Člověk odjakživa touží porozumět světu. Zvědavost je ostatně jednou z našich základních vlastností. Je charakteristická hlavně pro děti, které se na jejím základě učí, ale i dospělý člověk je zvědavý - i proto slaví takový úspěch nejrůznější populárně vědecká dílka.

Kolik stál ten mamut?
Zvědaví byli samozřejmě i naši předci. Zajímalo je jistě leccos - za kolik koupila sousedka z vedlejší jeskyně toho mamuta, s kým chodí ten pěkný lovec z kmene za řekou, ale především proč a jak je utvářen svět... Nezajímalo je to samozřejmě jen z čiré zvědavosti - vědět a porozumět nám totiž do jisté míry umožňuje i ovládat - a tak lidé chtěli a stále ještě chtějí vědět jak svět funguje, aby mohli ,,poručit větru, dešti". A když už ne poručit, alespoň ho předvídat...

Mýtus jako forma výkladu světa
Zprvu se člověk pokoušel vysvětlit svět cestou náboženství. Zároveň se snažil si božské síly, které cítí za světem, naklonit. Činil tak symbolickým vyprávěním, mýtem - ten byl z počátku nerozdílně spjat s kultem. Mýty se "hrály" v rámci kultických obřadů. Nakonec se však od své původně náboženské funkce oddělily natolik, že mohly být i zapsány.

Novoroční znovutvoření světa
Původní mýty byly antropomorfní - tedy vysvětlovaly svět na základě člověka. Mýtus je však i svědectvím vydělení se člověka z přírody, právě člověk musí v rámci kultu symbolicky opakovat stvořitelský akt božstev, znovutvořit svět, aby nezanikl. Takovým znovutvořením byly všechny cyklické svátky - především oslavy nového roku, zničení starého a znovunastolení nového pořádku a světa. Mýtus je narozdíl od filosofie intuitivním a celkovým porozuměním světu, je symbolický a iracionální, nepřipouští otázky, a je tak jistotou. Je archetypický, přesvědčivý, kolektivní a cyklický. Zlatý věk lidstva přitom klade do minulosti. Odraz mýtů se zachoval v archetypech, symbolech a folklóru.

Pád mýtu, nástup rozumu
Nový, rozumový způsob chápání světa vedl k pádu mýtu. Logos znamená slovo, smysl, rozum, poměr, číslo i účet. Je shrnutím dějin lidského poznání. Je prostředkem rozdělení světa, v němž se ztrácí celek. Umožňuje otázku, kritiku a diskusi. Opírá se o možnost vlastního náhledu, ne o autoritu. Směřuje do budoucnosti, ruší cykličnost. Zlatý věk lidstva klade do budoucnosti - předpokládá vývoj.

Mýtus totality
Na logu vyrůstá filosofie, zejména Platónovy dialogy. Právě u tohoto autora je patrný zápas mýtu a logu. Mýtus však selhal, zbortily se staré jistoty a jediným pojítkem mezi lidmi zůstal logos, slovo a rozum. Jistý způsob mýtického vidění světa však přežívá dál, především u dětí a v umění. Současná filosofie a věda se ovšem znovu vrací k mýtu, aby jí pomohl uchopit celek. Objevily se ale i pokusy nahradit mýtem myšlení, učinit z mýtu záruku jistoty v totalitním státu. Takový mýtus se hroutí s pádem moci, která ho nastolila.

Znáte nějaké cyklické, mýtické svátky? Vybavujete si, při kterých lidových zvycích je ničeno staré a probouzeno nové? Co myslíte, že se skrývá za masopustními karnevaly? Je vám bližší svět mýtů nebo rozumu?

Reklama