shutterstock-2206774967.jpg
Foto: Shutterstock

Nedávné studie ukázaly, že na naše duševní zdraví mohou mít pozitivní vliv umělecké a kulturní akce. Mohou pomáhat snižovat úzkosti a deprese, a dokonce i zlepšit naše schopností kritického myšlení. Lékaři v Bruselu berou tento druh výzkumu vážně a uvádějí akademické práce do praxe. Nyní mohou předepsat svým pacientům návštěvu muzea nebo galerie. Tato inovativní iniciativa je pilotním programem, který uděluje návštěvám muzeí status psychologické léčby. Program v současné době spolupracuje se čtyřmi bruselskými muzei a uměleckým centrem.

Johan Newell, psychiatr z Univerzitní nemocnice Brugmann zdůrazňuje, že návštěvy muzea nemají být řešením, ale nástrojem v procesu léčby spolu s dalšími intervencemi, kam patří terapie, léky a úprava životního stylu. „Myslím, že z toho může mít prospěch téměř každý,“ říká. Pacienti, kteří obdrží předpis s návrhem návštěvy muzea, budou mít vstup zdarma.

Podle přehledu Světové zdravotnické organizace výsledky více než 3 000 studií za dvě desetiletí odhalily, že umění hraje v prevenci špatného duševního zdraví důležitou roli.

Prvním městem na světě, které uvedlo muzejní recepty jako léčebný nástroj, byl Montreal. „Volné vstupy do kulturních objektů lidem nabízejí bezpečné a přívětivé místo, relaxační a revitalizační zážitek, chvíle oddechu a příležitost k posílení vazeb s blízkými. Významně tak přispívají k pacientově pohodě a uzdravení,“ vysvětluje web Montrealského muzea výtvarných umění.

Výzkumy odhalují, že když si člověk prohlíží umělecké dílo, které považuje za obzvláště krásné, uvolňuje do mozku dopamin. Německý filozof Hegel se domníval, že umění člověku ukazuje, jak může vypadat pozemská a božská svoboda. Platón zase věřil, že umění mocně utváří charakter, přímo ovlivňuje naše emoce a pohled na život.

Zdroje: The Guadian, Museum NextWHO, National Library of MedicineMontrealské muzeum výtvarných umění