V poslední době veřejnost znepokojují zprávy ve sdělovacích prostředcích s informacemi o PET láhvích jako například „zhoršují kvalitu nápoje, do nápoje se z nich uvolňují škodlivé látky, jsou jedovaté, ohrožují naše zdraví.“ Kdyby to byla pravda, kdyby PET láhve škodily zdraví, bylo by možné stáčet do nich vodu určenou k pití? Jistěže ne! Jak to tedy je? Jsou to jen další mýty, které nám zbytečně komplikují život…
5b1668009b521obrazek.png

Nejčastější mýty o PETu

1. mýtus: PET LÁHVE JSOU JEDOVATÉ

PET je velmi čistý polymer, do kterého se nepřidávají žádná změkčovadla ani stabilizátory, všechny látky musí projít důkladným toxikologickým hodnocením.

2. mýtus: DO NÁPOJE SE Z PET OBALU UVOLŃUJÍ ŠKODLIVÉ LÁTKY

Antimon
K výrobě, resp. polymeraci PETu se antimon používá jako katalyzátor. Všechny látky používané při výrobě PETu včetně antimonu jsou předmětem přísných evropských zákonných předpisů. Maximální povolená úroveň migrace antimonu z PET láhví do hotového výrobku je 0,04 mg na litr. Za normálních skladovacích podmínek je úroveň migrace antimonu z PET láhví extrémně nízká. Mezní hodnota pro migrace antimonu z PET obalů nesmí být překročena po celou dobu trvanlivosti nápoje, ani když jsou láhve uchovávány v teplých klimatických podmínkách po mnoho měsíců. Svaz minerálních vod nechal PET láhve testovat na VŠCHT a ani náročné zatížení vysokou teplotou neprokázalo překročení limitů.
Bisfenol A
Monomer bisfenol A, popř. bisfenol S se používá při výrobě polykarbonátu (PC), což je zcela jiný materiál než PET. Bisfenol A se při výrobě PET láhví na balenou vodu nepoužívá, takže nemůže migrovat z PET obalu do nápoje. Tento známý fakt nechal Svaz minerálních vod po opětovných mediálních výstupech o nálezech bisfenolu A v nápojích prověřit Státnímu zdravotnímu ústavu – testy přítomnost bisfenolu A neprokázaly. Stopy tohoto monomeru mohou migrovat z polykarbonátových dětských láhví, nikoliv z PET láhví.
Ftaláty
Mezi nejčastěji používaná změkčovadla patří estery kyseliny ftalové a kyseliny adipové, tzv. ftaláty. Například v případě polyvinylchloridu (PVC) je používání změkčovadel naprosto zásadní. Nicméně v případě PETu je cílem, aby láhev byla dostatečně pevná a tuhá, aby plast mohl být tenčí a lehčí, což mimo jiné usnadňuje stohování obalů na paletách. Použití změkčovadel v PETu by proto bylo přinejmenším rozporuplné, ne-li přímo kontraproduktivní. PET láhve rozhodně neobsahují žádná změkčovadla. Název jedné ze surovin používané při výrobě PETu, kyseliny tereftalové, skutečně zní velmi podobně jako kyselina ftalová používaná jako změkčovadlo, což často vede k chybnému přesvědčení, že PET obsahuje změkčovadla.

3. mýtus: BARVY V PETu SE UVOLŇUJÍ DO NÁPOJE

Pro zabarvení polymeru se používají barviva, která musí splňovat přísná omezení. PET láhve jsou pak testovány akreditovanými laboratořemi, kde se migračními testy prokazuje nepřekročení žádných limitů stanovených pro migraci. PET je určen pro styk s potravinami a hodnocen jako polymer, který má nejnižší migraci v porovnání s ostatními plasty.

4. mýtus: PET LÁHVE JSOU PLNÉ ACETALDEHYDU

Acetaldehyd je vedlejším produktem výrobního procesu PETu, vzniká při ohřívání PETu
na vysokou teplotu potřebnou k výrobě láhví. Mnoho nápojů a potravin přirozeně obsahuje acetaldehyd (viz tabulka). Stopové množství acetaldehydu, které může migrovat z PET láhve do balené vody, je proto zcela neškodné, i když by mohlo způsobit mírně sladkou chuť vody. Pokud by koncentrace převýšila 0,01 až 0,02 mg acetaldehydu na litr, byl by spotřebitel schopen tuto chuť zaznamenat, což je něco, čemu je potřeba zabránit. Výrobci PET láhví úzce spolupracovali s výrobci balené vody tak, aby optimalizovali výrobní proces PET láhve
s cílem minimalizovat úrovně migrace acetaldehydu, a pravidelně kontrolují jeho množství.

