Tři moudří mužové následovali hvězdu zářící na východě a vydali se do Betléma, aby vyhledali malého Ježíška. Nesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Co kdyby to však bývaly byly tři moudré ženy?
Příběh o třech mudrcích a narození Krista je jedním z nejrozšířenějších příběhů na světě. Je to také vyprávění, které je pro ženy ilustrací všech mužských povahových rysů, jež je rozčilují. Za prvé, tři moudří mužové jednoduše předpokládali, že se nebesa otáčejí kolem nich – hvězda zářící na východě je tu pro ně, aby ji mohli následovat. Za druhé, do chléva, kde ležel Ježíšek, dorazili až za více než dva měsíce po jeho narození, zřejmě proto, že se odmítali zeptat na cestu. Za třetí, jaký užitek může mít novorozeně a jeho vyčerpaná matka ze zlata, kadidla a myrhy? A konečně, tři moudří mužové? Kdo kdy viděl něco tak nepravděpodobného?
Představte si, jaké by to bylo, kdyby v příběhu hrály hlavní roli tři moudré ženy. Bývaly by se zeptaly na cestu, takže by dorazily včas a pomohly při porodu. Přinesly by praktické dárky, jako plenky, kojenecké lahve, hračky a květiny. Vyvedly by z chléva zvířata, uklidily by, uvařily, každý den by si psaly a na Zemi by po věky věků panoval mír.

Zdroj: kniha  Proč muži lžou a ženy pláčou - Allan a Barbara Perseovi

 

Reklama