Celý příběh Julie si můžete přečíst ZDE .

PhDr. Pavla Vyhlídalová, psycholožka, k němu říká:

Podobný případ, bohužel, není ničím výjimečný. V domácím násilí nejde o lásku, ale hlavně především o dominanci, moc a nadvládu. Ať už má kdokoli o lásce jakékoli představy, obvykle ji nespojuje s fyzickými útoky, s vyraženými zuby, zlomenými žebry či končetinami, otřesem mozku, rozbitým obličejem. O velikosti lásky nesvědčí ani to, že partner drží ženu za kotníky, když jí hrozí vyhozením z okna v šestém poschodí. Agresor to však vidí jinak, oni za to vlastně nemohou. Je to partnerka, která si to zavinila sama svým chováním. Když bude hodná a bude poslouchat, tak on si nebude muset poslušnost a postavení ve vztahu nebude vynucovat násilím. Partnerka však brzy zjistí, že na jejím chování ve skutečnosti nezáleží, že když agresor chce zaútočit, nedělá mu potíže si záminku najít.

Čím si partnerky zaslouží takové vztahy a zacházení?
V podstatě tím, že jsou „hodné“. Všechno chápou, všechno si nechají líbit, nemají žádné požadavky, rychle se vzdávají svých přání, i když se s tím vnitřně nemohou smířit. Vadí jim to a zraňuje. Neumí říci dostatečně hlasitě UŽ DOST, zapomenout, že všichni ostatní v jejím nejbližším okolí jsou důležití, důležitější než ony. Nikoho se nechtějí dotknout, a tak je snadné se dotýkat na jejich citlivých místech, poněvadž jsou téměř bezbranné. Jejich pokusy o sebeobranu jsou spíše projevem bezmoci a zoufalství a nemají dlouhé trvání a nevedou ke zlepšení situace, pokud ji přímo nezhorší. Zkrátka jsou snadno manipulovatelné. Popisované vlastnosti mohou sice ženám komplikovat život, pokud si je však nevybere partner emočně nepřizpůsobilý k životu v relativně „normálním“ vztahu a neudělá jim ze životů peklo, nemusí si to ani příliš uvědomovat. I když to tak nevypadá, budoucí agresor je také člověk velice nejistý, SLABÁ PARTNERKA MU POCIT JISTOTY ZVYŠUJE.

Příběh pisatelky je víceméně učebnicovým příkladem pomalého a nenápadného vývoje domácího násilí, kdy jeho jednotlivé projevy ještě nejsou tak nápadné a možné riziko pro budoucnost není příliš zřejmé. Také jsou tu další okolnosti, na které žena musí brát ohled a které jí znemožňují radikální řešení (jde například o péči o děti, závislost na partnerovi kvůli bydlení či ekonomickému zázemí rodiny). O závažnosti situace se přesvědčují až tehdy, jestliže se začínají bát o svůj život nebo o životy dětí. V domácím násilí totiž nejdříve jde o ohrožení lidské důstojnosti, pak zdraví a na konci jde už jen o život. Ženy se domnívají, že trpí za kdysi udělanou chybu. Takový postoj ale nahrává agresorovi, ženy se stávají manipulativními natolik, že přejímají negativní postoje partnerů ke své osobě a ztotožňují se s nimi. To je signálem vítězství agresora, které ale nebude konečné, neboť nikdy se dosaženou dominancí nespokojí a své násilí dále stupňuje. Na jedné straně ženy drží ve vztahu strach z chování partnera, na druhé pak nejistota z toho, že by osamostatnění nezvládly. Také obavy z partnerovy msty jsou všudypřítomné a je třeba s tím počítat při plánování odchodu či odpoutání se, při ochraně své budoucnosti.

Odejít do bezpečí a nikdy se nevracet, zpřetrhat veškeré kontakty je tím nejefektivnějším způsobem řešení. Prostě: Kdo uteče, ten vyhraje! Každá polovičatost jen zhoršuje situaci, doslova posiluje agresora..

Pisatelka příběhu se zřejmě několikrát pokusila ukončit vztah a řekla to partnerovi. Výsledky sama popisuje. Žádný agresor, který se chová stejně jako Alex, nenechá svou partnerku odejít. On ji svým způsobem potřebuje! Ale není vyloučeno, že ji opustí sám, pozná-li jinou vhodnou partnerku. To však může být pisatelce už hodně let, partner ji při odchodu o všechno obere a ona bude muset začít úplně od nuly. Partner ji ale může i tak týrat až do konce života. Ani jedna z takových perspektiv není lákavá.

Pisatelka se však potřebuje rozhodnout sama, jaký život chce vést. Nikdo to za ni nemůže vyřešit – žádný Roman, žádná linka důvěry, terapeut. Naopak by mohla jednu závislost vystřídat za druhou, zpravidla ještě bolestnější. Proto by se měla nebát hledat rady a pomoc.

Postupně prováděné a předem promyšlené kroky, třeba konzultované s odborníky, jí mohou navrátit ztracené sebevědomí, tolik potřebné pro samostatný život. První úspěchy ji posílí, dokáže se pak dívat jinýma očima. Není možné spoléhat jen na policii, sociální pracovníky. Jejich pracovní postupy jsou sešněrované zákony a praxe ukazuje, že je mnohdy ani neumí prosadit proti agresorovi s patřičnou vehemencí. Pomoc a slyšení lze najít spíš u neziskových organizací, v nichž pracovníci procházejí odbornými školeními a často působí jako dobrovolníci a mají z toho důvodu jiný pohled na podobné záležitosti. Ale žádný první krok za týranou ženu udělat nemohou. Mohou jí pomoci se zorientovat, stát se jí spojencem a průvodcem, důvěrníkem. Tak, jako pomáhají třeba konzultanti DONA linky, telefonické linky s nepřetržitým provozem pro pomoc obětem domácího násilí.

Reklama