Právě se nacházíme v čase našich vytoužených dovolených, na které se povětšinou připravujeme po celý rok. Případné komplikace si ani nepřipouštíme, ale nic není dokonalé, bohužel. Zpoždění letů či dokonce jejich úplné zrušení není v letní sezoně neobvyklým jevem. Co v tomto případě dělat? Čtete dále a dozvíte se, nač vlastně máte ze zákona nárok!

Je známým faktem, že většina leteckých společností ke svým zákazníkům přistupuje s poměrně značnou laxností. Jistě ve svém okolí naleznete pár známých osob, kterým se toto tvrzení potvrdilo. Vše vzniká ale jen díky tomu, že dopravní přepravci věří v nevědomost svých zákazníků a neochotu se domáhat svých práv. Pojďme si tedy říci, jak nebýt pouhou obětí, a pokud už nemilá situace se zpožděním či zrušením letu nastane, co vlastně můžeme dělat.

Celou problematikou práv cestujících v letecké dopravě v rámci EU se zabývá tzv. Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 261/2004. Dle právního výkladu tohoto nařízení se právní ochrana vztahuje na cestující, jejichž let je s odletem z letiště na území EU (včetně Norska, Islandu, Švýcarska) nebo je jejich let operován evropským dopravcem.

Pokud tedy splňujeme tuto nejdůležitější podmínku, můžeme si říci, jak se v případě dvou zásadních situací zachovat.

ddd

Můj let má zpoždění, co s tím?

Pokud je váš let opožděn o pár minut, ještě to nutně neznamená, že máte nárok na péči ze strany aerolinky. Ale je mnoho případů, kdy na ni své právo již máte!

Kdy vám vzniká nárok?

  • Let má zpoždění 2 hodiny a více na letech do 1.500 km
  • Let má zpoždění 3 hodiny a více na letu v EU od 1.500 nebo letu mimo EU v délce 1.500 – 3.500 km
  • Let má zpoždění 4 hodiny a více v případě letu 3.500 km a více

Tyto limity platí za každých okolností, a to i v případě, že je let opožděn z důvodu, které nemohl dopravce ovlivnit. Dopravce se o vás MUSÍ postarat i v případě zpoždění kvůli počasí či stávce. Nenechte se proto nikdy odbýt výmluvou na nepředvídatelné okolnosti – ty v rámci zpoždění povinnosti dopravce neeliminují!

 Na co máte nárok?

  • Občerstvení přiměřené délce zpoždění
  • Pokud je zpoždění přes noc, musí zařídit ubytování a přepravu do místa ubytování
  • Nabídnutí 2 telefonických hovorů / odeslání mailů

Nikde není stanoveno, jak přesně má občerstvení vypadat. V Praze se většinou setkáte s vouchery na jídlo v hodnotě od 100 do 250 Kč. Málo to opravdu není, ihned v terminálu můžete využít letištní kantýny či blízkého fast foodu. V případě letů z dovolenkových oblastí dopravce řeší situaci například dovezením občerstvení z hotelů.


Můj let byl zrušen, co s tím?

VVV

Ačkoliv zpoždění letu může být značně nepříjemné, zrušení je ještě mnohem horší. K tomu dochází zejména z důvodu nedostatečného zaplnění letu či kvůli technickým problémům. Pokud byl váš let zrušen, vždy vám MUSÍ být vrácena částka, kterou jste za letenku zaplatili!

Kdy vám vzniká nárok?

V níže uvedených případech je vám letecký dopravce povinen vrátit celou částku, za kterou jste letenky pořídili, nikoliv však žádné odškodnění.

  • Let je zrušen nejméně 14 dní před plánovaným odletem (zpáteční let je znovu „odlet“)
  • V období více (méně) jak 7 dní před odletem a zároveň vám byl nabídnut alternativní let, který odlétá nejpozději 2 hodiny (1 hodinu) před plánovaným odletem a příletem do cílové destinace ne déle jak 4 hodiny (2 hodiny)

Dalším bodem, kdy není dopravce nucen vyplatit žádné odškodnění, je v případě situací, které nemohl sám ovlivnit (počasí, stávka, politická nestabilita). Technické problémy nejsou nepředvídatelnou situací.

Letecké společnosti mají tendenci se vymlouvat právě na nepředvídatelné vlivy. Díky současným softwarům, které zjistí skutečné příčiny zrušení letu, vám však nikdo bulíky na nos věšet nebude. V takovém případě je nutné se vždy obrátit na specializované agentury, pakliže dojde k závažnějšímu pochybení, máte nárok i na finanční odškodnění

V tomto případě lze doporučit rady specializovaných agentur, například: Vašenároky.cz.


Mé zavazadlo se ztratilo/bylo zpožděno, co s tím?

XXX

Dalším malérem při vašich cestách může být zatoulané zavazadlo.

  • V takovém případě vždy dopravce zodpovídá za škodu způsobenou do maximální výše 1.220 EUR/33.500 CZK
  • Je nutné však myslet na to, že celou situaci musíte začít řešit ihned na letišti. Zde sepíšete s handlingovou společností protokol a následně poté do 7 dní musíte uplatnit škodu písemně u aerolinky.

Na co máte nárok?

Pokud vaše zavazadlo bylo zpožděno, máte nárok na proplacení nezbytně nutných nákupů v podobě hygienických potřeb a oblečení. Dbejte však na střídmost, neboť luxusní oblečení uznáváno nebývá. Nárok na proplacení je nutné podložit paragony a znovu písemně požádat aerolinku, tentokrát do 21 dní od obdržení zpožděného zavazadla.

Tip na závěr:

Chcete-li se o veškerých vašich právech informovat podrobněji, dostalo se mi vřelého doporučení mobilní aplikace aplikaci Práva cestujících od Evropské unie.


Tímto děkuji za poskytnutí cenných rad cestovatelskému portálu cestujlevne.com a přeji vám všem bezstarostný vzlet do nebes!

Čtete také:

Reklama