V roce 1993 byla ve spolupráci Světové zdravotnické organizace a Národního ústavu zdraví USA založena Globální iniciativa pro astma (GINA). Motivem pro její založení byla celosvětově se zvyšující délka trvání průduškového astmatu spojená i se zvyšující se nemocností astmatiků a také s velkou úmrtností na astma. Právě dnešní den, 7. květen je vyhlášen Světovým dnem astmatu.

V roce 1996 byla po vzoru GINA založena Česká iniciativa pro astma o.p.s. (ČIPA).  Ke Světovému dnu astmatu připravuje každoročně odborná zasedání pneumologů, alergologů a klinických imunologů, praktických lékařů a zdravotních sester.
My si dnes na toto téma budeme povídat MUDr. Evou Srncovou, alergoložkou a pneumoložkou  lázní Miramare Luhačovice. Lázní, kde se specializují právě na léčbu dýchacího ústrojí a alergií.

Paní doktorko, dá se říct, že pacientů s obtížemi dýchacích cest v poslední době roste? Pokud ano, proč tomu tak je?
Ano, v průběhu posledních několika desetiletí dochází po celém světě k vzestupu počtu alergiků v populaci, zejména v dětském věku. Alergické nemoci se řadí mezi civilizační choroby. Na vzestupu se určitě podílí znečištění zevního prostředí, nezdravý životní styl, špatné stravovací návyky, kuřáctví, velké psychické i fyzické zatížení organismu.

procedura

Dá se těmto problémům, včetně samotného astmatu nějak předejít? Například nekouřit, nepohybovat se v zakouřeném a zaprášeném prostředí apod.?
Na tom, zda dojde k projevům alergického onemocnění, se podílí z 50 % genetické vlohy a 50 % tvoří faktory zevního prostředí. Astma je ale onemocnění, kde preventivní opatření nepřináší očekávaný prospěch. Preventivní opatření se mohou rozdělit jednak na obecná doporučení, která se uplatňují u celé populace, jako např. výživa matky v době gravidity,  výživa kojence, prevence obesity, prostředí bez tabákového kouře. Další opatření se týkají již osob ohrožených vznikem alergie /mají k tomu genetické předpoklady/ a nemocných alergií, jako je omezení působení známých alergenů, léčba atopického ekzému, léčba alergické rýmy ev. alergenová imunoterapie, což je jediná příčinná léčba alergie, která zasahuje do základních mechanismů alergie. Cílem všech opatření je zabránit dalšímu zhoršování projevů alergického onemocnění.

Má vliv i dědičnost? 
Ano, jak  jsem již uvedla, na manifestaci alergického onemocnění se podílí zhruba 50 % genetické vlivy a 50 % tvoří faktory zevního prostředí. Riziko rozvoje alergie je 30 %, pokud se alergie vyskytne u sourozence, 40 % pokud je alergie u jednoho z rodičů, 50-60 % v případě alergie u obou rodičů a až 70 % pokud jsou rodiče postiženi stejným alergickým onemocněním.

Dá se definovat, která věková kategorie je u problému s dýcháním a astmatu postižena nejčastěji? A více muži, nebo ženy?
Průduškové astma se může projevit v každém věku. Nejčastěji začíná v dětství, v polovině případů do 5 let. V současné době je astma nejčastějším chronickým onemocněním v dětské populaci.  Celkový odhadovaný výskyt v ČR je 8 %, u dětské populace je to však 12-15 %. Úmrtnost na astma je nízká.  Mužské pohlaví je u dětí rizikovým faktorem astmatu. Do věku 14 let je prevalence astmatu téměř dvojnásobně vyšší u chlapců než u dívek. Čím jsou děti starší, tím se rozdíl mezi pohlavími zmenšuje a v dospělosti je prevalence astmatu vyšší u žen než u mužů. Důvody pro tento rozdíl nejsou jasné.

Má na problémy s dýcháním vliv také to, jestli žijeme ve velkém městě nebo na vesnici?
Exacerbace, neboli akutní zhoršení astmatu, může být vyvoláno nejrůznějším faktory zevního i vnitřního prostředí. Mezi tzv. spouštěče patří alergeny, virové infekty, polutanty, léky. Snížení působení některých rizikových faktorů /např. zanechání kouření, omezení pasivního kouření/ zlepšuje kontrolu nad astmatem a snižuje potřebu léků. U ostatních faktorů / např. alergenů, polutantů, virových infektů / je snaha provést eliminační opatření v mezích možností. Kompletní odstranění je nereálné. Lidé, kteří mají astma plně pod kontrolou, jsou k rizikovým podnětům méně citliví. Každý astmatik se musí svým chováním přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Je schopen si upravit vnitřní prostředí tak, aby mu co nejlépe vyhovovalo, těžko ale asi ovlivní přítomnost alergenů a polutantů v zevním prostředí.

