Jsou sexuální dysfunkce jen záležitostí psychickou, nebo se za nimi mohou ukrývat i závažnější onemocnění?Jak by ženy měly s partnerem komunikovat, aby ho šetrně přiměly vyhledat odborníka? Na tyto a další otázky jsme se zeptali MUDr. Taťány Šrámkové, sexuoložky.

sramPaní doktorko, s jakými sexuálními problémy se na Vás v poslední době muži nejvíce obracejí? 
Ve více než 90 % přicházejí kvůli erektilní dysfunkcí.

Jsou sexuální dysfunkce jen záležitostí psychickou, nebo se za nimi mohou ukrývat i závažnější onemocnění, před kterými by se měli muži mít na pozoru?
V 90 % se za problémy s erekcí skrývají nemoci srdečně-cévní, neurologické či onkologické. Např. vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, ischemická choroba srdeční, cukrovka, roztroušená skleróza, onkologické onemocnění po proběhlé operaci, chemoterapii či ozařování. Porucha erekce se může objevit u domněle „zdravého“ muže. Vyšetřením zjistíme, co k selhání erekce vedlo, např. vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, ale i cukrovka.

V poslední době jsme svědky poměrně masivní kampaně na doplňky stravy, které slibují doslova magické účinky na mužskou sexualitu. Jaký máte názor na tyto přípravky, mohou opravdu pomoci, nebo jen oddalují návštěvu lékaře, která bude nakonec stejně nevyhnutelná?
Tyto přípravky nejsou léky, pouze doplňky stravy. Jejich účinnost nebyla sledována v kontrolovaných klinických studiích, jak  je vyžadováno u léků, které na rozdíl od doplňků stravy musí v ČR schválit SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Efekt doplňků stravy je proto pouze placebový. „Pomoci“ mohou jen mužům s velmi lehkou poruchou erekce převážně psychického původu. Užívání doplňků stravy oddálí návštěvu lékaře a včasné diagnózy choroby, která vedla ke poruše erekce.

Mohou takové přípravky případně představovat i nějaká vážnější zdravotní rizika?
Doplňky stravy představují riziko v tom, že jejich užívání oddálí lékařské vyšetření u muže trpícího poruchou erekce. Nediagnostikovaná, a tudíž neléčená choroba má tendenci progredovat, což ve svém důsledku může nemocného vážně ohrozit. Hypertenze, vysoká hladina cholesterolu či cukrovka „nebolí“, proto mohou i delší dobu probíhat bezpříznakově. Porucha erekce může na zdravotní problém upozornit.

V minulosti se na některé sexuální dysfunkce, například na předčasnou ejakulaci, předepisovala antidepresiva, která ale měla řadu nepříjemných vedlejších účinků. Jak vypadá situace v současnosti, stále ještě jsou antidepresiva předepisována nebo už existuje jiný, vhodnější způsob léčby?
Již 1,5 roku můžeme mužům trpícím předčasnou ejakulací předepsat lék ve formě tablet, který je jako jediný v ČR schválený a dostupný pro léčbu předčasné ejakulace. Tableta se užívá jednorázově 1-3 hodiny před sexuálním stykem. Lék musí předepsat lékař.

sex

Pokud k Vám do ordinace přijde muž, který se potýká s předčasnou ejakulací nebo poruchou erekce, jak vyšetření probíhá a co pány během něj čeká? Může být takové vyšetření fyzicky nepříjemné, nebo dokonce bolestivé?
Vyšetření začíná odběrem anamnézy, ptáme se na potíže, které nemocného přivádí do ordinace. Následují běžné anamnestické otázky na výskyt chorob v rodině, zajímají nás choroby pacienta, alergie, užívané léky, zda je kuřák, to jsou základní okruhy. Tělesné vyšetření má charakter běžného vyšetření jaké zná pacient například z preventivní prohlídky u obvodního lékaře. Vyšetření v naší ambulanci rozhodně není důvod k obavám.  

Jak je známo, pánové o svých intimních selháních poměrně neradi hovoří a tím pádem mají i tendenci odsouvat řešení těchto problémů. Hnacím motorem by v takovém případě měla být jejich partnerka. Je něco, co můžete ženám v tomto ohledu doporučit? Jak by ženy měly s partnerem komunikovat, aby ho šetrně přiměly vyhledat odborníka?
I když muži skutečně o sexu neradi hovoří, přesto jsou partnerky a praktický lékař těmi, kterým se nejčastěji svěřují. Otevřená komunikace je proto na místě. Komunikace by měla být vedena citlivě, nikoli formou výčitek či urážek. Výsledkem by mělo být doporučení navštívit lékaře-ať už praktického lékaře či sexuologa nebo urologa s cílem vyšetření a doporučení vhodné léčby.

MUDr. Taťána Šrámková, CSc
Urologická klinika a Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha, Sexuologické oddělení FN Brno

Reklama