Ještě před několika lety byly plastické operace pro většinu smrtelníků nedostupné. Dnes je všechno jinak a krásné křivky si můžeme dopřát prakticky „na počkání“. Je to opravdu tak jednoduché? A co vlastně současná plastická chirurgie v současnosti nabízí? Zeptali jsme se předního českého plastického chirurga MUDr. Karla Urbana z pražské kliniky Esthé.

DoktorMediální obraz plastické chirurgie je takový, že člověk může nabýt dojmu, že zajít na plastiku je tak běžné, jako dojít nakoupit. Je to opravdu tak jednoduché? Jde přeci o zásah do organismu, který je třeba dobře zvážit.
Ke každému zákroku přistupovat velmi zodpovědně, zvážit nejen pozitivní přínosy, ale také možná rizika. Proto je tak důležitá konzultace se zkušeným  odborníkem před operací, který je schopen nejen zhodnotit konkrétní stav, ale i navrhnout optimální řešení. Lidé by měli zvážit nejen výběr kvalitního a zkušeného plastického chirurga, ale i zdravotnického zařízení. Bohužel se stále setkáváme se situací, kdy se klient rozhoduje pouze na základě nejnižší cenové nabídky, nezajímá se o podrobnosti a neuvědomuje si možná rizika s tím spojená.

Kdo chodí na vaši kliniku nejčastěji? Kdo jsou vaši pacienti?
Lidé již postupně poznávají, že estetická chirurgie není pouze pro tzv. celebrity či rozmarné ženy, jak byla dříve často prezentována. Spektrum našich pacientů je opravdu různorodé - od vrcholových manažerů, ředitelů a známých osobností až po ženy, které denně potkáváme na ulici, v kanceláři či v obchodě. Rozhodně nás nevyhledávají pouze celebrity a VIP klienti.

Když vidíte, že k vám do ordinace přijde někdo, kdo operaci opravdu nepotřebuje, snažíte se mu to rozmluvit?
V každém případě.  Jestliže zjistíme, že klient výkon nepotřebuje nebo má o něm zkreslené představy či nereálná očekávání, vždy se snažíme výkon rozmluvit a neoperovat. Tyto případy jsou poměrně časté, a jak jsem již zmínil, právě důkladná a pečlivá konzultace hraje v estetické chirurgii velmi významnou roli. Morální povinností každého plastického chirurga by mělo být neoperovat za každou cenu.

Co lidé, kteří si slibují od operace zázraky? Když je někdo obézní, těžko mu pomůže liposukce břicha.
Nereálná očekávání jsou jedním z faktorů, kdy bychom neměli daného pacienta operovat.  Jsou to situace, kdy operace nemůže splnit přání klienta a to ať z důvodů zdravotních (např. z obézního člověka liposukce neudělá štíhlého), tak z osobních (např. operace prsů nevyřeší rozvrácený partnerský vztah). I dobře provedená operace by v těchto případech přinesla rozčarování a zklamání.

O jaké druhy operací je vlastně největší zájem?
Z estetických operací patří na Klinice Esthé k nejžádanějším operace prsů, a to jejich zvětšení, modelace či zmenšení, dále operace očních víček, nosu a obličeje. Velký zájem je též o liposukce a úpravy břišní stěny. U mužů patří k nejčastějším výkonům operace víček, úpravy nosu, liposukce či facelift. Ročně u nás provedeme několik tisíc operací.

Vaše klinika vždy nabízí ty poslední novinky, kde a od koho se učíte?
Obdobně jako v jiných oborech. Chcete-li být na špičce, je třeba neustále sledovat vývoj ve světě. Každý rok se účastníme mezinárodních kongresů, workshopů či stáží a novinky, které se osvědčí, přinášíme a nabízíme i našim klientům.  Např. v letošním roce jsme z USA na naši kliniku dovezli nejmodernější přístroj na ultrazvukovou liposukci Vaser Lipo 2.0, který nám umožňuje nejen provedení šetrné liposukce, ale odsáté tukové buňky můžeme použít jako vlastní materiál pro výplně dle potřeby daného pacienta.

