Vaše videa jsou kvalitně natočené. Kdo vám je natáčí a upravuje?
Videa natáčí a zpracovává náš syn, který s námi spolupracuje, jsem ráda, že je oceňujete.

Jste věřící?
Věřím v něco víc, co nás přesahuje, je lhostejné, jak to kdo nazýváme – Vesmír, Univerzum, Zdroj, Energetická databáze nebo Bůh. Slovo Bůh v lidech vyvolává spojení nejčastěji s křesťanstvím a s návštěvami kostela, já nechodím, ale nesoudím to. Každý občas potřebujeme nějakého prostředníka nebo pomocníka na své cestě.

Stalo se někdy, že jste se setkala s ženou, kterou její muž několikrát uhodil, ale potom, co se žena změnila, se z něj stal pozorný a milující manžel?
Stalo se to mnohokrát a pořád se ty změny dějí. My ženy máme pocit, že naše zbraně, které používáme proti mužům, jsou v pořádku, a protože naše zbraň není pěst, i když i některé ženy bijí své muže – tak nám facka připadá přes čáru. Ale nadávat mu, křičet na něj, zesměšňovat ho, stavět ho na desátou kolej za všechny ostatní lidi, vůbec ho k ničemu nepotřebovat, to jsou zbraně nás žen, kterými stavíme muže do bezmoci, kdy sami neví, jak z toho ven. Muži netvoří vztahy, k tomu jsou stvořeny ženy. Muž neumí ženě říci, co jako muž potřebuje. A když se o to snaží, většinou mu žena vůbec neumí naslouchat. Obrací se na mne spousta zoufalých mužů, kteří neví, jak zlepšit vztah. A já jim doporučuji, aby byli skutečnými muži se skutečnou mužskou energií. Pokud se jim něco nelíbí, ať na sebe nenechají plivat, ale bouchnou do stolu a odejdou. Protože to je často jediná šance, jak ženu probudit. Já vnímám facku stejně jako nevěru – je to zoufalý čin někoho, kdo neví, jak dál. A vždycky je to výsledek práce na vztahu obou partnerů. Facka může ale pro ženu být i vzkazem, aby přestala na muži viset, přestala mu sloužit, přestala se bát samoty a prostě od něj odešla. Jak to poznat, proč se to ženě děje a co má udělat, ženám ukazuju. Každá žena (i každý muž) máme v životě nějaké úkoly, výzvy k překonání. Každý to může poznat, jsou na to metody prověřené i stovky či tisíce let. Pokud vím, kdo jsem, tak s tím současně i vím, co mám dělat a jak se mám zachovat. Jde o vědomé žití, kdy nejsem jen prapor ve větru, který reaguje na okolnosti venku, ale jsem ten, kdo rozumí svému okolí a ví, že ho tvoří.

Nikde neuvádíte, že vaše učení není aplikovatelné na všechny případy. Myslíte si, že opravdu je?
V první řadě je třeba vysvětlit, že já nejsem učitelka a nic neučím. Snažím se jen ukázat ženám cestu, kterou jsem prošla sama, jak se navrátit k sobě, protože každá žena uvnitř ví, co je to ženství, jinak by se nenarodila jako žena. Návrat k sobě musí být aplikovatelný na každého člověka. Takže ano, projekt Žena je láska je aplikovatelný na všechny ženy, i když každá si na základě něho najde svou vlastní cestu ze svého problému nebo situace. Ostatně já za ně stejně nic udělat nemohu. Všechno je otázkou jen jejich rozhodnutí.


Co když je to případ, kdy je chyba opravdu na straně muže. Žena se mění, ale s manželem to ani nehne, stále se chová stejně. Jak dlouho by to měla žena zkoušet a jak by měla dále postupovat?
Já vždycky ženám říkám, že tak dlouho, jak dlouho se chovala obráceně. Je ale pravidlo, že změny u mužů nastávají téměř okamžitě. Ve chvíli, kdy žena dá svému muži tři základní věci, které muži potřebují – úctu, pocit potřebnosti a sex, tak muž začne ženě vracet to, co potřebuje ona – potřebu důvěrné komunikace, pocit, že je pro něj královnou a nasazení pro rodinu. Jak říká můj manžel: Muži jsou v podstatě celkem jednoduchá stvoření (míněno bez jakékoliv degradace nebo ponížení) a moc toho po nás ženách vlastně nechtějí.

