Myslíte si, že je nevěra vyhrazena jen mužům? To asi ne. Byly však doby, kdy zatímco skoro každý mocnější muž měl peloton milenek, dokonce to skoro i patřilo k dobrým společenským mravům, ženám se nevěra nepromíjela – pokud se jí dopustily, byly odsouzeny jako cizoložnice, a pokud rovnou nepropadly hrdlem, skončily obvykle uvězněny v nějakém hodně odlehlém klášteře. Přesto se však našly ženy, které si dokázaly udržet postavení i přes řadu mužů, procházejících jejich ložnicí. A nejen to, dokázaly svých milenců i využívat. Jednou z takových žen byla ruská císařovna Kateřina Veliká.

Krásná nevěsta a škaredý Petr
Žofie Augusta Frederika Anthalsko-zerbstská byla sotva čtrnáctiletou dívkou, když si ji carevna Alžběta I., dcera Petra Velikého, vyžádala jako manželku pro dědice ruského trůnu, svého synovce Petra II. Nepříliš bohatí, tedy na šlechtické poměry, rodiče mladičké Žofie souhlasili a i ona se vydávala na cestu s očekáváním, nadějí a s nemalou ctižádostí. Budoucí car Petr ovšem nevynikal ani krásou, ani inteligencí. Byl nemotorný, dětsky klackovitý a hrubý, navíc po zásnubách onemocněl neštovicemi, které mu zohyzdily tvář. Po svatební hostině se zmohl jen na chrápání a ani v další nocích manželství takříkajíc „nekonzumoval“. Žofie, která přijala s pravoslavnou vírou i jméno Kateřina, tak zůstala, ač vdaná, pannou celých dalších devět let.

Je jedno, čí, hlavně že následník
Carevna Alžběta neustále tlačila na to, aby Kateřina porodila následníka. Petr však zůstával impotentním. Nakonec dívka pochopila, že carevně ani tak nezáleží na tom, s kým počne, jako na tom, aby dítě porodila. Její první milenec tak byl vlastně státní záležitostí. Stal se jím pohledný komoří Sergej Saltykov, který ji zasvětil do tajů lásky. Sotva však Kateřina porodila syna, byl Saltykov odeslán ode dvora a dítě předáno chůvám na výchovu. Kateřina tak opět zůstala sama, tentokrát však už věděla, o co přichází.

Polská krev
Dalšího milence už si Kateřina našla sama – byl jím polský šlechtic Stanislav Poniatowsky, považovaný za jednoho z nejkrásnějších mužů doby. Byl to člen doprovodu Kateřinina přítele, britského vyslance sira Charlese Hanbury–Williamse, s nímž se mladá žena seznámila, když se rozhodla opatrně vstoupit do politiky a přestat být poslušnou loutkou carevny Alžběty. Po delší známosti se Stanislavem porodila Kateřina holčičku, která však brzy zemřela. Petr k celé věci mlčel.

Převrat nejen postelový
Carevna Alžběta pomalu spěla ke smrti a ruská šlechta se začala obávat nástupu Petra na trůn. Mladík totiž proslul láskou k Prusku, nikoliv k zemi, jíž měl vládnout. Zato Kateřina se s Ruskem sžila a byla tak vhodnou kandidátkou na trůn. Stala se spojencem hraběte Alexise Bestuševa a milenkou dalšího ze spiklenců, pohledného důstojníka Grigorije Orlova. Se svým novým favoritem se ovšem sbližovala s největší opatrností – milenci se stali až v roce 1761. Téhož roku Alžběta zemřela a carem se, i přes úsilí spiklenců, stal Petr. Brzy si ovšem nešetrnými reformami znepřátelil lid, šlechtu i církev, a tak když se o rok později bratři Orlovové pokusili o převrat, měli všeobecnou podporu. Vlády se zmocnili zcela nekrvavě, Alexej Orlov se však postaral o to, aby car nepřežil. Kateřina sice chvíli váhala, ale nakonec celou událost prohlásila za nehodu. Téhož roku byla korunována císařovnou.

Vzestup a pád Grigorije Orlova
S Orlovem měla Kateřina tři děti, nikdy si ho však nevzala, protože na něm ležel stín spiknutí a carovraždy. Grigorij se ovšem života u dvora nakonec přesytil, jeho vztah s císařovnou ochladl a nakonec se zamiloval do své třináctileté sestřenice. Císařovna neváhala a našla si nového, osmadvacetiletého milence – pohledného, ale nepříliš inteligentního Alexeje Vasilčikova.

 

Éra Potěmkinova
S důstojníkem mužného vzhledu a jiskrné inteligence, Grigorijem Potěmkinem, se císařovna poprvé setkala už roku 1762 při převratu, kterého se také účastnil. Neustále jí však mizel ze zorného úhlu. Když přišel kvůli infekci o oko, stáhl se do kláštera a odtud ho Kateřina roku 1774 povolala do role svého nového milence. Byla to láska prudká a vášnivá, provázená neustálými spory a Grigorijovým úsilím získat větší moc. Nakonec Kateřině nezbylo, než ho jmenovat svým osobním důvěrníkem ve věcech kolonizace nově dobytých oblastí kolem Černého moře. Ztratila tak milence, ale neztratila přítele. Potěmkin jí za to sám vybíral vhodné mladíky, kterých se v Kateřinině ložnici vystřídalo nejméně patnáct. Tito „hřebečci“ museli nejprve projít přísnou zdravotní prohlídkou, poté prokázat svou zdatnost u vybrané dvorní dámy a teprve poté, měli-li vhodný charakter, byli vpuštěni k císařovně. Nejmilejším z nich byl Kateřině mladičký básník Alexandr Lanskoj, kterého jí však vzala spálová infekce. Po Potěmkinově smrti roku 1791 sice ještě zestárlá Kateřina měla „milence“, ke skutečnému sexu mezi ní a jím však už asi nedocházelo. Roku 1796 pak skonala i sama Kateřina.

Co říkáte na bouřlivý život ruské císařovny? Líbilo by se Vám, kdyby Vám někdo takto "prověřoval" milence? Nebo kdyby Vám odcházející milenec za sebe našel náhradu? Byla byste ochotna "testovat" milence někomu jinému? Samozřejmě za patřičnou odměnu...

Reklama