Osobně se mi při slově čarodějnice vybaví ze všeho nejvíc šumperské procesy a Malleus maleficarum. Mnozí však v přírodním čarodějnictví vidí daleko víc, a dokonce je přijali za své náboženství, kterému říkají Wicca.

wiccaKde se vůbec Wicca vzala? Většina Wiccanů se odkazuje na dávná předkřesťanská náboženství, z jejichž tradice vycházejí a která ctí. Ať už to zahrnuje keltskou magii, středověký okultismus, dokonce částečně i židovskou Kabalu. Ovšem reálné náboženské hnutí v té podobě, v jaké je aktuálně praktikováno má kořeny mnohem mělčí, sahající pouze do poloviny 20. století. Zakladatelem, nebo, chcete-li, tím kdo Wiccu znovu vzkřísil, byl úředník Gerald Brusseau Gardner (13. června 1884 - 12. února 1964). Ten byl údajně zasvěcen do pradávného mystického učení, které tím pádem ovládl a roku 1953 založil nové hnutí Wicca. Současně publikoval celou řadu knih s Wiccanskou tématikou, díky kterým se náboženství začalo šířit do světa.

V rámci Wiccy se vyskytují dvě hlavní větve: Gardnerovská a Alexandrijská, ale postupem času se objevila celá řada odvozených hnutí, jako je například velmi populární elektrická Wicca (mnoho jejích příznivců najdeme i v naší zemi).

Čarodějnice a černokněžníci

O co přesně ve Wicce jde, ví jen a pouze její zasvěcení příznivci. Ovšem stát se pravým Wiccanem není vůbec jednoduché. Je třeba podstoupit náročné zaškolení slavnostně zakončené zasvěcovacím obřadem. Součástí obřadu je i přísaha o zachování tajemství, díky čemuž je Wicca pro vnějšího pozorovatele tak krásně tajemná a neuchopitelná.

Jsou však známy její všeobecné principy. Wicca vychází z dokonalého souznění s přírodou s využitím naturální magie. Ta je vždy jednoznačně pozitivní a čistá, konaná jen ve prospěch druhých. Je proto nejčastěji využívána k léčení, odstraňování různých problémů, ale i k věštění. Základním heslem Wiccanské etiky je ,,Čiň, co chceš, pokud neškodíš“.

Bůh a Bohyně jedno jsou

Díky souznění s přírodou, jehož základním aspektem je vyváženost, i Wicca propaguje rovnováhu jako správnou cestu k dosažení souladu. Proto vedle velkého Boha existuje i Bohyně se stejně důležitým a vyváženým postavením – jeden by nemohl existovat bez druhého, protože jedině společně utváří harmonii.

Zatímco Bohyně je symbolizována měsícem – díky čemuž je tvořena třemi aspekty podle jednotlivých fází měsíčního cyklu, Bůh bývá zobrazován s rohy a falickými symboly, tedy se znaky plodnosti.

Jak se Wicca praktikuje?

Přesný průběh rituálů pochopitelně díky přísaze o utajení není nezasvěcenému známý. V obecnější rovině se ale dá shrnout jako praktikování nejrůznějších mystických obřadů v menších skupinkách pod širým nebem i jako oslava nejrůznějších sezónních svátků. Těch nejdůležitějších je osm a jsou odvozeny z pohybu zemských těles (slunovrat, rovnodennost, úplněk, zatmění Slunce...).Ve dnech svátků se obvykle přímo nepraktikuje magie, přesto jsou pro Wiccany velmi důležitými dny. Každá oslava je odlišná a většinou se vztahuje k příslušné fázi mýtu o Bohu a Bohyni. Nejznámějším svátkem je asi Beltaine, spadající na přelom dubna a května, kdy dochází k oblíbenému pálení čarodějnic. Dále třeba Lughnasad, neboli keltské žně či známý Samhain, který spadá do období Halloweenu a našich Dušiček a uctívají se při něm duše mrtvých.

Existuje „Bible Wiccy“?

Přestože se Wicca staví k posvátným textům poněkud liknavě a uznává především ústní předávání tradice, přeci jen by se jeden velmi důležitý a tajný spis našel. Většinou je nazýván Kniha stínů a je předáván z učitele na žáka v nezměněné podobě. Byť se kniha jako taková netěší nijak zvláštní posvátné úctě (je vnímána spíše jako podrobná příručka), její obsah je bedlivě střežen a za žádných okolností se nesmí dostat do nepovolaných rukou.

A jak se charakterizují sami čeští Wiccani?

„Magický systém Wiccy sleduje celou řadu cílů, mezi nimiž figuruje poznání sebe sama, osobní rozvoj, poznání skrytých zákonitostí tohoto světa a naší role v něm. Dále je třeba zmínit umění magie a rituálů k uctění tvořivé síly, která nám dává život, je světem okolo nás a kterou nazýváme Bohy. Bohové jsou pro nás imanentní sílou, která je přítomná v každém živém tvoru, v neživých věcech a v celém vesmíru. Zároveň jsou pro nás Bohové archetypálními silami skrytými v nevědomí, s nimiž se můžeme spojovat s pomocí rituálů a symbolů.“

Přečtěte si také...

Reklama