Kombinace vášně, bolesti a nahoty působí na mnoho lidí fascinujícím dojmem. Muž je nejkrásnější, když trpí pro svou víru, dalo by se shrnout heslo mnoha středověkých i renesančních umělců. A křesťanství - náboženství mučedníků - poskytlo pro tento druh zobrazení nebývalý prostor.

Vášeň a bolest
Už ve středověku získalo zobrazování mučedníků první nádech erotiky. Oddanost, víra a fyzické utrpení byly kořením každého ambiciózního díla z tohoto žánru. Navíc právě skrze mučedníky, trpící a pokořované - a proto často obnažené - bylo možné prolomit tabu zobrazování nahého lidského těla. Oblíbeným motivem byl sv. Šebestián - nejprve zobrazovaný jako římský voják, později však jako mladý jinoch s vypracovaným tělem probodaným šípy a s výrazem, mísícím vášeň a bolest.

Hříšné myšlenky
Co se středověcí umělci odvažovali jen načrtnout, to renesanční malíři a sochaři odhalovali beze studu. Krása lidského těla se stala důležitým symbolem. Během patnáctého a šestnáctého století vzrostl erotický náboj uměleckých děl natolik, že některá z nich, například Svatý Šebastián Fraa Bartolomea, musela být odstraněna z kostelů, protože si ženy při zpovědích stěžovaly, že v nich vzbuzují hříšné myšlenky.

Gay pornografie
Obětí „hříšného" působení obrazů však zdaleka nebyly jen ženy. Mezi umělci i mezi klérem byla homosexualita poměrně rozšířena a obdiv ke krásnému jinošskému tělu s sebou přinesla i renesance antiky. Některými současnými badateli jsou tak obrazy mučedníků označovány za první gay pornografii. Obzvláště zobrazení trpícího jinocha a kolem poletujících andělíčků bývala populární.

Sex-symbol Ježíš
Roli erotického ideálu neunikl ani sám Ježíš. Kromě asi nejčastějšího zobrazení Krista trpícího na kříži získávaly nesporně smyslný náboj i piety - obrazy Marie držící Ježíše sňatého z kříže. Také kompozice matky a dítěte - Marie a malého Ježíška - nebyla bez erotických prvků, o čemž svědčí například Parmigianinova Madonna della rosa. Velké kříže s trpícím Kristem si s sebou někdy brávaly ženy i na lože - například bl. Markéta Ebnerová ho k sobě tiskla tak silně, až jí způsoboval podlitiny.

Kazí dobré mravy!
Erotika v obrazech světců dosáhla takového stupně, že se církev odhodlala zakročit. Především v druhé polovině šestnáctého století, v rámci protireformačního hnutí, se mnohá umělecká díla stala obětí censury. Nejinak si na druhé straně Alp vedly i církve reformované. Kdo si v budoucnu dovolí namalovat či vymodelovat něco podobného, bude potrestán za to, že kazí dobré mravy," nechal se slyšet arcibiskup Gabrielle Paleotti z Bologně.

Kombinace erotiky a svatosti spolu s utrpením a krásou však už pronikla příliš hluboko do struktury umění, a tak přes pronásledování nevymizela ani v letech budoucích. I v současnosti tak známe nemálo děl, která balancují na hraně smyslné erotiky a pornografie. A lákavý koktejl nahoty, bolesti a vášně je součástí mnoha z nich.

Líbí se Vám sv. Šebestián? Dala byste si říct? :) Co si myslíte o eroticky působících obrazech svatých? Patří sexualita do kostela? Přitahují Vás obrazy pohledných trpících mužů nebo mladíků? Líbí se Vám fotografie podobného rázu?

Reklama