Na vizitce MUDr. Jiřího Jackla uvidíte napsáno: Praktický lékař pro děti a dorost se specializací na dětskou kardiologii. S panem doktorem se známe už léta, ale o této jeho „srdeční“ specializaci jsem se dozvěděla teprve nedávno. Zaujala mě.

jackl

Kardiologie je lékařský obor, specializující se na nemoc nejdůležitějšího orgánu našeho těla, srdce. Vy se soustředíte na srdíčka dětí. Na základě čeho jste si vybral ke své profesi ještě i specializaci na dětskou kardiologii?
Na základě čeho? To je jednoduchá odpověď. Dětská lékařka, která tady na Praze 3 dělala dětskou kardiologii, skončila, a vedení shánělo někoho, kdo by se tomu věnoval i nadále. Rozhodl jsem se, že to zkusím, a pomalu jsem začal do tohoto oboru pronikat. Začal jsem v roce 1976, nejprve jsem absolvoval v dětském kardiocentru různá školení a po 11 letech praxe jsem si udělal atestaci z dětské kardiologie. Od té doby pracuji v tom oboru pořád. Nezabývám se však jen srdečními vadami jako jiní kardiologové, ale soustředím se i na ostatní kardiovaskulární dětské choroby, které se v tomto odvětví vyskytují.

A to jsou například jaké?
To jsou například akcidentální šelesty, které má až 60 % zdravých dětí.

Co to přesně znamená pojem akcidentální?
To znamená šelesty náhodné, funkční nebo růstové.

A jak se projevují? Jak je poznáme?
Dítě je většinou bez obtíží, nic mu neschází, ale při kontrole praktickým dětským lékařem je na srdíčku zachycen šelest. Tento lékař pak pošle dítě ještě ke mně a já diagnózu buď potvrdím, nebo vyvrátím. Pro rodiče ovšem není žádný důvod k panice, neboť šelest se během času, tedy během dětského věku do puberty, ztratí. Anebo může zůstat i v dospělosti, ale člověk nemusí mít vůbec žádné obtíže.

Já tomu pořád nerozumím. Když má dítě na srdíčku šelest a on tam zůstane, tak to nic neznamená?
Srdíčko má dvě ozvy, a tyto dvě ozvy jsou buď čisté - ohraničené, to znamená, že tam není šelest, anebo se tam vykytuje nějaký případný hlasový zvuk, který slyšíme fonendoskopem, tedy šelest. A šelesty jsou buď náhodné, ty, o kterých jsme mluvili a které vymizí, anebo pak šelesty organické, které jsou podmíněny vrozenou srdeční vadou. A ty už jsou závažnější. Musí se hlídat a sledovat na ultrazvuku, a někdy dokonce dochází i k operaci, aby se jich pacient zbavil. A mou prací je tyto šelesty rozeznat a poté případně i léčit. Spolupracuji s kardiocentrem v pražském Motole.

A úspěšnost léčby?
Všeobecná úspěšnost léčby dětského kardiocentra je vynikající. Tedy u těch dětí, které mají srdeční vadu a jsou operovány.

Rodí se více nebo méně dětí se srdečními vadami? Třeba právě s tou těžší formou organických šelestů?
Myslím, že to zůstává tak nastejno. Tzn. že asi 6 promile dětí se rodí s vrozenými srdečními vadami.

Může se stát, že se dítě narodí zdravé a srdeční vada se u něj projeví až v pozdějším věku?
To jsou spíš vzácné případy, ale také se to může stát, že se objeví až v pozdějším věku. Měl jsem případ, kdy se objevila tzv. koartace aorty u chlapce, kterému bylo již přes deset let.

Jak jste to zjistil?
Zjistil jsem to při vyšetření TK. Měl zvýšený tlak krve na horních končetinách. U jeho srdeční vady byl jiný TK na horních a jiný na dolních končetinách. Tento stav pak může při delším trvání způsobit vznik tzv. Kolaterálního /pomocného/ oběhu, kudy krev obíhá při zúžení /koarktaci/ aorty. Na rentgenu se to projeví ještě tím, že dochází k vtlačeninám na žebrech. Děti dnes mají nedostatek pohybu, tučnou stravu, vysedávají u počítačů, to všechno má vliv na krevní oběh a krevní tlak.

