Příliš sportu škodí plicím. Vytrvalostní sportovci riskují vyvinutí astmatu 144x rychleji než ostatní populace 

Sport je zdravý, ale nikoliv ve velkých dávkách.
Špičkoví sportovci, hlavně vytrvalostní, zacházejí špatně se svými plícemi. Vystavují je totiž mnohem intenzívnější ventilaci než většina lidí, často za ztížených podmínek, jako je studený nebo znečištěný vzduch.

Následek: mnohem vyšší  riziko vyvinutí astmatu  než u ostatních lidí. 
Bruno Knöpfli, z Hôpital pédiatrique d'altitude v Davosu,  sledoval po dobu tří let sportovce národního švýcarského týmu triatlonistů a dospěl k závěru, že rychlost vyvinutí astmatu u vytrvalostních sportovců je 144násobně vyšší než u ostatní populace.
Zneklidňující údaj.

Během těchto tří let bylo zhruba třicet sportovců podrobeno různým testům.
Běhali při teplotách okolo nuly a jejich dýchací výkon byl vyhodnocován před a po vynaložené námaze.
Byla také zjišťována účinnost léku proti astmatu, který má za úkol rozšíření objem plic.
Tyto testy měly zjistit, zda plíce sportovců prokazují známky plicní hyperaktivity, dýchací dysfunkce předcházející astma.

Sedm sportovců, kteří na počátku studie neprojevovali známky astmatu, bylo sledováno zvláště pozorně. Smutné zjištění: jejich dýchací funkce se během tříletého výzkumu stejnoměrně degradovala.
Zevšeobecněním těchto údajů bylo spolupracovníky Bruno Knöpfli vypočítáno, že sportovci dostanou astma v průměru za 4,63 roku.

Výsledky této studie byly uveřejněny na třináctém sjezdu evropských plicních lékařů ve Vídni.
Někteří z nich přemýšlejí , zda by špičkovým sportovcům neměly být léky proti astmatu  předepisovány preventivně. 

Vídeň, Rakousko 7/10/2003

http://www.CyberSciences.com/Cyber/3.0/N3302.asp

Přeložila