Přečtěte si zajímavý rozhovor s lékařkou o rotavirech. Co jsou to vlastně rotaviry, jak se jim bránit? Kdo se nejčastěji nakazí?

 

MUDrCo jsou to rotaviry a jaké nemoci způsobují?
Rotaviry jsou velice odolné, nakažlivé viry, které jsou nejčastějšími vyvolavateli průjmového onemocnění u malých dětí do pěti let. V našich podmínkách mírného pásma se vyskytují v průběhu celého roku s maximem v zimních a prvních jarních měsících. Rotaviry způsobují akutní gastroenteritidu vedoucí často k dehydrataci různého stupně. Onemocnění většinou začíná horečkou, zvracením a postupným rozvojem průjmu. Stolice jsou velmi četné, vodnaté, bez patologické příměsi. Při nekomplikovaném průběhu trvá onemocnění 5-8 dnů.

Jak se rotavirové průjmy vyznačují? Jsou v něčem jiné než běžná průjmová onemocnění?
Rotavirové průjmy se vyznačují velice četnými vodnatými stolicemi, většinou bez příměsi krve či hlenu. Zákeřnost rotavirů je dána tím, že na sliznici střeva působí dvojím mechanizmem a vyvolávají vlastně dva druhy průjmu. Díky tomu bývají stolice početnější a dochází častěji k dehydrataci dítěte. Děti ztrácí tekutiny kromě průjmu i zvracením a při horečce.

Kdo se tímto onemocněním nakazí nejčastěji?
Rotaviry mohou postihnout děti i dospělé. Nejčastěji ovšem postihují ty nejmenší z nás. Nejohroženější skupinou jsou děti do pěti let věku, téměř 80 % z nich se však nakazí již před svými druhými narozeninami.

Kde se dá rotaviry nejčastěji nakazit?¨
Rotaviry jsou vysoce nakažlivé a nakazit se dá prakticky kdekoliv. Nejčastěji v dětských kolektivech, včetně školek, v mateřských centrech a třeba i na hřišti. Nakazit se malé děti mohou například tím, že si starší sourozenec neumyje ruce po použití toalety, a pak sáhne na společné hračky, čímž dojde k přenosu virů. Miminka poznávají svět tak, že si vše strkají do pusinky, když pak olíznou kontaminovanou hračku, mohou se rotavirovou infekcí nakazit.

Rotaviry jsou i obávanými nozokomiálními (nemocničními) patogeny.Až 20 % dětí do pěti let hospitalizovaných se závažnou rotavirovou infekcí se nakazilo při pobytu v nemocnici.

Čím jsou rotavirové průjmy tak nebezpečné?
Nebezpečí rotavirových průjmů, jak jsem již naznačovala, je v možnosti vzniku rychlé a těžké dehydratace dítěte. Dochází ke ztrátám tekutin a tím k odvodňování organizmu. Při vzniku klinicky významné dehydratace je jedinou možnou léčbou podávání tekutin dítěti nitrožilně v průběhu nutné hospitalizace.

Dá se proti rotavirovým infekcím nějak bránit?
Prevence rotavirových infekcí v podobě důsledného dodržování hygienických zásad má pouze částečný efekt na šíření infekce. Jedinou skutečně účinnou ochranou proti rotavirové gastroenteritidě je včasné očkování. V současné době jsou v ČR dostupné dvě vakcíny, které chrání proti vzniku těchto průjmových onemocnění.

Jak očkování proti rotavirům probíhá? Kam se očkuje?
Očkování proti rotavirům má ve svých rukou praktický pediatr, který může zahájit očkování již od 6 týdnů věku dítěte. Vakcína se podává ústy formou roztoku. Dítě tedy není vystaveno stresu a strachu z injekce.

Nemá očkování proti rotavirům nějaké nežádoucí účinky?
Obě vakcíny prošly řadou bezpečnostních studií. Vážné nežádoucí účinky jsou naprosto výjimečné.

Za odpovědi děkujeme MUDr. Simoně Arientové z Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce