„Prevence je velmi důležitá a neměla by se zanedbávat“: slýcháme ze všech stran, v různých variantách, až se z této věty stává univerzální fráze, kterou už pomalu nikdo nebere vážně. Pojďme dát s praktickou lékařkou, MUDr. Ethel Ludvíkovou, této větě smysluplný obsah.

ll

Paní doktorko, jakou větu říkáte svým pacientům nejraději vy?
Nejraději pacientovi říkám: „Nenašli jsme žádné závažné nálezy, provedené laboratorní výsledky jsou v pořádku, pokud se budete cítit zdráv, uvidíme se na preventivní prohlídce za dva roky.“
Bohužel to nevyslovuji tak často, jak bych si přála. Frustrující je zejména situace, když s jistotou vím, že by včasná diagnostika zabránila vzniku závažného onemocnění.

Přečtěte si také:

Nicméně také z vašich úst zaznělo slovo: prevence. Pojďme se na ni zaměřit obecně. Pod jaké lékaře spadají preventivní prohlídky?
Preventivní prohlídky u dospělých spadají do odbornosti praktického lékaře, gynekologa a stomatologa.
U gynekologa a stomatologa máte nárok na preventivní prohlídku každý rok. A zdá se mi, že jsou využívány vcelku pravidelně.
Platba zdravotního pojištění je pro všechny povinná, proč tedy nevyužívat to, co je zcela zdarma a máme na to nárok?

Na co se nejčastěji zapomíná?
Na co se velmi zapomíná, je to, že také u svého praktického lékaře můžete 1× za 2 roky absolvovat preventivní prohlídku.
Pacient má na preventivní prohlídku zákonný nárok. Lékař ale nemá povinnost svého pacienta na prevence zvát. Lékař však vede přesnou evidenci, kdy na ni pacient naposledy byl. Buďte aktivní a ptejte se.
Dobře vedená ordinace má vyhrazený čas, kdy pacienty k preventivním prohlídkám objednává. Pacient neztrácí čas a nenakazí se mezi nemocnými v čekárně.

Co vlastně taková prohlídka obsahuje a jak probíhá?
Je dobré, když přijdete připraveni. Zamyslete se, co závažného, týkající se vašeho zdraví, se od poslední preventivní prohlídky stalo. Pokud máte doma nějaké záznamy o ošetření z odborných ambulancí, nebo jste byli očkovaní na jiném pracovišti, nebo se vyskytla ve vaší nejbližší rodině závažná nemoc, předejte tyto informace lékaři už na začátku vyšetření.

Jak to chodí ve vaší ordinaci?
V naší ordinaci se pacienta nejdříve ujme zdravotní sestra. Převezme písemné materiály, upraví v počítači osobní údaje. Provede přípravná vyšetření: změří výšku, zjistí hmotnost, změří krevní tlak, provede orientační vyšetření zraku. Pokud je indikováno, natočí EKG křivku. Zaznamená veškeré anomálie, které si všimla, nebo o kterých se pacient zmínil. Žádná informace nesmí zapadnout, s každou informací pak pracuje lékař.

Poté se už pacientovi věnujete Vy.
Ano, poté se pacientovi věnuje lékař, který doplní anamnézu.

  • O osobní anamnéze a všem, na co máte při preventivní prohlídce nárok, si budeme s MUDr. Ethel Ludvíkovou povídat příště.

Děkujeme za odpovědi.
Na otázky odpovídala MUDr. Ethel Ludvíková, praktická lékařka z MEDICINA CENTRUM  www.medicina-centrum.cz

Reklama