Muži na mateřské. Donedávna bílé vrány, ale jejich počet se u nás stále zvyšuje. Podle zprávy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v roce 2004 pobíralo u nás rodičovský příspěvek 3 234 mužů, což je asi jedno procento. Polovinu z nich tvořili muži ve věku 30–39 let, mladších byla téměř třetina.

V zákoníku práce je vedle mateřské dovolené definována také rodičovská dovolená. Tu může čerpat otec dítěte od jeho narození dítěte po tak dlouhou dobu, jak bude chtít, nejdéle však do 3 let dítěte. Rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou společně, ale finanční příspěvek dostává pouze jeden z nich. Po tuto dobu nemají nárok na náhradu mzdy. Otec - zaměstnanec však může po vyčerpání rodičovské dovolené v rozsahu, o jaký předtím požádal, nastoupit do práce a pak znovu žádat o poskytnutí dovolené. Zaměstnavatel je povinen vyhovět.

Otec dítěte však může - na rozdíl od matky dítěte, která čerpá mateřskou dovolenou v zákonem stanovené době - čerpat rodičovskou dovolenou již od narození dítěte. Otci dítěte je pak zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou kdykoliv od narození dítěte po dobu, o kterou požádá.

Po dobu, po kterou otec pobírá peněžitou pomoc nebo rodičovský příspěvek, za něj stát hradí zdravotní pojištění. A také se mu doba péče o dítě do 4 let započítává jako doba pojištění pro důchod. Tolik Zákoník práce ČR.

A co na to odborníci? PhDr. Jana Kafková říká, že muži, kteří jsou na „mateřské“, začnou více oceňovat práci ženy doma. Uvádějí, že dříve měli pocit, že není vše, jak by mělo být, ať se jedná o úklid nebo vyřizování běžných rodinných záležitostí. Nyní přiznávají, že nelze vše stihnout. Péče o děti a domácnost zabere mnohem víc času, než si předtím uvědomovali. Když byli v práci, měli volnost. Od dětí, od domácnosti. Mohli si přečíst noviny, zajít s kolegou na kávu či večer na pivo.

Nyní poznali, že dětem musí věnovat neustálou péči, a často mají problém se s tím vyrovnat. Permanentní pozornost, kterou děti vyžadují, neznali. Také to, že žena od nich očekává to, co dříve požadovali oni od ní.

Nejvíc patrné je to v rodinách, kde otec nastoupil na „mateřskou“ ve chvíli, když už měli jedno nebo více dětí. Žena ví, co znamená péče o dítě, a má dojem, že manžel nestíhá, nedělá toho dost. Role se obrátila. Ale muži uvádějí, že je tato zkušenost pro ně pozitivní. Naučili se větší sebekontrole a poznali, co je to být „opravdovým“ rodičem.

Proto pusťme muže na mateřskou, ať poznají, zač je toho loket. Vždyť i žena může dělat kariéru, nebo jen prostě rodině vyhovuje, ať už z finančních či osobních důvodů, že "tím" pracujícím živitelem je matka.

Reklama