mu

Stejně záhadná, jako Atlantida je i Lemurie.  Pravděpodobně  se měla nacházet kdesi v Indickém oceánu. Civilizaci Mu zase umístili autoři starých spisů do Tichého oceánu.

Země plná bájných zemí

Lemuřané mají být jednou ze tří původních světových civilizací spolu s obyvateli Atlantidy (psala jsem o ní včera TADY) a kontinentu Mu.

Všechny tyto civilizace spojuje jejich záhadné zmizení.

Kde přesně rozkládala Atlantida, se dodnes neví.

Země Mu byla ale prý v Tichém oceánu.

Lemurie pak v Indickém. Rozkládala se od Madagaskaru až po Malajsii, Srí Lanku, a jižní Indii, které spojovala jako velký most. Lemurie má pak být navíc ještě podstatně starší než existence Atlantidy.

Jedním z argumentů pro existenci této sporné země jsou staré mapy světa, na nichž je na jižní polokouli zakreslen světadíl označený názvem Terra Australis Incognita (Jižní neznámá země).

Badatelé dnes zastávající teorii, že Lemurie skutečně existovala a odmítají možnost, že tímto názvem byl označen kontinent dnes známý jako Austrálie.

Podle nich byla Lemurie kolébkou lidstva, která při pohybech zemských desek zanikla.

Lemuřané prý neznali řeč a neměli vyvinutou paměť v našem slova smyslu.  Povídali si ale přenosem myšlenek a čas vnímali ve zcela jiném rozměru.  Jakoby neměli před tím, ani potom. Těžko se to chápe a myslím, že autoři starých spisů také nerozuměli. I když, kdo ví?

muTeorii ztracené Lemurie horlivě podporoval například německý přírodovědec Ernest Hackel, který zeměl v roce 1919. Tvrdil, že existuje „mnoho souvislostí, z nichž se dá vyvodit, že prvním domovem člověka byla Lemurie, nyní potopená kdesi v Indickém oceánu“.

Jeho teorii pak podpořil Brit Alfred Russel Wallace, který Lemurii charakterizoval jako něco, „co bylo základní zoologickou oblastí v některé minulé geologické epoše“.

Angličan William Scott-Eliot přišel koncem devatenáctého století s teorií, podle níž do vývoje Země zasáhli kdysi mimozemšťané a výsledkem jejich pobytu u nás byli Lemuřané.  S touto myšlenkou nebyl zdaleka první a ani poslední.

Nakonec i v současnosti hledíme mlčky na záhadné artefakty a kresby, pro které stále nemáme původ ani autory. Tohle by vysvětlení bylo a prakticky beze zbytku.

Obyvatele Lemurie popisuje minulost jako obry, kteří měřili více než čtyři metry, měli hnědou pleť, nízké čelo, vyčnívající čelisti a oči posazené tak daleko od sebe, že viděli i do stran jako ptáci. Vzadu na hlavě měli třetí oko a původně byli hermafrodité a snášeli vejce. Tolik prameny.

Kontinent Mu

Podobně jako Lemurie je na tom i kontinent Mu. Podle britského historika Jamese Churchwarda je země Mu pohřbena na dně Tichého oceánu. Vydal o ní dokonce řadu knih.

The Children of Mu, The Lost Continent Mu a The Sacred Symbols of Mu.

Jako pramen a důkaz uvádí autor posvátné tabulky, které mu ukázali hinduističtí kněží. Nazývá je posvátné spisy Mu.

Podle nich šlo o obrovský kontinent, na němž žilo 64 milionů lidí, na velmi  vysoké úrovni, která v mnohém předstihovala dnešní!

To je hodně odvážná myšlenka.

mu

Ale nemůžeme-li ji vyvrátit, musíme ji připustit. Dokladovalo by to ale mnoho tezí i celých knih a také tvrzení starých národů, například Sumerů, že Země a její civilizace byla v určitém stádiu vývoje vždy vržena zpět na začátek.

Možná nás také něco podobného čeká. No, snad ne!

A jací byli? (nebo vlastně  - jme byli?)

Zatímco obyvatelům Atlantidy se často připisuje využívání ničivé energie, která je mohla přivést k záhubě, v případě Lemurie i Mu jsou vědci kupodivu zajedno.

Šlo o mírumilovné civilizace, které se staly oběťmi velkých přírodních katastrof. Velmi často jsou Lemurie a země Mu ztotožňovány.

Jejich symbolem má být pírko v kruhu.

Možná se vysvětlení už brzy dočkáme.

Vždyť podle proroctví starých Aztéků  začínáme žít „Ve věku šestého slunce. Bude objeveno vše, co bylo pohřbeno. Pravda se stane zdrojem života a synové šestého slunce budou cestovat hvězdami.“.

Hvězdami pomalu ale jistě cestujeme a  poslední sled událostí na poli archeologie, geologie i geografie všechno prozatím jen podporuje.

Už se těším!

Reklama