Pokud se chcete postavit na vlastní nohy a máte jasnou představu, kde a v čem chcete bydlet, zbývá vám – samozřejmě kromě větší finanční hotovosti – najít vhodnou nemovitost. A když už konečně svůj „dům (byt) snů“ objevíte, rozběhne se řada procedur, které spolu s vlastní koupí musíte podstoupit. Pořídit si vlastní bydlení je totiž běh na dlouhou trať.


Ušetřete čas
Když se rozhodnete provést nákup prostřednictvím realitní kanceláře, ušetříte si čas a nervy. V realitce všechno vyřídí za vás. Zpravidla se vám budou věnovat specialisté, kteří se nemovitostmi zabývají a mají patřičné zkušenosti. Ostatně řadu nemovitostí bez realitky ani koupit nelze.

Realitní kanceláři ale musíte zaplatit určité procento částky za realizovaný obchod. Většinou jde o 3–5 % z kupní ceny. Pokud je vám líto těchto peněz a chcete se spolehnout sami na sebe, máte před sebou velký úkol.

Je dobré vědět
• Vybranou nemovitost si lze rezervovat smlouvou
• Zaplacení kupní ceny nevede k faktickému převodu vlastnictví
• Řadu informací najdete např. na
www.pravnik.cz 


Důvěřuj, ale prověřuj!
Nejdřív je nutné prověřit, zda nemovitost opravdu uvedenému majiteli patří. Opatřete si výpis z katastru nemovitostí, ve kterém je objekt zapsán. Z něj i zjistíte, jak k němu současný majitel přišel.


Na katastru se ještě ujistěte, že nemovitost není zastavena a také že na ní neváznou nějaká věcná břemena (věcné břemeno = věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet). Tím může být například právo průchodu přes váš pozemek nebo možnost doživotního užívání současným vlastníkem či jiným uživatelem apod.


Výpis z katastru nemovitostí lze opatřit na katastrálním úřadu, vybraných obecních úřadech, ale také u notáře nebo na poště. Za ověřenou kopii obvykle zaplatíte 100 Kč.

Víte, že...
• Na adrese:
www.nahlizenidokn.cuzk.cz Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního lze získat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví nemovitosti.

• Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů, při komplikacích na to máte 60 dnů.

•  Prodávající musí z nemovitosti zaplatit daň, k tomu potřebuje znalecký posudek.

Kupní smlouva

Dalším krokem, který vás čeká, je sepsání kupní smlouvy. Měl by vám ji připravit zkušený právník. Pokud kupujete přes realitní kancelář, která právníka nemá, nebo chcete mít jistotu, že nebudete podvedeni, najměte si jej také. Cenu za jeho služby si sjednejte předem.

Kupní smlouva musí mimo jiné obsahovat:
• jasně vymezené smluvní strany (kupující a prodávající)
• údaje o nemovitosti
• výši kupní cenyVklad do katastru
Skutečným vlastníkem nemovitosti se kupující stává až po takzvaném vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva, která se jako „vklad“ na katastru podává, musí být dodána v počtu o dva větším, než je počet kupujících a prodávajících dohromady. Jedna ze smluv musí mít úředně ověřené podpisy všech zúčastněných z obou stran.


Za podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč.


Vaše peníze na nové bydlení by měly být ještě před podpisem kupní smlouvy složeny v úschově takzvané třetí strany (advokát, notář nebo banka). Prodávající je dostane až po zápisu vkladu vlastnického práva na katastru nemovitostí a po předání listu vlastnictví, který zápis dosvědčuje. Až pak se totiž teprve stáváte majitelem nemovitosti.

Přečtěte si také:
Jak dlouho nám bude viset na krku?

Reklama