Vědci opět nelenili a zjistili, že muži dokážou vědomě potlačovat hlad lépe než ženy. Umějí totiž pocit hladu zablokovat i v mozku, zatímco ženy jej dostanou pouze ze svých subjektivních pocitů - to tvrdí nová studie, zveřejněná v USA.

Hlad je pocit, který vzniká, když v krvi poklesne pod určitou hranici hladina glykogenu – polysacharidu, který dodává všem živočichům energii k fyzické aktivitě. Řídicím orgánem ovládajícím hlad je část mozku zvaná hypothalamus.

Dobrovolníky podrobili hladovce

Muži nejdřív drželi 17 hodin půst, a pak měli nejprve chvíli myslet na své oblíbené jídlo, a vzápětí se snažit vědomě myšlenky na jakoukoliv potravu zase potlačit. Měření ukázalo, že myšlení na oblíbené jídlo u mužů i u žen ve stejné míře nejen zesílilo chuť na něj, ale i celkovou mozkovou činnost.

Vědomé potlačování hladu vedlo u obou pohlaví ke snížení chuti na jídlo. U žen však tento efekt nepostoupil až do mozku, který zůstal vysoce aktivní. U mužů naproti tomu vedlo potlačení i k poklesu činnosti částí velkého mozku, které řídí mimo jiné pocity a motivace lidského těla.

Můžete pochybovat a přidat vlastní zkušenost s hladovým mužským, který nedostane nic na stůl, i operovat zkušeností, že vy se vydržíte nenajíst, pokud na to není čas, zatímco on je schopen sežvýkat i vlastní botu...

...ale vědci jsou vědci, to je marné. :-))