Zatímco celkový obsah vody v těle zdravého člověka se pohybuje mezi 50 a 60 % tělesné hmotnosti, objem krve činí pouze 7 až 8 %. Pro život jsou ovšem obě tekutiny stejně nepostradatelné.  Aplikace krevní transfuze je mnohdy nezbytná pro záchranu života. Jde zejména o situace po těžkých úrazech a operacích. Na darovanou krev jsou celoživotně odkázáni také lidé s nemocemi krve, atd.

Věděli jste, že…

  • Bezplatnost odběrů krve je nejlepší zárukou bezpečnosti. Dárcovství založené jen na morální motivaci totiž snižuje pravděpodobnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu.
  • V České republice se ročně provede 410–420 tisíc odběrů.
  • Celkový objem krve v lidském organizmu u dospělého jedince je  4,5–6 litrů.
  • Červené krvinky zaujímají méně než polovinu celkového objemu krve. Zajišťují přenos kyslíku a oxidu uhličitého.
  • Bílé krvinky hrají důležitou roli v imunitním systému organizmu, protože přímo likvidují určité choroboplodné zárodky nebo proti nim vytvářejí protilátky.
  • Krevní plazma obsahuje vodu a četné organické a neorganické látky. Její složení je za fyziologických podmínek stálé. Objem plazmy činí u dospělého člověka cca 2,8–3,5 l.
  • Krev tvoří z více než osmdesáti procent voda, proto je u dárců považován za prioritní faktor pro předcházení komplikací při darování krve dostatečný příjem tekutin, především pramenité a minerální vody.

Příběh dárce

Mgr. Daniel Müller, bývalý závodní plavec, nyní oblíbený lektor Pilates, jehož konzultace vyhledávají vedle široké veřejnosti také samotní trenéři a lékaři: "Chtěl jsem vždycky darovat, ale bál jsem se, že nejsem vhodný dárce. Měl jsem strach, že nebudu vyhovovat lékařským parametrům. A tak jsem raději nedával.

Před jedenácti lety mne však vzal Zbyněk, můj kamarád, přítel a obchodní partner, na můj první odběr. On daroval už před tím pravidelně. No a já mám za sebou za tu dobu již 38 odběrů. Chodím nyní pravidelně přibližně čtyřikrát do roka. Jen jednou jsem měl delší volno.  A že nejsem vhodný dárce? Teď se tomu směji, neb jsem ten dárce univerzální. Jsem totiž nula mínus.

Děkujeme. 

Kdo se může stát dárcem krve?

Přehledný seznam podmínek naleznete na stránkách Červeného kříže. 

Přečtěte si také: 

Reklama