Dlouhodobě se zabýváme tématem očních laserových operací. Zeptali jsme se MUDr. Jany Mikšovské, lékařky z oční kliniky Duovize, jaké jsou nejnovější novinky, a co chystají na jejich klinice v letošním roce.  

Jaké jsou v současné době nejmodernější a nejbezpečnější metody odstranění dioptrií na vašich klinikách?
V současné době se pro odstranění dioptrické vady zejména u mladších pacientů používají na naších klinikách operace NeoLASIK HD (odstranění dioptrické vady do dálky pomocí femtosekundového a excimerového laseru) a operace SMILE 3D (odstranění dioptrické vady do dálky pomocí pouze femtosekundového laseru). U starších pacientů, kteří kromě brýlí do dálky potřebují i brýle na čtení je nejvhodnější operace PRELEX (výměna čočky s vložením multifokální nitrooční čočky), tato operace odstraní jak dioptrickou vadu do dálky, tak dioptrickou vadu na blízko.

MUDr. Jana MikšovskáChystáte letos nějaké novinky, nový typ operací, vylepšení stávajících operací?
V letošním roce plánujeme rozšířit operaci SMILE 3D. Zároveň bychom rádi zavedli nový postup v léčbě presbyopie. Tato metoda se nazývá Raindrop a jedná se o vložení velmi drobné čočky do rohovky. Tato čočka odstraní potřebu požívání brýlí na čtení.

Jsou oční operace bezbolestné?
Refrakční oční operace jsou bezbolestné, trvají několik minut a probíhají pouze v místním znecitlivění očí, bez nutnosti celkové narkózy pacienta.

Řada lidí operaci očí odkládá, může se stát že díky dlouhodobému odkladu mohou nastat komplikace stavu očí a operace tedy nebude možná? (jak oko stárne, dějí se v něm změny)
Časový odklad refrakční operace u zdravého oka nevede k nemožnosti provedení tohoto zákroku. Pro různé věkové skupiny bývá ovšem vhodný jiný typ operace. Může dojít třeba k tomu, že  pacientovi po 40. roce věku již nedoporučíme laserový zákrok, ale výše zmíněnou výměnu oční čočky.

Je tedy dobré operace neodkládat?
Operace je vhodné neodkládat, protože čím dříve provedeme vhodnou refrakční operaci u pacienta, tím delší dobu si pacient bude moci užívat života bez brýlové korekce či bez kontaktních čoček.

MUDr. Jana Mikšovská 
Oční klinika DuoVize www.duovize.cz

Reklama