MUDr. Ondřej Měšťák působí jako plastický chirurg na soukromé pražské klinice Esthé a současně pracuje na Klinice plastické chirurgie nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na odborném poli je žákem doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc.. Je to shoda jmen, nebo jen jablko nepadlo daleko od stromu?

MUDr. Ondřej Měšťák je sympatický mladý muž, jehož příjemný hlas vás uklidní i před tím nejobávanějším chirurgickým zákrokem. Na výše zmíněné nemocnici na Bulovce provedl poprvé v naší republice rekonstrukci prsu po ablaci s užitím přenosu tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.

doktorjednaM

Pane doktore, můžete nám tento zákrok trochu laicky přiblížit, a kdo byla ona pacientka?
Jednalo se o vytvoření nového prsu po jeho odstranění pro nádorové onemocnění. Prs jsme vytvořili z vlastního tuku pacientky. Tuk jsme odsáli a rozdělili na 2 poloviny. Z první poloviny jsme izolovali kmenové buňky. Ty se poté smíchají se zbylým tukem a výsledná směs se užije k vytvoření nového prsu. Málokdo ví, že tuk obsahuje nesmírné množství kmenových buněk, více než jakákoli jiná tkáň v těle.

Tento zákrok byl u nás proveden poprvé, měl jste před tím obavy? Strach? Trému?
Když se provádí zákrok na pracovišti poprvé, tak určitě nějaká napětí přítomné je. V medicíně není jisté nikdy nic. Štěstí ale přeje připraveným. A my jsme byli připravení na 100%.

Příjmení Měšťák je velmi zavazující, chtěl jste už odmalička být tím, čím je Váš otec, tedy lékařem, chirurgem, později se specializací na plastiku? Nebo jste snil o jiném povolání?
Volba mého povolání vyplynula postupně. Dělal jsem, co mě zajímalo a bavilo. Finální rozhodnutí ale bylo určitě ovlivněno prostředím, ve kterém jsem se vyskytoval.

Stává se vám, že vás lidi přirovnávají k vašemu otci? Pokud ano, berete to pozitivně, nebo byste se chtěl z tohoto vlivu vymanit?
Samozřejmě. „Jablko nepadlo daleko od stromu“ slyším stále... Beru to s nadhledem a myslím, že je to spíše úsměvné.

Plastická chirurgie je jeden z oborů, který má obrovskou budoucnost. Už se nejedná pouze o zákroky z hlediska zdravotního, například po těžkých popáleninách, ale velkou roli hraje estetika. Ženy chtějí být mladší a krásnější, ale upřímně, nezdá se Vám, že to někdy přehání?
Vždy na to jsou dva... Nejen pacientka, ale také chirurg. Množství pacientů, kteří mají přehnané požadavky, je u nás naštěstí velmi malé. Potom je ale na chirurgovi, zda nepotřebný zákrok provede, či nikoli.

radi

Jaká je průměrná věková hranice vašich klientek?
Průměrný věk je kolem 40 let (s rozptylem od 1 do 80 let)...

Vy jste ženatý?
Jsem ženatý a mám dvouletou dceru. Snažím se rodině věnovat maximum času. Bohužel je to obtížné a někdy se za týden vidíme jen několik hodin. Do budoucna s tím musím něco udělat.

holcicka

Ve vašem životopise mě zaujal velký výčet zahraničních stáží, mimo jiné v Mexiku, na Taiwanu – jaký druh plastické chirurgie je v těchto zemích nejběžnější?
Každá země a pracoviště má svá specifika. Např. pracoviště na Taiwanu jsou proslulí obrovskými zkušenostmi v rekonstrukční mikrochirurgii. Množství rekonstrukcí v oblasti obličeje je bezkonkurenční. Oproti tomu např. v Brazílii zcela převažuje chirurgie kosmetická. Mají to v kultuře. Každý musí mít nějaký kosmetický zákrok. Díky tomu mají brazilští plastičtí chirurgové velké zkušenosti a výborné výsledky.

Nelákalo Vás zůstat v zahraničí nastálo?
Nelákalo. Zahraniční zkušenosti jsou nesmírně významné zejména pro získání nadhledu nad tím, co u nás děláme. Moc rád jezdím do zahraničí na stáže a konference. Ale ještě raději se vracím zpět do České republiky.

Na klinice Esthé, kde působíte, je mimo jiné zavedena také Mammologická poradna, kde odborně vyšetřujete všechny ženy podstupující operaci prsů na plastické chirurgii. Lze do této poradny přijít i preventivně, před operací?
Určitě. Předoperační vyšetření prsů je služba, kterou u nás nabízíme. Ještě větší význam má pooperační sledování. Doporučujeme pacientkám vyšetření ultrazvukem jednou za rok. Máme moc zkušené radioložky, které jsou někdy schopné odhalit změny na implantátu lépe než magnetická rezonance.

Mimo jiné se na vaší klinice provádí také Fatgrafting - přenos vlastního tuku. Tomu nerozumím. To chce být jako někdo tlustší? :)
Fatgrafting je jedinečná metoda, která se užívá k přenosu tuku z míst, kde ho pacientka nechce, do míst, kde ho chce. Většinou se přenáší z oblasti břicha nebo boků do oblasti prsů, nebo do obličeje. Část štěpu se vstřebá, ale zbytek zůstane napořád. Obrovskou výhodou je přirozenost tohoto výplňového materiálu – nemůže na něj být žádná nežádoucí reakce. Navíc díky obsahu kmenových buněk působí v obličeji regeneračně na povrchní vrstvy kůže. Pacientka tak získá mladistvější vzhled.

Zažil jste ve své praxi nějaký hodně nevšední zákrok, třeba jaké vídáme v seriálu Plastická chirurgie s.r.o. , nebo v tom seriálu je to přece jen hodně přitažené za vlasy?   
Na tento seriál jsem se moc nedíval. Nicméně v plastické chirurgii se relativně běžně vyskytují zákroky, které vypadají hodně zvláštně, když je člověk vidí poprvé. Např. zákroky změny pohlaví, nebo rekonstrukce částí těla po úrazech.

Zmiňovaný seriál je ze zbohatlického prostředí Miami. Je i vaše klinika jen pro zbohatlíky, nebo i pro „obyčejné“ ženy, které se třeba také bojí stáří.
Naše soukromá klinika určitě není jen pro „zbohatlíky“. Snažíme se nabízet špičkovou péči, ale dostupnou prakticky pro všechny. To je směr, který prosazuje můj otec už dvacet let.

Podstoupil byste Vy sám jako muž plastický zákrok?
Nepodstoupil. Zatím... :)

zakroknepotrebuje

Máte i muže – klienty? Pokud ano, jaké zákroky si nechávají dělat?
Muži představují v rámci rekonstrukční chirurgie přibližně 30 % pacientů a v případě estetické chirurgie méně než 10 % pacientů. Nejčastějším estetickým zákrokem u mužů je plastika víček.

Ještě mi dovolte takový hodně laický dotaz, ale zajímá mě to. Je pravda, že nejvíce podobná lidské kůži je kůže prasečí? A používá se vůbec ještě dnes v plastice?
Prase je nám dost geneticky podobné. Prasečí kůže se používala do roku 2005 jako dočasný kryt u popálených nemocných před transplantací jejich vlastní kůže. Jako kryt byl téměř nenahraditelný, ale bohužel kvůli regulacím ze strany Evropské unie nebylo možné tento materiál dále používat... Nyní se užívají alternativy, většinou umělé materiály.

Co děláte, když nepracujete?
To se teď bohužel moc často nestává. Každou volnou chvíli se snažím věnovat rodině a také sportu –to je nejlepší relaxace.

A co byste vzkázal těm ženám, které pořád váhají? Jít, či nejít ?
Pokud si myslí, že daný problém výrazně ovlivňuje kvalitu jejich života, tak bych doporučil zajít si na konzultaci k plastickému chirurgovi. V současné době jsme schopní dosáhnout velmi dobrých a přirozených výsledků. Vždy ale musí přínos operace převážit nad rizikem nežádoucích následků.

Děkuji za rozhovor, a ať se vám daří v práci i v soukromí.

Vizitka

  • MUDr. Ondřej Měšťák působí jako plastický chirurg na klinice Esthé.
  • Na odborném poli je žákem doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. Současně pracuje na Klinice plastické chirurgie nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde provedl poprvé v naší republice rekonstrukci prsu po ablaci s užitím přenosu tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.
  • Zabývá se celým spektrem plastické chirurgie, kromě estetické chirurgie zejména rekonstrukcemi prsů po onkologických onemocněních a rekonstrukcemi břišní stěny.
  • Dříve pracoval na Chirurgické klinice nemocnice Na Bulovce a na Chirurgickém oddělení nemocnice Rakovník.
  • Absolvoval zahraniční stáže v Bostonu (Dr. Bohdan Pomahač), opakovaně na Taiwanu (prof. Fu-Chan Wei a prof. Ming-Huei Chen), v Mexiku a na Novém Zélandu.  Přednášel na kongresu brazilské společnosti plastické chirurgie v Goiania a na světovém kongresu ISAPS (International Society of Aestetic Plastic Surgery) v Ženevě. 
  • V roce 2012 se stal spoluzakladatelem mezinárodní společnosti IPRAS- Trainees Association, kde je nyní členem výkonného výboru.
  • Kromě klinické praxe se věnuje výzkumu, zejména oblasti biomateriálů (“náhradních dílů pro lidské tělo“). Spolu se společností MEDICEM se zabývá vývojem hydrogelů pro rekonstrukce měkkých tkání a výzkumem materiálů pro rekonstrukci břišní stěny. V pražské Ústřední vojenské nemocnici zkoumá experimentální užití kmenových buněk izolovaných z tukové tkáně. Výsledky své práce publikuje v našich i zahraničních odborných časopisech.
  • MUDr. Ondřej Měšťák je řešitelem nebo spoluřešitelem čtyř výzkumných grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví a jednoho projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy. Je studentem postgraduálního studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru experimentální chirurgie.
  • V roce 2006 promoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na stejné fakultě později získal atestaci z oboru plastické chirurgie.

poskytnuté fotografie: MUDr. Ondřej Měšťák
www.esthe-plastika.cz

Reklama