A tedy i na funkci srdce.
Přímo na funkci srdce ne. Spíš na hodnoty cholesterolu, což je metabolická záležitost, u které se buď zvýší hladina celkového cholesterolu, nebo tzv. „zlého“ cholesterolu, nebo se sníží hladina „hodného“ cholesterolu. Všechny tyto děti je třeba hlídat a pozorovat, aby se hladina upravila.

Jakými slovy sdělujete mamince, že její dítě je obézní? To si málokterá připustí.
To máte pravdu, samozřejmě většina maminek se tomuto oslovení brání, ale naštěstí máme tabulky pro určitý věk, kde jí to ukážeme, a ona sama se přesvědčí, zda její dítě má, nebo nemá nadváhu.
Děti se dnes přejídají, mají nevyváženou stravu, málo pohybu, ale o tom jsem už mluvil. To všechno pak může vést nejen k otylosti, ale také k vysokému tlaku a následujícím kardiologickým obtížím. Je to jako řetězec.
Rád bych ale blíže specifikoval náplň práce v mé kardiologické ambulanci - méně vrozené srdeční vady /nemám přístroj k ultrazvukovému vyšetření srdce/, hodně akcidentální šelesty, občas arytmie či juvenilní hypertenze v teenagerovském věku a dále předoperační kardiologická vyšetření, zda je dítě schopno určité operace z kardiologického hlediska.

Pane doktore, jaké jsou u dětí a mládeže nejčastější příčiny arytmie, tedy nepravidelnost srdečního rytmu?
Nejčastější arytmií v dětském věku je tzv. respirační arytmie, tj. závislost srdeční frekvence na vdechu a výdechu, ta je u dětí fyziologická. Ostatní poruchy srdečního rytmu jsou patologické a vznikají na podkladě abnormálního vzniku či vedení vzruchu v srdci.

To je běžné, že už teenageři mají zvýšený tlak?
Někteří ano, ale jsou na to samozřejmě zase určitá kritéria, kdy to uzavíráme jako zvýšení krevního tlaku, a kdy to neprokážeme. Kromě těch tzv. esenciálních neboli primárních hypertenzí existují i sekundární hypertenze, které jsou podmíněny nějakou chorobou příslušného mladého organismu.
Rád vzpomínám na případ jednoho hocha, který ke mně přišel a u kterého jsem zjistil zvýšení tlaku krve na horní končetině. Udělali jsme rentgen plic, na kterém už byly známky vtlačenin na žebrech, čili bylo zřejmé, že se jedná o koarktaci /zúžení/ aorty. Ihned jsem chlapce doporučil do Kardiocentra v Motole, kde byl úspěšně operován. A jeho otec mi při každé kontrolní návštěvě děkuje, že jsem tuto chorobu odhalil. Ale to je samozřejmě moje práce.

Vy máte vystudovanou fakultu dětského lékařství, atestaci z dětské kardiologie, ale kromě toho máte také atestaci z pediatrie prvního stupně.
Ano, to je moje taková hlavní specializace. Pediatrie, zabývající se dětským lékařstvím jako takovým. Počínaje dětskými nemocemi, konče prevencí.

A to je další důvod se sejít. Takže příště si budeme povídat o dětských nemocech, také o tom, zda počet dětí v ordinacích narůstá, nebo se snižuje, anebo třeba také o tom, jestli mají děti jiných národností, u nás žijící, jiné příznaky nemocí než děti tuzemské.

Děkuji za rozhovor

srdce

Pokud byste se chtěli MUDr. Jiřího Jackla zeptat na něco z oboru dětské kardiologie, pište své pokud možno stručné dotazy na redakční e-mail: redakce@zena-in.cz pod heslem DĚTSKÁ KARDIOLOGIE. Dotazy budou předány a prostřednictvím některého z dalších článku zodpovězeny.

Příště: Pediatrie - dětská onemocnění a prevence