Jaké mýty jsou obvykle spojené s roztroušenou sklerózou? Projevuje se zapomínáním? Je dědičná? Mohou mít pacientky s roztroušenou sklerózou děti? Na tyto otázky máme odpovědi!

1) Roztroušená skleróza se projevuje  zapomínáním

sklerózaToto je mýtus, roztroušená skleróza a stařecká skleróza jsou dvě odlišné nemoci. Roztroušená skleróza se u dvou třetin pacientů projeví mezi 20. a 40. rokem. Slovo skleróza pochází z řeckého skleros, což znamená tuhý. Roztroušená proto, že v CNS vznikají ložiska  o velikosti několika milimetrů až centimetrů, která jsou rozeseta v bílé hmotě mozku a míše. V důsledku zánětlivých změn dochází k rozpadu myelinové pochvy nervových vláken v místě těchto ložisek a tím k poruše vedení vzruchu obnaženým nervovým vláknem a postupně až ke ztrátě. Příznaky jsou velmi různorodé a závisí na postižené oblasti. Často bývá prvním projevem zánět očního nervu. Pacient si stěžuje na poruchy zrakové ostrosti, barevného vidění nebo výpadky zorného pole. Pozornost bychom měli věnovat poruchám citlivosti projevující se často brněním nebo pocity nejistoty např. při chůzi. Poruchy hybnosti mohou postihnout kteroukoliv končetinu a  projevem může být neobratnost až úplná ztráta pohybu. Při postižení drah mozečku vznikají poruchy koordinace pohybů, rovnováhy nebo třes končetin. Postižením nervových drah, které vedou k močovému měchýři a střevům, mohou vzniknout nepříjemné potíže s vyprazdňováním. Pacienti s roztroušenou sklerózou hovoří také o časté únavě, jejíž příčina je zpočátku nejasná. Pro ovlivnění dalšího průběhu onemocnění je  velmi důležitá včasná diagnóza a včasné nasazení léčby.

2) Roztroušená skleróza je dědičná

RS není považována za přímo dědičné onemocnění, řada genetických variací však prokazatelně zvyšuje riziko vzniku onemocnění, jde tedy o rizikové faktory. Studie říkají, že pokud má jeden z rodičů roztroušenou sklerózu, tak je 3% pravděpodobnost, že onemocní i potomek. Pro představu: 97 dětí ze 100 se narodí zdravých. Pokud mají roztroušenou sklerózu oba rodiče, stoupne pravděpodobnosti na 30%. Za vznik choroby může mimo jiné určitá genetická dispozice, nemoc se dědí polygenně – tj. vznik choroby je zprostředkován mnoha geny.

3) Pacientky s RS nemohou mít děti

Pokud je s RS pod lékařským dohledem a naplánuje si své těhotenství s lékařem a v souladu s průběhem nemoci, je možné, aby měla miminko a průběh těhotenství by byl bez vážnějších komplikací. Pacientka může otěhotnět, když je stabilizovaná-tzn. že rok před otěhotněním neměla ataku nemoci, má stabilizovaný nález na magnetické rezonanci a neužívá léky, které by mohly poškodit plod.v průběhu těhotenství. Většina pacientek užívá jen vitamin D, případně malé dávky kortikoidů v dávce, které neohrozí vývoj plodu. Během těhotenství si tělo vytváří hormony, které chrání maminku i dítě. V průběhu těhotenství je nastávající maminka pod dohledem gynekologa a neurologa.

 Riziko potratu není u žen s roztroušenou sklerózou větší než u žen zdravých, vývoj plodu totiž není ovlivňován nemocí samotnou.

4) Roztroušenou sklerózu je možné zcela vyléčit

Roztroušenou sklerózu není možné zcela vyléčit, ale pokud je léčba zahájena včas, je možné průběh nemoci stabilizovat a eliminovat její projevy. Důležité je přizpůsobit nemoci životní styl, brát léky, které tlumí ataku a respektovat doporučení lékařů.

5)  Roztroušená skleróza je nemocí starých lidí

Opak je pravdou, roztroušená skleróza je onemocnění, které postihuje nejčastěji lidi ve věkovém rozmezí 20–40 let, početnější skupinou s tímto onemocnění jsou ženy, které se musejí s nemocí vyrovnávat dvakrát častěji než muži.

Reklama