Byla taková doba, kdy ženy nesměly zvedat těžká břemena. Pak se však ony ženy vzbouřily, že v domácnosti se toho navzpírají až až, tak proč by měly mít hůř placenou práci jenom proto, že nesmí zvedat těžká břemena? Konec konců, dneska je leckterá žena, dbající o své tělo, fyzicky zdatnější než u televize rozteklý, pivu holdující muž.

Zaklínadlo „těžká břemena“
A tak z nového zákoníku práce (č. 181/2007 Sb.) formulace o těžkých břemenech zmizela. Speciální úpravy pracovních podmínek teď platí jen pro ženy těhotné, kojící a do devátého měsíce po porodu. Stanoveny jsou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.288/2003 Sb. Jenže změny zákoníku práce si zřejmě nepovšimli někteří zaměstnavatelé. Například pražská záchranná služba. Pan ředitel si stěžuje na nedostatek záchranářů, ale ženy prý tuto práci vykonávat nesmějí. Kvůli těžkým břemenům (Zdroj: Expres).

Pod zem ne!
Jeden zákaz však přece jen v novém zákoníku práce zůstal: podle § 150 nesmějí být ženy zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a to s výjimkou žen, které vykonávají odpovědné a řídicí funkce a nekonají přitom manuální práci, nebo pracují ve zdravotnických a sociálních službách, nebo vykonávají provozní praxi při studiu nebo práci nikoli manuální, kterou je nutno občas konat pod zemí, zejména práci spojenou s dozorčí, kontrolní nebo studijní činností.

Jinak řečeno, ženská nemůže být třeba horník. Což je, vzhledem k uznání stejných fyzických předpokladů žen například pro zvedání těžkých břemen, celkem s podivem. Že by pozůstatek diskriminace?

Co si o zrušení pravidla o těžkých břemenech myslíte Vy? Mají pro netěhotné ženy platit jiné zákony než pro muže? Proč žena nemůže být horník? Setkala jste se s tím, že Vás někde odmítli přijmout, protože jste žena?

Reklama