Koncentrace acetaldehydu v různých potravinách
 
voda.jpg

5. mýtus: OBALY Z PETu ZHORŠUJÍ KVALITU NÁPOJE

Stejně jako u všech ostatních materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, musí být PET obaly v souladu se všemi evropskými a vnitrostátními právními požadavky. Takové požadavky zahrnují hodnocení jak výchozí suroviny, tak limity pro migraci. Samozřejmostí je, že by balené vody a nápoje v PET láhvích měly být stejně jako potraviny v jiných obalech správně skladovány, tj. měly by být uchovávány v chladu a chráněny před sluncem.

6. mýtus: PET LÁHVE SE MOHOU POUŽÍVAT OPAKOVANĚ

Jednocestné láhve jsou určeny pro jedno použití a neměly by se plnit opakovaně, vodou ani jinými nápoji – nestačí je vypláchnout nebo dát do myčky.

7. mýtus: PO VYTŘÍDĚNÍ SE PET LÁHVE VĚTŠINOU SPALUJÍ

Obalový odpad z PET láhví je velmi ceněná druhotná surovina a jako recyklovaný materiál  slouží v současné době především pro výrobu textilu, nábytku atd. Evropská legislativa tkz. balíček oběhového hospodářství a Směrnice o jednorázových plastech však mění pohled na tuto surovinu, která by se měla přednostně použít pro výrobu nových PET lahví. K využití recyklovaného PETu ( rPETu) pro výrobu nových PET lahví je ale potřeba čistý a vysoce kvalitní recyklát v potravinářské kvalitě a efektivní cestou ke zvýšení zpětného odběru použitých nápojových obalů je zálohový systém. Ty dnes úspěšně fungují v deseti zemích Evropy.
 
Výhody PET obalů pro spotřebitele

 • Nízká hmotnost – oproti sklu až o 90 % lehčí a z toho vyplývají nižší náklady na dopravu u distributora i zákazníka a nižší uhlíková stopa
 • Vysoká odolnost – nerozbitnost při pádu
 • Snadné zpracování do požadovaných tvarů
 • Průhlednost stejná jako u skla, což umožňuje dobrou orientaci zákazníka o tom, co kupuje
 • Ekologická šetrnost – materiál PET je plně recyklovatelný
 • Uzávěry láhví chrání obsah proti zneužití pojistkou a umožňují zpětné uzavření – hrdlo láhve je celé chráněno uzávěrem, takže při otevření je možné hygienické napití přímo z láhve

Mýty o balené vodě

Velmi často je zdůrazňováno, že pití balených vod je zbytečné, protože voda v láhvích je stejná jako kohoutková, limity nežádoucích látek jsou stejné atp.
 
Důvody pro pití balené přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody

 • Pochází z jasně určených chráněných a nekontaminovaných podzemních zdrojů
 • Stabilní složení je podmínkou pro jejich povolení a je pravidelně kontrolováno
 • Mají původní bakteriologickou čistotu od zdroje až po hotový výrobek bez chemických úprav a dezinfekcí
 • Podléhají přísnějším limitům, například pro obsah dusitanů a organických látek (pro pesticidy je limit pro balené vody 0,025 ug/l a pro pitnou vodu 0,5 ug/l, pro benzoapyren je limit pro balené vody 0,0005 ug/l a pro pitnou vodu 0,01 ug/l apod.), z těchto limitů není možné udělit výjimku
 • Přirozenou součástí minerálních vod jsou látky prospěšné pro lidský organizmus
 • Stálé složení nalezneme na etiketě výrobku stejně jako původ vody, takže přesně víme, co pod jednotlivou obchodní značkou pijeme
 • Výrobce garantuje kvalitu po celou dobu minimální trvanlivosti
 • Můžeme si vybrat z různých druhů balených vod a značek podle své chuti, zdravotního stavu a věku
 • Výrobek můžeme mít kdekoliv a kdykoliv po ruce k zajištění pitného režimu
 • Dozorovým orgánem je Státní zemědělská a potravinářská inspekce

V současné době Evropská komise předložila návrh revidovaných unijních předpisů pro kvalitnější pitnou vodu a přístup k ní a také pro lepší informovanost lidí. Svaz minerálních vod stejně jako ostatní členové EFBW (European Federation of Bottled Waters) podporují všechny iniciativy zaměřené na usnadnění přístupu k vodě a zlepšení kvality vody, kterou mají občané EU k dispozici. To platí i pro vodu z vodovodu. Všechny vody přispívají k hydrataci a neměly by se navzájem vylučovat. Dostupné údaje ukazují, že evropští spotřebitelé, zejména děti a starší osoby, nenaplňují své potřeby hydratace organizmu, a to by mělo být prioritou veřejného zdraví.

Více infornací najdete na stránkách www.pijtezdravouvodu.cz

Čtěte naše články