Každý rodič si přeje vidět vyrůstat své dítě zdravé a šťastné. Zdraví malých dětí však může ohrozit řada nemocí. Mezi nejčastější nemoci dětí mladších pěti let patří i zánět středního ucha, který může být způsoben pneumokokem. S tímto onemocněním se za svůj život setká až 80 % dětí mladších pěti let. V minulých měsících se u nás i ve světě uskutečnily průzkumy, které se zabývaly tím, do jaké míry jsou rodiče o této nemoci a možnostech prevence informováni.

ear

Zánět středního ucha patří mezi velmi bolestivá onemocnění způsobená pneumokoky. V České republice proběhl průzkum, který si kladl za cíl zjistit, jak moc jsou rodiče o nemocech způsobených pneumokoky informováni a zda vědí o možnostech účinné prevence. Průzkumu se zúčastnilo 210 matek dětí ve věku 2 až 8 měsíců. Z dětských chorob se rodiče nejvíce obávají pneumokokových infekcí (více než 30 % odpovědí). Strach ze zánětu středního ucha už má pouze necelých 8 % dotázaných. Přes 80 % dotázaných vědělo, že může nechat své dítě proti pneumokokovým infekcím očkovat, ale již jen 60 % si myslí, že může nechat očkovat své dítě i proti zánětu středního ucha. Z výsledků tak vyplynulo, že rodiče si souvislost mezi pneumokokovým onemocněním a zánětem středního ucha příliš neuvědomují.ear

Informovanost českých rodičů o možnostech prevence zánětu středního ucha je ale nad celosvětovým průměrem. Z mezinárodního průzkumu, jehož se zúčastnily téměř 3 tisíce rodičů z celého světa, vyplývá, že celosvětově má povědomí o existenci očkování proti zánětu středního ucha méně než 20 % rodičů. Přitom více než polovina z nich by o očkování svého dítěte proti této nemoci uvažovala. Nejpádnějším důvodem, proč by rodiče nechali proti této nemoci své děti očkovat, je fakt, že se jedná o velmi bolestivé onemocnění. Až osm z deseti rodičů na celém světě považuje bolest za nejhorší aspekt této nemoci.

Kromě toho závěry průzkumu ukazují, že zánět středního ucha se velkou měrou podílí na absenci rodičů v zaměstnání a s tím spojenou ztrátou rodinných příjmů, což má bezpochyby širší socioekonomické důsledky. Odborníky také znepokojuje fakt, že až ve třech čtvrtinách případů lékaři ve většině zemí předepisují k léčbě akutního zánětu středního ucha antibiotika. Tento postup léčby může totiž vést až k rezistenci na antibiotika. Proto je potřeba zvýšit povědomí rodičů a lékařů o očkování jako vhodné prevenci a přirozené a bezpečné alternativě k léčbě antibiotiky běžných dětských nemocí včetně zánětu středního ucha.

Vraťme se ale do České republiky. Celkem 80 % rodičů je známa skutečnost, že pokud se první dávka vakcíny aplikuje mezi třetím a pátým měsícem věku dítěte, mají nárok na toto očkování zdarma. V České republice hradí zdravotní pojišťovny vakcíny proti pneumokokům podávané ve čtyřech dávkách. Například plně hrazená vakcína Synflorix1 zabrání až 51,5 % případů velmi častých pneumokokových akutních zánětů středního ucha a zároveň pokrývá většinu sérotypů Streptococcus pneumoniae, které u dětí v České republice způsobují kromě zánětu středního ucha i závažná invazivní onemocnění (např. zánět mozkových blan nebo otravu krve).


1Vakcína Synflorix je plně hrazena zdravotními pojišťovnami v případě, že je očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku dítěte a pokud jsou tři dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazená péče zahrnuje i přeočkování ve druhém roce života.

Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci.

Reklama