Pro spoustu lidí jsou plastické operace finančně příliš náročné.  Myslíte, že se budou ceny zvyšovat nebo budou naopak nižší a operace budou dostupnější? Dá se operace pořídit např. na splátky?
Péče o vlastní tělo, o to jak vypadáme a jak se cítíme, vede často k tomu, že mnozí oželí jednu dovolenou a raději podstoupí estetický výkon, který je zbaví určitého nedostatku. Také v estetické chirurgii dnes funguje mnoho způsobů financování a proto i tato oblast je v současné době dostupná široké veřejnosti. Naše klinika spolupracuje s bankovními domy, které jsou schopné poskytnout úvěr specializovaný na estetickou operaci.

Co říkáte na to, jak vám do řemesla „fušují“ kosmetické salony se svými liposukcemi?
Bohužel, s vidinou ekonomického profitu mnohá pracoviště zneužili tento název a pod pojmem liposukce nabízejí výkon, který s liposukcí nemá nic společného. A tak se můžeme setkat s názvy jako „neinvazivní ultrazvuková liposukce“, „bezbolestná liposukce“, „kavitační liposukce“, které úmyslně matou veřejnost. Mnoho lidí nabídce podlehne a pak jsou zklamáni výsledkem. Tyto neinvazivní techniky představují pouhou lipolýzu a v reklamách jsou nesprávně prezentovány jako ultrazvuková liposukce. Při lipolýze dochází k poškození tukových buněk přes kůži a následnému vstřebání. Naopak při pravé ultrazvukové liposukci se jedná o operační techniku odstraňující nadbytečnou tukovou tkáň z podkožních zásob a v porovnání s lipolýzou je velmi účinná. Tuková tkáň se při ní rozruší ultrazvukem přímo v podkoží a pak se odsává pomocí kanyly malého průměru. Velkou výhodou tohoto zákroku je trvalý efekt jednorázové procedury. Jedná se o naprosto rozdílné metody, které nelze srovnávat. Výsledný efekt po provedení výkonu je samozřejmě výrazně vyšší u opravdové ultrazvukové liposukce.   

Nechal byste si vy sám udělat nějakou plastickou operaci?
V současné době o tom neuvažuji, ale do budoucna to nevylučuji. Třeba když mě jednou budou obtěžovat nadbytky kůže v oblasti horních víček, které způsobují nejen zátěž a únavu očí, ale i nepříjemné dráždění, nechal bych si udělat plastiku horních víček.

Co byste poradil ženě, která se nemůže rozhodnout, zda podstoupí plastickou operaci, nebo ne?
Aby si zjistila dostatek informací o daném zákroku. Určitě je dobré, aby nejdříve svoje představy zkonzultovala s plastickým chirurgem se zkušenostmi v estetické chirurgii, který ji v tomto rozhodovacím procesu může významně pomoci, a to buď výběrem konkrétního vhodného zákroku, nebo nasměrováním na jinou oblast estetické medicíny.  Seznam plastických chirurgů (klikni) certifikovaných v estetické chirurgii je pro veřejnost uveřejněn na stránkách Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP.

MUDr. Karel Urban (*1969)

Je absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě soukromé Kliniky plastické chirurgie Esthé, jejímž je spoluvlastníkem a kde se specializuje především na estetickou chirurgii, pracuje od roku 1998 také na Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce. V roce 2006 se stal jejím primářem.  Je také nepostradatelnou součástí týmu Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu v Nemocnici Na Bulovce. Je jedním z nejúspěšnějších plastických chirurgů v oblasti rekonstrukce prsů u žen, které prodělaly mastektomii v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu. Zároveň MUDr. Urban vykonává funkci odborného asistenta na  1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Reklama