O jednodenní chirurgii jako trendu v medicíně a zdravotnické péči se v současné době hovoří stále více. Jedná se o moderní postup léčby, který se provádí minimálně invazivním způsobem a oproti klasickým metodám nevyžaduje dlouhodobou hospitalizaci. Jednodenní chirurgie přináší celou řadu výhod. Pro pacienta například to, že se díky miniinvazivním metodám a šetrnosti výkonu zkrátí doba rekonvalescence. Navíc tím, že pacient je schopen opustit kliniku téměř hned po zákroku, snižuje se riziko nemocničních nákaz a zkracuje se doba jeho pracovní neschopnosti. Jednodenní hospitalizaci podporují i zdravotní pojišťovny, neboť jde o péči v mnoha případech finančně méně nákladnou.

op2.jpg
Na téma jednodenní chirurgie jsme si povídali s MUDr. Jiřím Madarem, ortopedem, sportovním lékařem a ředitelem strategického rozvoje zdravotnické skupiny EUC

V současné době je velkým trendem tzv jednodenní chirurgie, tedy široké spektrum operačních výkonů bez nutnosti hospitalizace. Týká se to i vašich klinik?

Ano týká se to třech našich pracovišť, tedy Ústí nad Labem, Prahy a Zlína.

Proč je to výhodné pro pacienty, co jim to přináší?

Klienti dnes nechtějí trávit čas v nemocnici. Největším benefitem je zkrácení doby pobytu na lůžku a šetrnější vedení anestezie. Vyhovuje také prostředí menšího oddělení, a i určitá anonymita. U nás stráví jen nejnutnější dobu a další péče probíhá v domácím prostředí.

Je to výhodné i pro zdravotnická zařízení?

Určitě, je to a bude v budoucnosti ještě větší trend. Je nedostatek zdravotnického personálu, jak sester, tak lékařů. Výhodou jednodenní chirurgie je, že se dá plánovat. Nepotřebujeme zdravotnický personál na víkendy a v týdnu máme noční směny jen v dny, kdy pacienti po výkonech přespávají do druhého dne. Čili jich nepotřebujeme tolik jako nemocnice, která musí sloužit v režimu 24/7.

Nemají někdy pacienti obavy, že by měli být v přímém kontaktu po zákroku s lékaři déle?

Někdy ano. Důležitá je informovanost od lékaře operatéra a následně i od internisty, který provádí interní předoperační vyšetření. V průběhu hospitalizace dostává klient řadu informací a před propuštěním při vizitě je vše vysvětleno a jsou dohodnuty termíny kontrol. Klient je propuštěn vždy s podmínkou odjezdu s doprovodem a podpisem garantuje přítomnost druhé osoby v domácnosti. Kontroly operatérem probíhají dle typu operace někdy druhý den, ale maximálně do tří dní.

Nemají obavy o své zdraví z důvodu případných komplikací po výkonu? Jakou s tím máte zkušenost?

Obavy nemají, zatím jsme se s tím nesetkali. Je to o komunikaci a správném vysvětlení.

Pacienti mají telefon na lékaře a mohou mu případně zavolat z domova?

Ano je to tak. My navíc připravujeme spuštění možnost online konzultace.

Takže pacient přijde ráno na zákrok, který probíhá v anestezii a následně po zákroku jde domů?

Tak to souvisí s typem výkonu. Jednoduché výkony – po operaci je pacient umístěn na lůžko, proběhne vizita anesteziologem, který rozhodne o čase propuštění. Minimální doba mezi operací a propuštěním je 4 hodiny. U složitějších operací, třeba operace prsou, laparoskopické kýly, rekonstrukční operace kolen klient zůstává do druhého dne. Ve službě je ošetřovatelský personál a lékař. Ráno proběhne vizita operatérem a následně je pacient propuštěn domů. U operací prsou pacientky zůstávají do druhého dne až do odpoledních hodin.

op1.jpg

Můžete takovou zdravotní službu nabídnout všem pacientům?

Tato péče musí být skutečně bezpečná. Typy operací v režimu jednodenní chirurgie doporučují odborné společnosti a následně rozhoduje MZČR. Pokud je nutná anestezie, tak provádíme pouze u skupin ASA 1 a 2, tedy u pacientů, kteří nemají závažná zdravotní rizika a hrozby komplikací. Pacienti s riziky musí být raději operováni v nemocnicích.

Pro jaké typy zákroků je jednodenní chirurgie vhodná?

Je rozdíl mezi ČR, Evropou a světem. My jsme hodně pozadu. U nás je v režimu jednodenní chirurgie prováděno cca 6 % operací, ale v některých zemích až 50 % operací. V ČR je to hlavně ortopedie, chirurgie, urologie, gynekologie, ORL a oční. 

Jaké takové zákroky děláte nejčastěji?

V ortopedii artroskopie kloubů, operace haluxů, karpální tunely, tenisové lokte, lipomy atd. Chirurgie u nás provádí nejčastěji operace varixů, tumory prsou, kýly, žlučníky, hemeroidy atd. Urologie hlavně inkontinence, operace močového měchýře, biopsie prostaty a my i operaci prostaty vodní parou.

Otevírají se i další možné zákroky do budoucna v odvětvích, které zatím v jednodenní chirurgii neřešíte? Jaké to jsou?

Určitě by se měla rozšiřovat struktura výkonů ve stávajících oborech a rozvíjet v dalších odbornostech jako je tomu v celém světě. Jedná se třeba o intervenční neakutní kardiologii, intervenční radiologie (obstřiky páteře, stenty dolních končetin) a v některých zemích se rozvíjí i v oblasti endoprotéz, kdy jsou skutečně pacienti jen krátce na lůžku a následně jsou překládáni na rehabilitační levnější lůžka.

V České republice je potřeba tento směr podporovat, ušetří peníze v sytému a při nedostatku personálu je to jedno z řešení zajištění zdravotní péče. Navíc, tedy bohužel se indikace k těmto operacím objevují u stále mladších, tedy jinak zdravých lidí, kteří můžou být v režimu jednodenní chirurgie operováni.

63cfdf81aa88fClipboard01.jpg