Naše čtenářka by se chtěla zeptat, zdali vaše učení není inspirované Příběhem služebnice. Nevím, jestli ten seriál znáte, ale jde o dystopické prostředí, kde se ženy podřizují mužům.
Dnešní ženy si už ani neumějí představit, že by mohl fungovat vztah, kdy z lásky jeden pro druhého prostě ustupuje a dává tomu druhému prostor – ne z nátlaku a pocitu nelásky k sobě, ale proto, že prostě miluje. Dnes každý krok zpět a neprotlačovaní své pravdy a svého názoru je bráno jako podřízení se nebo ponížení, tj. hanlivě. Co když to ale je tak, že tím, že žena ustoupí, tak dá svému muži prostor k aktivitě. A pak jen vyjádří své přání a on jí ho plní? Přesně tohle se totiž se vztahy žen z Žena je láska děje. Každá žena, které o tom slyší poprvé, tak tomu ani nemůže uvěřit. Bohužel je v nás spoustu naučených vzorců, jak je správné žít, že si ani nevšimneme, že nás ničí, místo aby nám sloužily. A Příběh služebnice neznám.

Měly jsme nedávno rozhovor s vědkyní, která si strašně stěžovala na svého muže. Ona chce dělat vědu a chtěla by, aby ji v tom manžel podporoval, protože dělá něco, co může například pomoct lidstvu. Jemu se to ale nelíbí. Co byste takové ženě poradila? Nebylo by lepší, kdyby byla sama? Mají takové ženy vůbec právo na to mít rodinu?
Můj názor je ten, že každý člověk má tady v životě naplno využít své schopnosti a dělat to, co miluje. Současně vím, že každý člověk potřebuje podporu nejbližšího člověka, který by s ním život a jeho radost z úspěchů sdílel. A vím, že když žena dá svému muži v partnerství jeho tři věci, tak on udělá vše pro to, aby ona se mohla realizovat v čemkoliv, co ji činí šťastnou.


Nebylo by dobré, kdyby existoval i projekt Muž je láska? Kde by se i muži učili, jak se mít rádi a jak zacházet s ženami.
Já pracuji se ženami, protože jsem žena. Učím ženy znát muže, rozumět jim a sladit se s nimi tak, aby s nimi byly šťastné. Za dobu existence projektu Žena je láska, což už je několik let, se na mne obrátila spousta mužů, kteří mne žádali o pomoc nebo o založení projektu Muž je láska. Já jsem ale žena, nemohu pracovat s muži. A ani nemohu, a hlavně nechci vytvářet jakoukoliv iniciativu uměle. Teď po videu Vzkaz mužům se ozývají spontánně muži, kteří chtějí vytvářet projekty pro muže jako podporu našeho ženského projektu. Těším se na vše příští.

Kolik stojí členství ve vašem kruhu?
KRUH Žena je láska se otevírá jednou ročně, teď není možné do něj vstoupit. A jaká bude cena členství v květnu, zatím není stanoveno. KRUH je členská stránka podobná zájmovému klubu a cenu se dozví každá žena při otevření.

Kolik stojí kurzy? Na stránkách jsem viděla, že jsou momentálně zdarma.
Kurz Žena je láska je nyní celý zdarma i s tím, co kdysi nebylo. A tak už to zůstane. Na webu Žena je láska najdou ženy i Výzvu Jsem skvělá žena, která je k dispozici s více než stovkou videí a pomocných materiálů na různá ženská témata – také zcela zdarma. Jen podotknu, že jsou dva různé weby, i když s podobnou grafikou – Žena je láska (to je bývalý kurz, dnes celý zdarma) a KRUH Žena je láska (to je ten dnes aktuální členský program).

Váš tatínek říkával, že má žena držet hubu a krok. Vím, že jste to dávala do souvislosti s tím, že by žena měla situaci ovlivňovat z pozadí. Není tento výrok přehnaný?
Můj táta byl muž milující svou ženu a své tři dcery. Tolik lásky, kterou jsme od něj dostávaly, málokterá dívka zažije. Toť jen k vysvětlení, že nebyl otec tyran, jak by to podle jeho rčení (které říkal nám dcerám s úsměvem) mohlo vypadat. „Držet hubu“ znamená jinými slovy: Nejdřív naslouchej, co ti chci říct. My ženy jsme mistryně v tom, že si vedeme svou a místo naslouchání si v hlavě připravujeme, co použijeme jako argument proti. A dovětek: „a krok“ je výzva k základní ženské vlastnosti, a tou je trpělivost. Ženy z Žena je láska se smějí tomu, jak ženy zvenku vnímají tahle slova, protože pro ně nezavánějí žádným ponižováním, ale jsou pro ně krásným vyjádřením toho, čím si kazily samy léta své vztahy. Když začaly prostě víc naslouchat a být trpělivější, začaly se dít první změny.

Zdroj fotografií: Miloslava Matoušová / Žena je láska

Čtěte také: