Každý desátý člověk v naší republice trpí chronickým poškozením ledvin. Jsou to nejčastěji lidé starší 65 let, dlouholetí diabetici, lidé trpící vysokým krevním tlakem nebo ti, jimž selhaly ledviny z důvodu zánětlivého nebo vrozeného onemocnění. Mnoho pacientů se o tom však dozví, až když musí podstoupit dialýzu, protože ledviny většinou nebolí. Přitom běžně dostupná laboratorní vyšetření krve a moči mohou lékaře i nemocného na postižení ledvin upozornit včas a nemocný má pak velkou naději na úspěšnou léčbu bez trvalých následků.

Zde jsou odpovědi MUDr. Milana Hrubého, neurologa, který odpovídal na vaše dotazy:

 

Mám babičku (60 let), která se léčí na vysoký krevní tlak (asi 5 let). Měla by si také nechat vyšetřit ledviny? Léky bere celkem pravidelně, občas ale zapomene.
Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) je jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění ledvin. Nesprávně léčená hypertenze může způsobit zhoršení zdravotního stavu, případně ohrozit nemocného na životě. Tedy ano, vyšetření doporučuji.

Má na funkci a zdraví ledvin vliv pravidelné pití alkoholu (sklenička vína denně)?
Etylalkohol blokuje účinek antidiuretického hormonu v ledvinách. Výsledkem může být nadměrný objem moče a dehydratace.ledviny

Mohou některé léky poškodit ledviny?
Řada běžně používaných léků může ledvinám uškodit. Nejčastěji se jedná o antibiotika, nesteroidní antirevmatika a protinádorová chemoterapeutika. Při rozhodování lékaře by mělo vždy být jasno, zda očekávané žádoucí účinky léku převažují nad rizikem případných nežádoucích reakcí.

Do jaké míry je rozhodující dědičnost problémů s ledvinami?
Některé choroby ledvin jsou dědičné, např. určité formy polycystické degenerace ledvin nebo některé záněty ledvin. U naprosté většiny onemocnění ledvin nebyl ale jejich dědičný původ prokázán.

Když mám pocit, že mě bolí ledviny – jsou to skutečně ony (bolesti v zádech)? Pokud by mě bolely, kde se ta bolest projevuje?
Většina chorob ledvin se obvykle neprojevuje jejich bolestivostí ani jinými specifickými příznaky. Pokud dojde k bolestem ledvinového původu, typicky se objevují v úhlu mezi dolním okrajem hrudního koše a páteří.

Jak laicky poznám, že mám špatnou funkci ledvin? Mohu si něčeho všimnout?
Většina stavů se sníženou funkcí ledvin se vyvíjí pomalu a nenápadně. Prvním a časným projevem snížení funkce ledvin mohou být abnormální hodnoty některých laboratorních vyšetření krve a moče.  

Zajímá mě, v jakou hodinu během noci jsou ledviny aktivní?
Ledviny patří k orgánům, jejichž funkci regulační mechanizmy v lidském těle mohou v případě nutnosti potlačit ve prospěch jiných orgánů a ústrojí (např. srdce, plic, pohybového ústrojí). Záleží tedy na celodenním rozvrhu tělesné námahy, zda k dostatečnému prokrvení ledvin a spuštění jejich funkcí dojde již během dne, nebo až v noci.

Je možné, že náhlý přírůstek váhy (při střídmém stravování), je spojen se zavodněním a tím spojené problémy s ledvinami?
Přísun tekutin a potravy se vždy projeví dočasným zvýšením tělesné hmotnosti. Při snížené funkci ledvin může docházet ke sníženému vylučování vody ledvinami a jejímu hromadění na různých místech těla.

Uznáváte také psychosomatickou podstatu problémů s ledvinami nebo čistě jen vědeckou?
Obecně platí „ve zdravém těle zdravý duch“, nicméně, přímá souvislost mezi určitým psychickým stavem a konkrétní chorobou ledvin nebyla dosud prokázána.

Jak je to s pitným režimem? Kolik tedy máme pít během dne?
Neexistuje univerzální předpis pitného režimu, neboť nutnost doplňovat tekutiny závisí v první řadě na jejich ztrátách (močí, stolicí, dýcháním, pocením, zvracením apod.). Nejspolehlivějším měřítkem dostatečnému příjmu tekutin je objem moče vyloučené během 24 hodin. Ten by měl být zhruba na úrovni 2 litrů, aby bylo eliminováno riziko krystalizace některých látek vyloučených do malého množství zahuštěné moče, s případnou následnou tvorbou močových kamenů.

Je pravda, že čím víc piju, tím víc se potím?
Základní regulační mechanizmy umožňují zbavit se nadměrného objemu přijatých tekutin prostřednictvím tvorby a výdeje moče. Pocení závisí zejména na intenzitě svalové činnosti a na teplotě, vlhkosti a pohybu vzduchu kolem těla.

ledvinyČetla jsem, že by se před sportem nemělo pít, je to pravda?
Ledviny patří k orgánům, jejichž funkci regulační mechanizmy v lidském těle mohou v případě nutnosti potlačit ve prospěch jiných orgánů a ústrojí (např. srdce, plic, pohybového ústrojí). Nadměrná konzumace jídla a nápojů před fyzickou námahou může způsobit různé obtíže vzhledem k dočasně sníženému prokrvení ledvin.

Je pravda, že bych měla pít, i když nemám žízeň?
Viz odpověď výše - neexistuje univerzální předpis pitného režimu, neboť nutnost doplňovat tekutiny závisí v první řadě na jejich ztrátách (močí, stolicí, dýcháním, pocením, zvracením apod.). Nejspolehlivějším měřítkem dostatečnému příjmu tekutin je objem moče vyloučené během 24 hodin. Ten by měl být zhruba na úrovni 2 litrů, aby bylo eliminováno riziko krystalizace některých látek vyloučených do malého množství zahuštěné moče, s případnou následnou tvorbou močových kamenů.

Na internetu jsem se dočetla, že by se mělo vypít až 5 litrů vody, že je to zdravé na pleť a celkově na organismus? Je to pravda?
Viz odpověď výše - Neexistuje univerzální předpis pitného režimu, neboť nutnost doplňovat tekutiny závisí v první řadě na jejich ztrátách (močí, stolicí, dýcháním, pocením, zvracením apod.). Nejspolehlivějším měřítkem dostatečnému příjmu tekutin je objem moče vyloučené během 24 hodin. Ten by měl být zhruba na úrovni 2 litrů, aby bylo eliminováno riziko krystalizace některých látek vyloučených do malého množství zahuštěné moče, s případnou následnou tvorbou močových kamenů.

Jak se dá předcházet problémům s ledvinami?
V první řadě je zapotřebí posoudit přítomnost rizikových faktorů onemocnění a snažit se omezit jejich vliv na vznik nebo rozvoj onemocnění.

Někde jsem četla, že je důležitější přísun tekutin než jejich složení. Chtěla jsem se tedy zeptat na kofeinové nápoje a minerálky vůbec, které jsou příčinou tvoření ledvinových kamenů. Jak to tedy s nimi v souvztažnosti na ledviny vlastně je? Další moje otázka se vztahuje k domácím dialýzám. Proč u nás nejsou hrazeny pojišťovnami, když prokazatelně domácí léčba je kolikrát pro pacienta příjemnější, a dokonce i finančně přijatelnější (pro zdravotní systém) než léčba nemocniční?
Proces tvorby močových kamenů je složitý. Zásadním předpokladem je zvýšená koncentrace kamenotvorných látek v moči. Výlučná konzumace minerálních vod může ke zvýšení této koncentrace přispět. Kofeinové nápoje mohou být příčinou zvýšeného objemu moče, ale vztah mezi kofeinem a tvorbou močových kamenů nebyl popsán.

Chtěla bych se zeptat na 75letého tatínka. Zdá se mi poslední dobou hodně unavený a takový bez barvy, trochu jako oteklý v obličeji. Nemůže mít špatné ledviny? Jinak jej nic nebolí, jen nechce moc pít.
Většina chronických onemocnění ledvin se vyvíjí pomalu a nenápadně. První příznaky bývají nespecifické a mohou k nim patřit i Vámi uvedené. Spolehlivější posouzení funkce ledvin je možné na základě jednoduchých laboratorních vyšetření krve a moče.

Kdybych přišla na vyšetření do nefrologické ambulance, co mi tam budou dělat? Děkuji, Maruška, 63 let.
Nefrologické vyšetření je obdobné vyšetření internímu, navíc se zaměřuje na zjištění stavu a funkce ledvin. K základním metodám patří anamnéza (historie zdravotního stavu sdělená pacientem), fyzikální vyšetření těla, laboratorní testy krve a moče, případně zobrazovací metody (např. ultrazvukové vyšetření). Rozsah potřebných vyšetření závisí na zdravotním stavu pacienta a klinických zkušenostech lékaře.

Děkujeme za odpovědi MUDr. Milanovi Hrubému, nefrologovi společnosti Fresenius Medical Care, která poskytuje ve svých 22 dialyzačních střediscích NephroCare péči více než 1500 pacientům v ČR odkázaných k životu s dialýzou.

Reklama