V minulém článku s názvem Nepodceňujte preventivní prohlídky, jsme s praktickou lékařkou MUDR. Ethel Ludvíkovou ukončily rozhovor otázkou, na co má pacient při preventivní prohlídce nárok. Dnes nám na ni odpoví a přidá i další důležité informace, které byste měly vědět.

pú

Paní doktorko, v čem spočívá u pacienta tzv. osobní anamnéza? 
V rodinné se zaměříme na výskyt onemocnění srdce a cév, vysokého krevního tlaku, cukrovky (zejména I. typu, kdy se aplikuje inzulin), poruch metabolizmu tuku, nádorových onemocnění, výskytu závislostí a duševních poruch.
Dále se upřesní a doplní údaje z pracovního a sociálního prostředí pacienta.
Osobní anamnéza by měla být pokud možno kompletní soupis závažnějších onemocnění, operací a úrazů, a to již od narození pacienta.

Kontroluje lékař také očkování? Například proti tetanu apod.
Ano, lékař by měl zkontrolovat také očkování. A to nejenom povinné a pojišťovnou hrazené očkování proti tetanu, ale i potřebné přeočkování u nepovinných vakcinací, např. proti klíšťové meningoencefalitidě.

Jaká je frekvence očkování proti tetanu?
U pacientů do šedesáti let je frekvence po patnácti letech, po šedesátém roku po deseti letech.

Související článek

Co následuje po osobní anamnéze?
Dále následuje fyzikální vyšetření, kdy lékař vyhodnotí hodnoty krevního tlaku, indexu tělesné hmotnosti, orientačního vyšetření sluchu a zraku, provede také orientační vyšetření kůže.
Při podezření na onkologické onemocnění či při pozitivní rodinné anamnéze, se provádí vyšetření per rektum (vyšetření konečníku pohmatem), u mužů vyšetření varlat.
U žen od 25 let věku, při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu, nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů, lékař provádí také klinické vyšetření prsů a měl by pacientku poučit o pravidlech samovyšetřování prsů.
V případě, že lékař nenachází patologii a pacient neudává žádné obtíže, následují další pomocná laboratorní a screeningová (vyhledávací) vyšetření.

Liší se nějak?
Liší se dle věku, pohlaví a také příslušnosti ke zdravotní pojišťovně pacienta.
Při každé preventivní prohlídce lékař provedené vyšetření moči diagnostickým papírkem.
Vyšetření hladiny cukru v krvi – glykémie, se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost, a poté od 40 let věku ve dvouletých intervalech.
Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a jednotlivých frakcí celkové hladiny (tj HDL, LDL a triacylglycerolů) se provádí také při první všeobecné prohlídce a poté ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.

O cholesterolu se v poslední době hovoří hodně, na čem je nejvíc závislé zvýšení hladiny cholesterolu? Na životním stylu?
Ano, hladina cholesterolu je závislá na životním stylu, na stravování, pohybové aktivitě, kouření, hodně závislá je také na dědičnosti.

Kdy se poprvé provádí vyšetření srdce?
Vyšetření elektrické činnosti srdce - EKG se provádí poprvé ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech.

Součástí preventivního vyšetření je určitě také onkologická prevence.
Ano, součástí preventivního vyšetření je také onkologická prevence – prevence zhoubných nádorů.
Prevence zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku se zjišťuje stanovením okultního (okem neviditelného) krvácení ve stolici se speciálním testem, a to u všech pacientů od 50 let věku. Od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie 1 × za 10 let.
U žen od 45 let věku se ověří, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let (není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření).

Závěrem

„Často od pacientů slýcháme: „Vyšetřete mi VŠECHNO, já si to klidně doplatím...“ Ani při nejlepší vůli však nelze na jednom pacientovi provést všechna existující vyšetření. Důležitá je dobrá komunikace, vzájemná důvěra a aktivní přístup jak ze strany pacienta, tak lékaře,“ říká MUDR. Ethel Ludvíková a dodává: „Najděte si svého praktického lékaře. Máte svobodnou volbu výběru. Pak mu důvěřujte, ptejte se, doplňujte informace, předávejte zprávy z jiných ambulancí a v neposlední řadě respektujte jeho doporučení. Aktivní přístup ke svému zdraví se vám v létech budoucích v dobrém vrátí.“

Na otázky odpovídala MUDr. Ethel Ludvíková, praktická lékařka z MEDICINA CENTRUM.
Vše o tom, co může ordinace praktika nabídnout, najdete i na stránkách její ordinace: www.medicina-centrum.cz

Reklama