta dětí nemocných. Potřebují naši péči a pomoc. Pokud jsou maminky doma, o své potomky se postarají, ale co když jsou zaměstnané? Jak to vyřeší? Vědí, na co mají v péči o své nemocné dítě nárok?

mamaZavolali jsme na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde jsem se na pár informací, týkajících se „ošetřovného“, zeptali.

Ošetřovné

Ošetřovné je peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která náleží při splnění zákonem stanovených podmínek zaměstnanci (muži nebo ženě) účastnému nemocenského pojištění, který musel zůstat doma pro osobní překážku v práci spočívající v ošetřování jiného nemocného člena rodiny.

Nárok na ošetřovné se uplatňuje tiskopisem ČSSZ „Žádost o ošetřovné“, který vydá a potvrdí při onemocnění člena rodiny, popř. při onemocnění osoby, která jinak o dítě pečuje, příslušný ošetřující lékař.

Při uzavření dětského výchovného zařízení nebo školy, do které dítě chodí, vydává a potvrzuje tiskopis toto dětské výchovné zařízení nebo škola.

Doba poskytování podpory při ošetřování člena rodiny

Dle pracovněprávních předpisů jde o omluvenou nepřítomnost v práci. Četnost poskytování podpory při ošetřování člena rodiny není omezena. Při splnění stanovených podmínek může být tato dávka poskytnuta i několikrát za měsíc.

Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje za kalendářní dny, nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dnů, pokud v nich trvá potřeba ošetřování. Tato doba se počítá vždy ode dne vzniku potřeby ošetřování.

Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, se podpora při ošetřování člena rodiny poskytuje nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování v nich trvá. Za osamělého zaměstnance se považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo z jiných vážných důvodů osamělý.

Výše podpory při ošetřování člena rodiny

Podpora při ošetřování člena rodiny se stanoví stejným způsobem jako nemocenské. Výše podpory za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu od prvního dne podpory při ošetřování člena rodiny.

Malá rada na závěr

Stát nerozlišuje, v jakém pracovním poměru zaměstnanec je. Dávku vyplácí na základě žádosti, u které je přiložen také formulář potvrzený od zaměstnavatele, který by měl tuto žádost odeslat na příslušná místa. Častokrát však tyto žádosti končí v šuplíku zaměstnavatele, čímž se prodlužuje doba poslání financí. Proto si poslání své žádosti ohlídejte, případně si ji odešlete samy.

Více informací naleznete na:http://www.mpsv.cz/cs/4

Zdroj: Podle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí

Čtěte také: