Písmena K+M+B spolu s letopočtem zdobívala a opět už zdobí veřeje domů. Co znamenají? Počáteční písmena jmen „tří králů“ Kašpara, Melichara a Baltazara. Říká se o nich, že to byli králové, ale také mudrci či mágové. Přišli se poklonit do Betléma narozenému Ježíšovi.


Kdy k tomu vůbec došlo? Kdo byli oni tři muži? Historie dodnes nezná přesnou odpověď a zřejmě se ji ani nikdy nedozví. O příchodu mudrců z Východu hovoří v evangeliu Bible svaté Matouš. Objevili se v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král židovský? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Ptali se na všech místech a o jejich „shánění“ po novém králi židovském se dozvěděl ten nejméně povolaný, Římem podporovaný král Judeje Herodes I. Veliký. Země byla od r. 64 př. Kr. provincií Římské říše. Herodes se obával pověstí, které avizovaly příchod nového krále. Po příchodu mudrců se rozhodl k násilnému řešení – vyvraždění všech chlapců mladších dvou let.

Odkud byli?
Praví se, že z Východu. Historici jsou přesvědčeni, že to byli Parthové z Babylonu. V tu dobu Parthská říše, což byl starověký stát v Přední Asii, zabírala i Babylonii. Šlo zřejmě o astrology, jinak by nevěděli nic o hvězdě, která zvěstovala narození židovského krále. Nevylučuje se, že jeden z nich byl lékař. S králi však neměli nic společného. Do královských rouch je oblékl teprve středověk, aby jim dodal lesku a slávy.
Na cestu se tři mágové, jak bývali mudrcové a učenci nazýváni, vydali zřejmě poté, co zaregistrovali neobvyklé postavení planet. Ani v tom ale nepanuje shoda. Především proto, že se neví, kdy se Ježíš narodil. Téměř s jistotou lze říci, že to nebylo 25. prosince a z našeho pohledu to zřejmě bylo ještě před naším letopočtem - někdy v rozmezí let 8 až 4 př. n. l.   

1 200 kilometrů do Betléma   
Je nereálné domnívat se, že mágové mohli být tak rychlí a dorazit do Betléma v době, kdy Ježíš byl novorozenec. Vycházeli z Babylonu. Ten je od Betléma vzdálen 1 200 kilometrů. Příprava samotné cesty si podle historiků vyžadovala dlouhou dobu. Týdny, možná měsíce. Museli jít po známé obchodní cestě s velbloudy a karavanou přes území banditů a nehostinnou poušť. Dostali se tak do údolí řeky Jordán a odtud do Jeruzaléma, kde se zastavili u Heroda. Když nakonec dospěli do Betléma vzdáleného od Jeruzaléma deset kilometrů, muselo být Ježíšovi už několik měsíců, možná i rok, či víc. To vysvětluje Herodův příkaz, aby byli vyvražděni všichni chlapci až do dvou let. Evangelista Matouš také hovoří o domě, kde se mudrcové Ježíšovi poklonili, kam se s ním zřejmě rodina přesunula, a ne o chlévě, kde se údajně narodil.

Jak se z nich stali králové   
Biblický příběh mágů tím nekončí. Mýty z nich udělaly první křesťany. Byli zobrazováni na stěnách římských katakomb, kde sloužili bohoslužby a kam se stahovali pronásledovaní římští křesťané. Legendy o nich byly stále propracovanější. Místo prostých perských oděvů dostali ve středověku královská roucha a koruny. Změnili se dokonce ve světce. Začali reprezentovat celé lidstvo všech barev. A tak se na scéně symbolicky objevuje černý král údajně z Etiopie. Druhému přisoudily legendy jako místo původu Indii a jen třetímu nechaly původní místo, odkud mudrcové pocházeli - Persii a Babylon. Dostali i jména, pod nimiž jsou známi dodnes: Kašpar, Melichar, Baltazar.   

Zlato, kadidlo a myrha   
Mudrcové zřejmě opravdu přinesli tři známé dary - zlato, kadidlo a myrhu. Zlato bylo symbolem krále, bohatství a moci. Kadidlo, které se v tu dobu vyvažovalo zlatem, bylo určeno Ježíšovi jako mystické osobě. Myrha, i když se to nezdá, byla darem nejcennějším. V té době se cenila sedmkrát víc než zlato. Používala se k balzamování mrtvých, ale měla také léčivé vlastnosti.
Štědrost tří králů vedla k tomu, že v řadě zemí se vánoční dárky dávají na svátek Tří králů - 6. ledna. Například ve Španělsku, kde dárky nosí právě tři králové.   

Kde skončili?
   
V bývalé Persii, tedy v Iráku a Íránu, mýtus tří mágů žije dodnes. Spousta tamních měst tvrdí, že mágové jsou pochováni právě tam.
Marco Polo prý objevil místo, kde byly tři kostry označené za pozůstatky tří mágů. Svatá Helena je pak údajně odvezla. Historie je v tomto bodě značně zmatená. Mágové nebo alespoň část jejich kostí jsou údajně na nejrůznějších místech i v Evropě. Tím nejznámějším je katedrála v německém Kolíně nad Rýnem. Nikdo neví, zda jsou tam ostatky, které přivezla do Evropy svatá Helena, ale prý patří zcela jistě svatým třem králům. Údajně byly zabaleny ve zvláštní barevné látce, která obsahovala hedvábnou nit z Číny a také vetkané zlaté nitě. Kostel, který si dělá nárok na titul nejstaršího chrámu v Německu, byl vysvěcen v devátém století. Na místě původních základů pak vyrostla gotická katedrála nazývaná Matka a mistryně všech kostelů v Německu. Ústředním bodem se v ní stal největší relikviář v Evropě, který je pokládán za největší zlatnické dílo středověku - schránka s ostatky tří králů. Tři mágy, mudrce nebo krále připomíná i zlatá hvězda na věži katedrály. Na památku té, která vedla mudrce.

Tři králové u nás

V našich zemích chodívali na svátek Tří králů 6. ledna koledníci. Byli oblečeni do dlouhých plášťů, na hlavách papírové koruny a svěcenou křídu nad dveře domů psávali K+M+B a zpívali písničku:


My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Copak, ty tam černý vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.

Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil, byl bys tvář svou neopálil.

Slunce je drahé kamení, od Kristova narození.

 

Reklama