Nejnovější psychologické výzkumy ukázaly, že muži se věnují klepům úplně stejně jako ženy. Všeobecně přijímaný předsudek, že jsou drby oblíbenou činností výhradně ženského pohlaví, byl tedy vědeckou společností vyvrácen.

 

Výzkumu pomluv se dlouhodobě věnoval Robin Dunbar, psycholog na liverpoolské univerzitě. Výsledky jeho bádání hovoří jednoznačně. Až dvě třetiny každého rozhovoru jsou věnovány právě pomluvám. Navzdory všeobecnému přesvědčení také tvrdí, že mezi muži a ženami není v tomto ohledu znatelný rozdíl.

 

K tomuto závěru došel Dunbar za pomoci systematického naslouchání mnohých rozhovorů i díky experimentům se skupinou dobrovolníků.

Jediný rozdíl mezi mužským a ženským pojetím drbů spočívá v tom, že pánové nemají potřebu, na rozdíl od některých žen, se za účelem sběru a předávání klepů scházet na čajových dýcháncích a zbytečně utrácet za dlouhé telefonní hovory. 

Věříte výsledkům toho výzkumu? Umíte si představit muže v roli "drbny"?

Reklama