Refrakční vady, šilhání a tupozrakost jsou nejčastější dětské oční nemoci. Každé dítě se rodí s určitým stupněm malé dalekozrakosti, která pak s růstem dítěte postupně vymizí, ale jen určité procento z nich má vyšší stupeň dalekozrakosti.

A jak je to se šilháním a dalšími vadami? Zeptali jsme se oční lékařky MUDr. Gabriely Pilkové z Dětského očního centra Kukátko.

oko

Paní doktorko, chodí k vám hodně dětí s těmito vadami?
Ano, hlavně se šilháním, s podezřením na tupozrakost a dioptrie.

Co když má dítě velký rozdíl v dioptriích?
Takový rozdíl není dobrý. Pokud je refrakční vada na každém oku rozdílná, mozek potlačí obraz ze slabšího oka - oka s vyšší refrakční vadou, oko se pak stává tupozrakým a podle závažnosti může dítě začít šilhat. Léčba této vady je komplikovaná a v některých případech si vyžaduje i aplikaci kontaktní čočky na oko. 

Čtěte také:

Jsou nějaké možnosti operací?
Tupozrakost operovat nelze. Léčba tupozrakosti je dlouhodobá a vyžaduje si trpělivost. Podmínkou úspěchu je dobrá spolupráce s lékařem, v počátku léčby jsou třeba pravidelné kontroly každé tři měsíce a dodržování všech doporučení. Je si ale třeba uvědomit, že čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí a s věkem klesá úspěšnost léčby. Dioptrie se mohou v dospělosti operovat, ale tupozraké oko nikdy nebude vidět úplně ostře a stejně jako oko zdravé. Šilhání na rozdíl od tupozrakosti operovat lze, ale u některých typů je nutné nejprve zahájit konzervativní léčbu (brýličky, cvičení, zalepování) a až pak se dá šilhání operovat. Jsou ale i typy šilhání, kde se operace doporučuje již v úvodu léčby.

Pro děti s tupozrakostí existují cvičení. Jak se tedy cvičí?
Při domácím cvičení rodič dítěti zakryje/zalepí zdravé oko a dítě cvičí to tupozraké oko. Doporučuje se hra na blízkou vzdálenost, např. navlékání korálků, obkreslování, skládání drobných dílků stavebnice. Ve specializovaných dětských očních centrech cvičí s dětmi ortoptistka. Cvičení probíhá na speciálních přístrojích tak, aby u dítěte došlo postupně k zlepšení vidění a vývoji spolupráce obou očí.

gabriA co se dá dělat se šilháním?
Důvody šilhání jsou různé a léčba komplikovaná. Pokud je ale šilhání způsobené dioptrickou vadou, pak je nutné, aby dítě hlavně dostalo správné brýličky a opravdu je nosilo. U chirurgické léčby šilhání je důležité její správné načasování.

Dalším tématem spojeným s očima jsou neprůchodné slzné kanálky. Co je to za problém?
Slzné cesty se po narození dotvářejí a taky čistí. Proto často dojde k  rozvoji infekce. Nejdříve je nutná vždy konzervativní léčba (antibiotické kapky a masáž). Pokud je tato léčba neúspěšná, pak je možné zprůchodnit slzní cesty u dítěte průplachem, event. sondáží. Jsou to ale už invazivnější způsoby léčby, které se dělají v lokální anestezii a nedoporučují se do dvou měsíců věku dítěte. Někdy však ani opakovaná sondáž není v léčbě úspěšná. Pro tyhle stavy je už nutná chirurgická léčba, která je spojena s celkovou anestezií.

Více na http://www.detskeoci.cz/

Další články v magazínu:

Reklama