Falešný plastický chirurg píchal lidem botox a silikon. Tak zněly v nedávné době titulky v médiích, která informovala o jednatřicetiletém podvodníkovi z německého Regensburgu. Případ tak upozornil na problematiku bezpečnosti pacientů při provádění estetických zákroků. Tu zajistí pouze certifikovaný plastický chirurg, který má dostatečné vzdělání a kompetence provádět dané výkony.

Velký podíl na nezdařených plastických operacích nese zejména špatný počáteční výběr lékaře. Stává se, že zákroky provádějí chirurgové s jinou specializací, než je ta plastická. „V České republice je situace s bezpečností pacientů dobrá, dle mého názoru i lepší než v západních zemích. Na druhou stranu existuje prostor pro zlepšení. Setkávám se s pacienty, kteří byli poškozeni neodbornou péčí,“ upozorňuje na možná rizika estetických zákroků plastický chirurg MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. z pražské Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce.

mestak

V případě německého podvodníka se jednalo o muže bez lékařského vzdělání, který dokládal svou „kvalifikaci“ padělaným diplomem. Provedl desítky estetických zákroků, při kterých běžně vstřikoval pacientům silikon a botox do tváří, rtů a čela. Řada z nich si posléze stěžovala na problémy v podobě bolestivých otoků a znecitlivění.

 „V posledních letech klade plasticko-chirurgická obec celosvětově na bezpečnost pacientů stále větší důraz. Tato bezpečnost je závislá na čtyřech faktorech: dobře vybavená klinika, správný pacient (neměl by se operovat rizikový pacient), správně indikovaná operace a samozřejmě správný chirurg. Důležitá je zejména zmíněná atestace z plastické chirurgie,“ doplňuje Ondřej Měšťák.

V České republice je v současné době přibližně 150 certifikovaných plastických chirurgů, kteří mají kompetence provádět dané výkony. Licenci je možné si ověřit například na stránkách společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti Jana Evenganlisty Purkyně, kde ale nemusí být uvedeni všichni plastičtí chirurgové, zejména atestovaní v poslední době. 

„Kromě kontroly atestace a členství ve společnostech je vhodné získat si reference na chirurga a shlédnout snímky jím provedených operací. Tedy „konfrontovat“ stav před zákrokem a po operaci. Neméně důležitý je podle mého názoru také celkový dojem z rozhovoru s chirurgem při úvodní konzultaci,“ říká Ondřej Měšťák a nabádá pacienty k zodpovědnosti za své zdraví. To znamená nepodcenit počáteční volbu lékaře a zjišťovat si veškeré informace ještě před samotným zákrokem.

Reklama