MULTIKULTURNÍ PLES AFRIKA v pražské Lucerně
na podporu projektů v Africe a Indii!

Další ročník známého multikulturního PLESU AFRIKA, který se stal již tradicí světa rozvojové spolupráce a výchovy v ČR a pravidelně ho v pražské Lucerně navštěvuje okolo 3 000 návštěvníků, se připravuje už na pátek 7. dubna 2006.

Tento ročník bude významný oslavou dosaženého počtu "adoptovaných dětí" v Africe díky dlouholetému projektu "Adopce afrických dětí", který  po čtyřech letech projektu dosáhl více než 3 000 „adoptovaných“ dětí díky českým a slovenským „adoptivním rodičům“!

Projekt „Adopce afrických dětí“ byl úspěšně zahájen právě na Plese Afrika v roce 2002.

Výtěžek PLESU AFRIKA 2006  bude opět věnován projektům Kampaně lidské podpory v Africe a Indii. Minulý ročník podpořil výstavbu sirotčinců  - "Ostrovů naděje" pro sirotky v Keni a Indii, které po pouhém roce po PLESU AFRIKA 2005 už stojí a zahájí svůj provoz v květnu 2006!

 
Věříme, že je velice důležité podporovat solidaritu směrem k rozvojovým zemím a zájem české veřejnosti o dění na poli rozvojové a humanitární pomoci. K podpoře tohoto zájmu jistě
může být velice prospěšné ukázat i zcela konkrétní projekty, fotky a videa z daných oblastí a umožnit lidem zpětnou vazbu.

Proto Vás srdečně zveme na PLES AFRIKA a upřímně žádáme o pomoc při informování české veřejnosti o podobných iniciativách. Každá zveřejněná pozvánka na Ples Afrika, článek, rozhovor, reportáž nebo jen krátká informace nám velmi pomůže pomáhat v Africe i Asii. Tím spíše, že všechny zmíněné projekty i samotný Ples Afrika jsou organizovány výhradně mezinárodní sítí neplacených dobrovolníků a všichni účinkující se vzdávají nároku na honorář!

Předem děkuji za pozornost této aktivitě i za jakoukoliv spolupráci a pomoc. Jsme ochotni poskytnout fotografie, videomateriál a samozřejmě veškeré informace, rozhovory… I možnost využít prostory pro inzerci za „symbolické“ ceny by pro nás bylo zajímavé.

Za Humanistické Hnutí

Dana Feminová
mluvčí Humanistického hnutí v ČR

mobil: 777 711 911
e-mail: dana.feminova@adopceafrika.cz

 

Přikládám pozvánku na ples afrika 2006konkrétnější informace o zmiňovaných sirotčincích „Ostrovech Naděje“, které už dnes existují – a to i díky PLESU AFRIKA!

 

1)      INDIE – městečko Virudunaghar (Tamil Nadu)

 

OSTROV NADĚJE pro sirotky z Indii
Cílovou skupinou projektu jsou sirotci v oblasti východního pobřeží Indie – ve státě Tamil Nadu, oblasti postižené zemětřesením a následnou vlnou tsunami. 

Součástí projektu je dokončení sirotčince se školou  - objekt je již ve fázi hrubé stavby dále vybavení a zajištění chodu školy a sirotčince v několika prvních měsících provozu.

Aby bylo možno projekt sirotčince nadále bez obtíží financovat a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost, v plánu je příprava projektu „Adopce indických dětí – projekt pomoci na dálku“. V rámci této přípravy budou probíhat další monitorovací práce, semináře  a kurzy pro dobrovolníky jak v Indii tak v České republice. Na nástup do sirotčince se připravuje 80 dětí a otevírat se bude už v květnu 2006!

Rozestavěná budova sirotčince „Ostrov Naděje“ v městečku Virudunaghar, ve státě Tamil Nadu

 

Koordinátory projektu z ČR při své dobrovolnické činnosti ve Virudunagharu -  říjen 2005


        
 2)      KEŇA – Rusinga Island

 
OSTROV NADĚJE pro sirotky z Rusinga Island
Rusinga Island je malý ostrůvek v keňské části Viktoriina jezera s 17 tisíci obyvateli, z nichž zhruba polovinu tvoří děti do 15 let. Mnohé ze současných 250 „adoptovaných dětí“ jsou úplní či částeční sirotci. Choroby jako malárie, AIDS, žlutá zimnice, parazitická onemocnění, podvýživa spolu s nedostatečnou zdravotní péčí způsobují, že počet sirotků neustále vzrůstá
a ne všichni mají to štěstí, že najdou svého opatrovníka či adoptivního rodiče.

Proto po konzultaci s keňskými humanisty přicházíme s projektem nazvaným „Ostrov Naděje“. Náplní stavebního projektu je komplex zařízení, který bude obsahovat následující objekty: sirotčinec, mateřská škola, zdravotní středisko, kuchyně a jídelna, centrum pro osvětu s knihovnou, ubytovací zařízení pro stálý personál a dobrovolníky, malá farma s obchodem. Pozemky darovala místní komunita a architektonické návrhy připravili studenti pražské architektury. Veškeré práce jsou prováděny dobrovolnicky místní komunitou a finance na stavební materiál a odborný dohled  pocházejí  z Plesu Afrika 2005 a od soukromých malých dárců z ČR! Stavba byla zahájena v listopadu 2005 a provoz bude zahájen už v květnu 2006!

Další sbírky pokračují, aby bylo možno vybudovat a vybavit i zdravotní středisko!

 

Pozemek s rozběhlou stavbou ubytoven pro děti, mateřské školky a jídelny – leden 2006

 

Tisková zpráva Humanistického hnutí – 13. 3. 2006 

Reklama