S jakými největšími mýty se setkáváte?
K nejrozšířenějším mýtům o vodě k pití patří tvrzení, že pití balených vod je zbytečné, protože voda v láhvích je stejná jako kohoutková, protože i limity nežádoucích látek jsou stejné. To však platí pouze pro balenou pitnou vodu, ale kvalitní balené podzemní vody, mezi které patří přírodní minerální vody, pramenité a kojenecké vody, mají tyto limity až řádově přísnější a hlavně mají spoustu dalších benefitů.
5b5ad7547f0b2obrazek.png
 
Důvodů, proč pít balené přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody, je celá řada:

 • pochází z jasně určených chráněných a nekontaminovaných podzemních zdrojů,
 • stabilní složení je podmínkou pro jejich povolení a je pravidelně kontrolováno,
 • mají původní bakteriologickou čistotu od zdroje až po hotový výrobek bez chemických úprav a dezinfekcí,
 • jsou potravinou a vztahuje se na ně potravinové právo, stejně jako na jejich výrobu, značení a kontrolu,
 • podléhají přísnějším limitům, například pro obsah dusitanů a organických látek,
 • z těchto limitů není možné udělit výjimku,
 • přirozenou součástí minerálních vod jsou látky prospěšné pro lidský organizmus,
 • stálé složení naleznete na etiketě výrobku stejně jako původ vody, takže přesně víte, co pod jednotlivou obchodní značkou pijete,
 • výrobce garantuje kvalitu po celou dobu minimální trvanlivosti,
 • můžete si vybrat z různých druhů balených vod a značek podle své chuti, zdravotního stavu a věku,
 • výrobek můžete mít kdekoliv a kdykoliv po ruce k zajištění pitného režimu.

Spousta lidí si myslí, že voda z kohoutku je „nejzdravější“, je to pravda?
Zákonem je pitná neboli kohoutková voda definována jako veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

Na rozdíl od podzemní balené vody, zákon umožňuje v případě pitné vody z kohoutku hygienikovi udělit povolení k užití vody, která nesplňuje požadované limity. Výjimku hygienik může vydat za předpokladu, že zásobování vodou nelze zajistit jinak a že po určenou přechodnou dobu nebude ohroženo zdraví. V roce 2017 vydali hygienici výjimky z limitů pro 152 oblastí, mírnější hygienický limit byl nejčastěji stanoven pro ukazatel acetochlor ESA (55 oblastí zásobujících celkem 254 739 obyvatel), na druhém místě byly dusičnany.

Pitná voda se upravuje složitými technologickými postupy za použití chemikálií, aby byla poživatelná a zdravotně nezávadná. Nakonec se většinou dezinfikuje chlorem, který inaktivuje mikrobiální znečištění, ale chlor dráždí sliznice a reaguje s chemickými látkami ve vodě za vzniku složitých chlorovaných látek, kterých se nelze zbavit varem nebo odstátím vody.

V povrchové vodě se vyskytují i látky, které zatím není možné vodárenskými technologiemi odstranit. Jde například o látky z hormonální antikoncepce a dalších léčiv nebo kosmetických a čisticích prostředků, unikajících do kanalizace. Tyto složité chemické látky se stále přeměňují a jejich odhalení je problematické. Přítomností léčiv v pitné vodě v České republice se zabýval i Státní zdravotní ústav  a konstatoval, že výskyt sledovaných léčiv je v tuzemských vodovodech velmi nízký, nicméně že se v konzumované vodě nacházejí látky, které předtím prošly organizmem jiné osoby.

Je voda z kohoutku všude stejná? Co ovlivňuje složení vody z kohoutku?
Obecně lze říci, že kvalita kohoutkové vody v České republice je na vysoké úrovni. Nicméně tuto kvalitu ovlivňují různé vlivy, které nejsou vždy na první pohled patrné, a je nutné, aby o nich byli občané správně informováni.

Podle získaných údajů z informačního systému SZÚ se pitná voda v roce 2017 vyráběla ze surové vody, která je z 38 % z povrchových zdrojů a z 21 % ze smíšených zdrojů, tj. zdroje pitné vody jsou více než z poloviny vystavené vlivům vnějšího prostředí. Původ a kvalitu vody zjistíte pouze na webových stránkách výrobců pitné kohoutkové vody. Ovšem kvalitu vody ovlivňuje i kvalita domovních rozvodů. Ze zastaralých vodovodů se mohou do vody uvolňovat nebezpečné látky (například olovo, vanad, baryum nebo fenoly), ale výrobce vody za tyto rozvody doposud nezodpovídal.

Je vhodná voda z kohoutku i pro novorozence a batolata?
Pro děti je primárně určena kojenecká voda nebo voda určená k přípravě kojenecké stravy, limity těchto vod jsou stanoveny nejpřísněji a jsou určeny k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel. Z kritérií, která tato voda musí splňovat, lze uvést obsah dusičnanů (max. 10 mg/l) nebo celkový obsah minerálních látek, který může být nejvýše 500 mg/l. Zcela výjimečně se objevují zdroje kohoutkové vody, které tyto přísné parametry na kojeneckou vodu splňují, ale protože kohoutková voda téměř vždy prochází úpravami a dezinfekcí, což u balených kojeneckých vod není přípustné, je pro děti a nejen pro ně bezpečnější balená voda. Vhodnost vody pro kojence uvádí etiketa.

MUDr. Jana Foltinová
atestovaný lékař v oboru hygieny a epidemiologie

Reklama