Na vesnici naopak zase trpíme různými alergiemi. Problému, kterému se také věnujete. Tak jak je to u nás s alergiky? Na co jsou právě v těchto jarních měsících lidé alergičtí nejvíc?
Pro vznik a rozvoj alergických onemocnění mají mnohem větší význam vlivy prostředí bytového a domovního. Je ho hlavně proto, že v tomto prostředí tráví člověk větší část svého času, kvalitu vnitřního prostředí ovlivňuje způsob vytápění, vlhkost, plísně, přítomnost zvířecích mazlíčků, lůžkovin, podlahové krytiny. Významný vliv má kouření, ať aktivní, tak i pasivní. Riziko rozvoje alergického onemocnění je vyšší v lokalitách se znečištěným venkovních prostředím. Významná je blízkost dopravní komunikace či přítomnost  jiného zdroje znečištění.

Život na venkově v přirozeném kontaktu se zvířaty a zvířecími produkty je pro rozvoj alergie daleko méně rizikový než život ve městě, v částečně sterilnějším ale i znečištěnějším prostředí. To ovšem neznamená, že by lidé na venkově  netrpěli alergiemi, rozdíly mezi městem a vesnicí se v dnešní době stírají.

Jaká je prevence a léčba?
Všeobecná doporučení jsou zdravý životní styl, nekouřit,  omezit psychické i fyzické zatížení. V případě, že se již v rodině alergická onemocnění vyskytují, zvažovat pořízení zvířete do domácnosti, vhodné lůžkoviny, omezit vliv tabákového kouře, likvidovat přítomnost plísní.
V případě, že již jsou projevy onemocnění, pak je léčba řízena alergologem. Spočívá v režimových opatřeních, podávání léků tlumících projevy alergie, alergenová imunoterapie. Při projevech astmatu adekvátní léčba protizánětlivá a úlevová.

Vaše lázně jsou díky šestnácti pramenům a známé Vincentce proslulé právě léčbou dýchacího ústrojí a alergií. V čem spočívá vaše léčba?
Podotázka: Děláte i první diagnózy, nebo k vám chodí pacienti „už“ diagnostikovaní.

Při lázeňské léčbě se využívá především příznivého účinku luhačovických minerálních vod na regeneraci sliznice dýchacího ústrojí ve formě inhalací, kloktání, proplachů nosu a pitné kůry. V léčbě se zaměřujeme na úpravu dechového stereotypu, zlepšení plicní ventilace, zvýšení fyzické a psychické zdatnosti a odolnosti vůči infekcím.

vincentka

Do lázní přijíždí pacienti s již diagnostikovanou alergií a se zavedenou léčbou. Během pobytu se pokračuje v léčbě, často dochází vlivem zlepšení zdravotního stavu k redukci úlevové medikace. Paradoxně se však může někdy  na začátku léčby dostavit únava, přechodné mírné zhoršení zdravotního stavu., je to tzv. reakce na léčbu. Proto se doporučuje minimálně 2 týdenní, nejlépe však 3 týdenní pobyt, což je optimální délka pro lázeňskou léčbu.

Jaké máte výsledky v léčbě astmatu a alergií?
Naše lázeňská  léčba podporuje, ale nenahrazuje již zavedenou klasickou léčbu. Významně přispívá k regeneraci organismu, zlepšuje kvalitu života, snižuje riziko exacerbací u astmatiků, snižuje nemocnost po návratu z lázní. Vhodný je opakovaný lázeňský pobyt.

Mohou být vašimi „klienty“ i lidé bez lékařského doporučení a ti, kteří třeba ještě žádné problémy nemají, ale chtějí jim předejít?
Ano můžou přijet i bez lékařského doporučení. V nabídce jsou nejrůznější lázeňské pobyty, které jsou cíleně zaměřeny na lázeňskou léčbu různých onemocnění pod dohledem profesionálního zdravotnického personálu, wellness pobyty, víkendové pobyty.

Heslem dnešního Světového dne astmatu je: „Své astma můžete mít pod kontrolou...“
Jak ho můžeme mít pod kontrolou?

Astma plně pod kontrolou znamená, že je pacient zaléčen tak, že nemá žádné nebo má  jen minimální příznaky, není omezován ve svých běžných činnostech, nemá potřebu používání úlevových léků, jeho plicní funkce jsou normální a akutní exacerbace astmatu jsou nanejvýš ojedinělé.
Astma máme plně pod kontrolou, jestliže je řádně léčeno a jestliže se řídíme doporučeními příslušného specialisty, alergologa nebo pneumologa.

Děkuji za rozhovor

zdroj. fotografií:  Lázeňské hotely Miramare Luhačovice

Přečtěte si také:

Reklama