Přestože jsou dnešní dvacátnice, narozené v novém tisíciletí, chytrou generací, nový výzkum trhu zjistil, že nemají dostatek znalostí o sexu a antikoncepci: jen jedna čtvrtina z žen užívajících antikoncepci má pocit, že má všechny potřebné informace.

Ve věku, kdy mají ženy větší přístup k informacím a více možností antikoncepce, než kdy měla kterákoli generace před nimi,1 špatná faktická informovanost mezi nimi přetrvává.  

antikoncepce

Dotazníkové šetření Truth Report (Pravdivá zpráva) společnosti Bayer z roku 2015 oslovilo v Kanadě a Evropě (včetně České republiky) 5 912 žen ve věku 20–29 let, aby zjistilo rozšíření mýtů a mylných představ o sexu a antikoncepci.1 Výzkum zjistil, že existuje značná mezera ve znalostech žen o vlastním těle a o dlouhodobé antikoncepci (tzv. LAC z anglického „long-acting contraception“), jedné z nejúčinnějších forem antikoncepce.

 Hlavní poznatky z výzkumu z České republiky:

 • u 9 ze 100 žen užívajících antikoncepci je přesvědčeno, že během menstruace nelze otěhotnět1
 • u více než polovina respondentek (54 %) neví, že bod G je součástí pochvy1
 • u 44 % dnešních dvacátnic užívajících antikoncepci je mylně přesvědčeno o tom, že metody dlouhodobé antikoncepce nejsou nikdy vhodné pro ženy, které dosud nerodily1
 • Na dotaz, odkud získávají informace, 50 % dvacátnic z Kanady a Evropy užívajících antikoncepci připustilo, že informace o dostupných možnostech antikoncepce získávají z internetu a sociálních médií jako Twitter a Facebook,1 25 % od přátel1 a 17 % z časopisů pro ženy.1 V České republice je ještě jedním ze zásadních zdrojů pro získávání informací o antikoncepci lékař, a to u 78,40 % žen z celkového počtu oslovených 500 žen ve věku 20–29 let.
 • Dvacátnice přiznávají, že chtějí více informací o sexu a antikoncepci, přičemž dvě z pěti dotázaných1 zdůrazňují potřebu většího množství informací o dostupných možnostech antikoncepce, zatímco 42 % chtělo vědět více o provozování sexu, od sexuálních poloh do dosažení orgasmu.1
 • Co se týče přesných informací o sexu a antikoncepci, nejspolehlivějším zdrojem v Kanadě a Evropě jsou stále lékaři, nicméně téměř čtvrtina (22 %) dvacátnic užívajících antikoncepci připouští, že od nich informace o antikoncepci nikdy nedostala.1 V důsledku toho mnohé ženy nezváží všechny možnosti, které jim antikoncepce poskytuje, nebo neučiní informované rozhodnutí.
 • Je všeobecně známo, že ženy ve věku mezi 20 a 29 roky činí klíčová životní rozhodnutí. Mnohé ženy se však vyhýbají rozhovoru o své aktuální metodě antikoncepce. Více než polovina dotázaných (z těch, co antikoncepci používají) o změně své metody antikoncepce neuvažovala, bez ohledu na případné problémy, které s ní měla.1 Mezi dotázanými mladšími ženami používajícími antikoncepci jsou stále nejčastěji používanou metodou pilulky (41 %), těsně následované mužskými kondomy (32 %).1
 • Přestože je LAC jednou z nejúčinnějších forem kontroly porodnosti, jen jedna ze tří dotázaných žen o ní slyšela a 75 %1 ji úplně vyloučilo kvůli mýtům a mylným představám, které o ní mohly slyšet:
 • u 7 % žen užívajících antikoncepci řeklo, že o LAC nemá dostatečné informace1
 • u 34 % žen užívajících antikoncepci je mylně přesvědčeno o tom, že LAC může poškodit dlouhodobou plodnost1
 • u 23 % žen užívajících antikoncepci je přesvědčeno o tom, že zavádění LAC bude bolestivé1
 • u 19 % žen užívajících antikoncepci je mylně přesvědčeno, že LAC změní jejich postavu1

Ženy, které mají zájem zjistit více o metodách dlouhodobé antikoncepce, mohou nalézt další informace na http://www.antikoncepce.cz/dlouhodoba-antikoncepce/.

Co je to dlouhodobě působící antikoncepce?

Oficiální definice dlouhodobé antikoncepce a dlouhodobé reverzibilní antikoncepce neexistuje, ale pro účely projektu CHOICE[ii] je dlouhodobá reverzibilní antikoncepce definována jako řada vysoce účinných reverzibilních metod antikoncepce působící po delší dobu. Slovo reverzibilní v tomto kontextu znamená, že po vysazení této antikoncepce je zachována plodnost. V kontextu CHOICE  tyto metody zahrnují nitroděložní tělíska s hormonem, nitroděložní tělíska s mědí a implantáty.

telisko

Termín „dlouhodobá reverzibilní antikoncepce“ se používá pro stejné antikoncepční metody jako dlouhodobá antikoncepce. Termín „dlouhodobá reverzibilní antikoncepce“ (LARC, z anglického „long acting reversible contraception“) pochází z několika zdrojů z lékařského prostředí a publikace zdůrazňují, že trvalé metody antikoncepce jako vasektomie, sterilizace a blokáda vejcovodů do této skupiny nepatří, protože nejsou reverzibilní. Termín dlouhodobá antikoncepce se využívá pro citování zdrojů používajících termín „dlouhodobá reverzibilní antikoncepce“.

Informace o dostupných metodách antikoncepce v ČR naleznete na stránkách:

www.antikoncepce.cz

[1] Dotazníkové šetření Truth Report, zadané společností Bayer a provedené společností Censuswide, uskutečněné v dubnu–květnu 2015.

Reklama