Brány Galerie hlavního města Prahy se jako každý rok zdarma otevřou všem návštěvníkům Muzejní noci, která se uskuteční již tuto sobotu 12. června od 19.00 do 1.00 ráno.

Co návštěvníky čeká?

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - ROKY VE DNECH / ČESKÉ UMĚNÍ 1945 - 1957

Výstavní projekt Roky ve dnech je soustředěn na komplikovanou etapu českého umění od konce druhé světové války až po první kulturně-politické uvolnění stalinských dogmat. Výstavně nebyla dosud této etapě naší výtvarné historie jako celku věnována pozornost a tradičně bývá umění tohoto období považováno za výtvarně méně důležité. Ve skutečnosti se právě tehdy, od posledních let druhé světové války, formoval základ výrazné umělecké generace. Na výstavě jsou mimo jiné autorsky zastoupeni Andrej Bělocvětov, Pavel Brázda, Václav Boštík, Vladimír Boudník, Alén Diviš, Libor Fára, Emil Filla, Čestmír Kafka, Jiří Kolář, Jan Křížek, Mikuláš Medek, Emila Medková, Jan Reegen, Vilém Reichmann, Bohuslav Reynek, Zbyněk Sekal, Ivan Sobotka,Josef Sudek, Josef Šíma, Václav Tikal, Jiří Toman, Toyen, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý a mnozí další.

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU - PO SAMETU / SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ S PŘESAHY DO MINULOSTI

Expozice Po sametu zahrnuje generačně vzdálené umělce. Kromě autorů, kteří si během dvaceti let svobody založili vlastní "školy" a začali vychovávat vrstvu nastupujících tvůrců, představuje i výrazné osobnosti výtvarného světa, legendy českého umění 20. století, jejichž tvorba sahá hluboko před rok 1989. Po sametu představuje návštěvníkovi české vizuální umění převážně z posledních dvaceti let nečasově, nazírá na ně jako na proměnlivou strukturu. Potlačením chronologického řazení a vzájemnou rytmizací generačně vzdálených umělců vznikají netušené paralely, otevírá se prostor pro nové výklady.

ZÁMEK TROJA - VĚČNÉ LÉTO V ŘÍMSKÉ VILE

Věčné léto v římské vile představuje návštěvníkům výběr historických zobrazení psů, koní a dalších zvířat ze sbírek šlechtických sídel a rezidencí včetně nově nalezeného obrazu z původního šternberského inventáře, dále expozici dokumentačně a obrazově věnovanou historii stavby, pozoruhodný soubor nástěnných maleb v „čínských komnatách" a Obrazárnu Galerie hlavního města Prahy, která obsahuje nejvýznamnější obrazy z galerijních sbírek českého malířství 19. století.

VSTUP ZDARMA

Půjdete se podívat? Která expozice by vás lájala nejvíc? Byla jste už někdy na této zajímavé kulturní akci?

Tisková zpráva

 

Reklama